My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
大久保葩雪. : Kagai fūzokushi / Ōkubo Hasetsu cho ; kanshū kaisetsu Haga Noboru.  1983 1
大井孝和, 1937- : Kenchiku zairyō / Kosaka Yoshio, Katō Zennosuke, Ōi Takakazu kyōcho.  1980 1
大井恭子 : Raitingu pawā / Ōi Kyōko, Kamimura Taeko, Sano Kimu Marī cho.  2000 1
大井 隆弘, 1984- : Nihon no meisaku jūtaku no madori zukan : kurashi ga kawareba sumai no katachi mo kawaru / Ōi Takahiro.  2015 1
大井ミノブ, 1912-1992. : Nihon joseishi : shinkō / Miyagi Eishō, Ōi Minobu hencho.  1974 1
大伏 肇, 1922-   2
大住誠, 1952- / author. : Yungu : irasuto-ban orijinaru / Ōsumi Makoto bun ; Tajima Naomi e.  1993 1
大佛次郎, 1897-1973,   5
大佐 正之, 1917- : Sangyō, bōeki shinkō to kinʼyū seisaku : Nihon Ginkō yūgū tegata seido no kenkyū / Ōsa Masayuki cho.  1989 1
大倉山文化会議. : Ōkurayama Bunka Kaigi kenkyū nenpō.    1
大倉源次郎. : Gotai fūshi [videorecording] : Yamato shinkyoku shō II = Gotai-fushi : Yamato shinkyoku sho II : performance selections from the five main schools of Japanese traditional noh / sōgo seisaku Ōkura Genjirō.  2010 1
大倉 集古館. : Tanʼyū shukuzu : Ōkura Shūkokan zō.  1981 1
大修館 書店.   6
大修館書店. : Gengo dokuhon. 1972-92 : Gengo 20-shūnen kinen bessatsu '92.4 / Gengo Henshūbu hen.  1992 1
大修館書店 publisher. : Shinpan onʼinron to seishohō : shin Nihon shiki tsuzurikata no teishō / Hattori Shirō cho.  1990 1
大光.   2
大內兵衛, 1888- : Kawakami Hajime, Ōuchi Hyōe cho.  1966 1
  大內兵衛, 1888-1980 -- See Ōuchi, Hyōe, 1888-1980   1
  大內兵衞, 1888-1980 -- See Ōuchi, Hyōe, 1888-1980   1
大內力, 1918- : Gendaishi : Nihon no hyakunen / Hayashi Shigeru hen.  1957 1
大公書局. : Zhonghua ren min gong he guo zheng dang ji ren min tuan ti / Xianggang da gong shu ju bian yin.  1950 1
大公报社. : Ren min shou ce / Da gong bao ren min shou ce bian ji wei yuan hui bian ji.    1
  大兵衞內, 1888-1980 -- See Ōuchi, Hyōe, 1888-1980   1
大冶市铜绿山古铜矿遗址保护管理委员会.   4
大冶特殊钢股份有限公司. : Te shu gang [electronic resource] = Special steel.    1
大冶镇地方志编纂委员会. : Daye zhen zhi / Daye zhen di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1994 1
大分県立先哲史料館. : Kurushima Takehiko shiryōshū / [henshū Ōita Kenritsu Sentetsu Shiryōkan]  2003 1
大分県高等学校教育研究会. 社会科部会. : Ōita-ken no rekishi sanpo / Ōita-ken Kōtō Gakkō Kyōiku Kenkyūkai Shakaika Bukai.  1993 1
大前哲彦. : Oitemo hito to shite ikiru : zenjinsei o takameru ongaku ryōhō / Bright Ruth; Oda Motoko; Ōmae Akihiko.  2011 1
大前研一, 1943-   2
大勇, 釋. : Pu ti dao ci di lue lun [liu juan] / Zongkeba da shi zao ; Dayong fa shi yi jiang ; Zhizhan ju shi bi lu.  1960 1
大北全俊 / editor. : Shōshi chō kōrei shakai no "kōfuku" to "seigi" : rinriteki ni kangaeru "iryō no ronten" / Asai Atsushi, Ōkita Taketoshi hen.  2016 1
大原信一, 1916- : Chūgokugo to Eigo / Ōhara Nobukazu cho.  1973 1
大原始子. : Shingapōru no kotoba to shakai : tagengo shakai ni okeru gengo seisaku.  1997 1
大原幽學, 1797-1858. : Ninomiya Sontoku, Ōhara Yūgaku / Naramoto Tatusya, Nakai Nobuhiko kōchū.  1973 1
大原東野, 1771-1840. : Gokinai sanbutsu zue / [Josuitei Tōya].  1921 1
大原由美子. : Nihongo disukōsu e no tayōna apurōchi / Ōhara Yumiko hencho.  2006 1
大原美術館. : Ōhara Bijutsukan; Ohara Museum of Art [Bijutsu Shuppan Dezain Sentā hen]  1976 1
大原進, 1932- : Sebun shisutāzu : fujimi no kokusai sekiyu shihon. 1 / Anthony Sampson [cho] ; Ōhara Susumu, Aoki Eiichi yaku.  1984 1
大友康夫. : Araiguma to nezumitachi / Ōtomo Yasuo saku/e.  1974 1
大友 篤.. : Nihon no jinkō idō : sengo ni okeru jinkō no chiiki bunpu hendō to chiikikan idō / chosha Ōtomo Atsushi ; kanshū Jinkō Setai Kenkyūkai.  1996 1
大同市上華嚴寺修繕工程資料編輯委員會. : Datong Hua yan si : shang si / Datong Shi shang Hua yan si xiu shan gong cheng zhi hui bu, Datong Shi shang Hua yan si xiu shan gong cheng zi liao bian ji wei yuan hui [bian] ; Qi Ping [and others] bian zhu.  2008 1
大同市上華厳寺修繕工程指揮部. : Datong Hua yan si : shang si / Datong Shi shang Hua yan si xiu shan gong cheng zhi hui bu, Datong Shi shang Hua yan si xiu shan gong cheng zi liao bian ji wei yuan hui [bian] ; Qi Ping [and others] bian zhu.  2008 1
大同市博物馆. : Datong Nanjiao Bei Wei mu qun / Shanxi da xue li shi wen hua xue yuan, Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo, Datong Shi bo wu guan bian zhu.  2006 1
大同市地方志办公室. : Datong xian zhi / Datong shi di fang zhi ban gong shi zheng ji zheng li ; Li Zhongfu zuan ; Xu Dianxi jiao shu.  1992 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next