My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
大栄出版. : Kanji kentei kanzen enshū sankyū / Daiei Shuppan hen.  1995 1
大気環境学会. : Taiki Kankyō Gakkai shi [electronic resource] = Journal of Japan Society for Atmospheric Environment.  1995 1
大気污染硏究協会. : Taiki Osen Gakkai shi [electronic resource] = Journal of Japan Society of Air Pollution.  1978 1
大漢玉集劇藝團. : Liang an shuo chang yin yue jiang zuo zhuan kan / [bian ji Da Han yu ji ju yi tuan ; zhu bian Wang Youlan].  2001 1
大沢吉博, 1948- : Nashonarizumu no meian : Sōseki, Kipuringu, Tagōru / Ōsawa Yoshihiro cho.  1982 1
大沢 正道, 1927- : Domin no shisō : taishū no naka no anakizumu / Ōsawa Masamichi [hencho].  1990 1
大沢真知子. : Atarashii kazoku no tame no keizaigaku : kawariyuku kigyō shakai no naka no josei / Osawa Machiko cho.  1998 1
大蔵永常, b. 1768. : Jokōroku.  1826 1
大蔵省. : Jōhōka jidai no gengo nōryoku / [henshū Bunkachō]  1999 1
大蔵省 財政 金融 研究所 (Japan). : Kōteki nenkin no kongo no arikata / Noguchi Yukio Chīmu ; [henshū Ōkurashō Zaisei Kinʼyū Kenkyuūjo Kenkyūbu].  1986 1
大蔵省記錄局. : Kanrei enkakuhyō.  1974 1
大蔵省財政金融研究所 (Japan).   3
大類伸, 1884-   4
大類雅敏, 1936-   2
大滝 幹夫. : Ningen kokuhō jiten : jūyō mukei bunkazai ninteisha sōran Kōgei / Minami,Kunio;Yagihashi,Shin;Ōtaki,Mikio.  2000 1
大滝 精一, 1952- : Manē gēmu no dainamizumu : kinʼyū to konsarutingu no soshiki / [chosha daihyō] Suita Shōichi, Ōtaki Seiichi.  1989 1
太原市 (China). : Taiyuan Shi 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Taiyuan Shi di 6 ci ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi, Taiyuan Shi tong ji ju bian = Tabulation on the 2010 population census of Taiyuan Municipality / compiled by Office for the Sixth Population Census of Taiyuan Municipality, Taiyuan Municipality Bureau of Statistics.  2012 1
太原市地方志编纂委员会. : Taiyuan Shi zhi / [Taiyuan Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian]  1999- 1
太原市地方志办公室. : Taiyuan fu zhi / Guan Tingfang zhuan ; Zhang Shenyan xiu ; Yang Huai dian jiao ; Tian Jun shen ding ; Taiyuan shi di fang zhi ban gong shi.  1991 1
太原市崛蝈山文物保管所. : Taiyuan Jueguo Shan Duo fu si / Taiyuan Shi Jueguo Shan wen wu bao guan suo bian.  2006 1
太原市文物管理委員会. : Taiyuan Jin guo Zhao Qing mu / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo ; Taiyuan Shi wen wu guan li wei yuan hui ; Tao Chenggang, Hou Yi, Qu Chuanfu.  1996 1
太原市文物管理委员会. : Jin ci / Taiyuan shi wen wu guan li wei yuan hui, Shanxi Jin ci wen wu bao guan suo bian.  1981 1
太原市文物考古研究所.   6
太原市文物考古研究所编. : Bei qi Xu Xianxiu mu.  2005 1
太原市第六次人口普查领导小组办公室, : Taiyuan Shi 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Taiyuan Shi di 6 ci ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi, Taiyuan Shi tong ji ju bian = Tabulation on the 2010 population census of Taiyuan Municipality / compiled by Office for the Sixth Population Census of Taiyuan Municipality, Taiyuan Municipality Bureau of Statistics.  2012 1
太原理工大学. : Taiyuan li gong da xue xue bao [electronic resource] = Journal of Taiyuan University of Technology.    1
太原农牧志编委会. : Taiyuan nong mu zhi / zhu bian Jia Yuxiang, Chang Fengyuan ; [Taiyuan nong mu zhi bian wei hui].  1991 1
太原晋商博物馆. : Taiyuan Jin shang bo wu guan = The Museum of Jin trader Taiyuan / Taiyuan Jin shang bo wu guan bian zhu.  2014 1
太和县地方志编纂委员会. : Taihe xian zhi / Taihe xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
太宗, 599-649. : Jin shu / [compiled under imperial decree by Fang Xuanling and others]  1965 1
太宰春台, 1680-1747. : Gu wen xiao jing Kong shi zhuan [electronic resource] : [fu Song ben gu wen xiao jing / Kong Anguo zhuan ; Taizai Chun yin].  2006 1
太宰治. : Hashire merosu; Sanshōuo / Dazai Osamu, Ibuse Masuji.  2009 1
太宰治, 1909-1948.   4
太平天國起義百年紀念展覽會. : Taipingtianguo ge ming wen wu tu lu / bian ji zhe Taipingtianguo qi yi bai nian ji nian zhan lan hui.  1953 1
太平天國历史博物館. : Tai ping tian guo wen shu hui bian / Tai ping tian guo li shi bo wu guan bian.  1979 1
太平天囯歷史博物館. : Tai ping tian guo wen wu / Tai ping tian guo li shi bo wu guan bian ; zhu bian Luo Ergang = Relics of the Taiping Heavenly Kingdom / edited by the Historical Museum of the Taiping Heavenly Kingdom ; editor-in-chief, Luo Ergang.  1992 1
太平天国史学朮讨论会 (1979 : : Tai ping tian guo shi xue shu tao lun hui lun wen xuan ji / Zhonghua shu ju jin dai shi bian ji shi bian.  1981 1
太平天国歷史博物館. : Tai ping tian guo shi liao cong bian jian ji, Tai ping tian guo li shi bo wu guan bian, Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji.  1961- 1
太平天国金田起义三结合编写组. : Tai ping tian guo Jintian qi yi / "Tai ping tian guo Jintian qi yi" san jie he bian xie zu.  1975 1
太平天国革命时期广西农民起义资料编辑组. : Tai ping tian guo ge ming shi qi Guangxi nong min qi yi zi liao / "Tai ping tian guo ge ming shi qi Guangxi nong min qi yi zi liao" bian ji zu.  1978 1
太平天国历史博物馆.   3
太平天国历史博物舘. : Tai ping tian guo ge yao / Tai ping tian guo li shi bo wu guan bian ; Huang Zixi cha tu.  1962 1
太平洋戦争研究会.   2
太康县 (Henan Sheng, China). : Zhongguo gong chan dang Henan sheng Taikang xian zu zhi shi zi liao (1928.4-1987.11) / Zhong gong Henan sheng Taikang xian wei zu zhi bu, Zhong gong Henan sheng Taikang xian wei dang shi ban gong shi, Henan sheng Taikang xian dang an ju.  1991 1
太康 县志编纂委员会. : Taikang xian zhi / [Taikang xian zhi bian zuan wei yuan hui].  1991 1
太湖. : Cai hui ben Zhongguo min jian gu shi. Miao zu / hui hua Qiu Haisuo, Lin Qun, Wei Xiaorong ; bian wen Tai Hu, Nan Xun.  1990 1
太湖县博物馆, : Taihu guan cang wen wu = TAIHU GUANCANG WENWU / Taihu Xian wen guan suo, Taihu Xian bo wu guan bian zhu.  2014 1
太湖县地方志编纂委员会. : Taihu xian zhi / [Taihu xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian].  1995 1
太湖县文管所, : Taihu guan cang wen wu = TAIHU GUANCANG WENWU / Taihu Xian wen guan suo, Taihu Xian bo wu guan bian zhu.  2014 1
太田久好, 1846 or 7-1898. : Yokohama enkakushi, Ōta Hisayoshi hen, Ishii Mitsutarō kōtei.  1970 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next