My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
奈良美智, 1959-, / artist. : Nara Yoshitomo : a bit like you and me... / Nara Yoshitomo ; supervised by Yokohama Museum of Art, Aomori Museum of Art and Contemporary Art Museum, Kumamoto ; texts by Kato Masue, Kimura Eriko, Takahashi Shigemi, Tomisawa Haruko ; edited by Takei Masakazu, Nakamura Mizue ; translated by Stanly N. Anderson [and five others] = Nara Yoshitomo : kimi ya boku ni chotto nite iru / kikaku, kanshū Yokohama Bijutsukan, Aomori Kenritsu Bijutsukan, Kumamoto-shi Gendai Bijutsukan ; shippitsu Katō Masue, Kimura Eriko, Takahashi Shigemi, Tomisawa Haruko ; henshū Takei Masakazu, Nakamura Mizue ; hon'yaku Sutan Andason [and five others].  2012 1
奈良教育大学. : Nara Kyōiku Daigaku kiyō. Shizen kagaku [electronic resource] .  1967 1
奈良国立博物館   3
奈良国立文化財硏究所.   3
奈良国立文化財研究所.   26
奈良国立文化財研究所. 飛鳥資料館.   4
奈良国立文化財研究所. 飛鳥資料館 publisher. : Yamadadera ten.  1983 1
奈良県 (Japan) : Heijōkyō : sono rekishi to bunka : Heijō sento 1300-nen / Nara-ken, Heijō Sento 1300-nen Kinen 2010-nen Iinkai hen ; Higuchi Takayasu [and others] kanshū.  2001 1
奈良県文化財保存事務所.   5
奈良県立橿原考古学研究所. : Kyōhan : Kanshiki kagami no seisaku gijutsu / Nara Kenritsu Kashihara Kōkogaku Kenkyūjo, Chūgoku Shakai Kagakuin Kōko Kenkyūjo, Santōshō Bunbutsu Kōko Kenkyūjo hen ; henshū Mifune Haruhisa, Shimizu Yasuji ; Higuchi Takayasu ... [et al.].  2009 1
奈良県教育委員会.   9
奈良県歴史学会. : Nara-ken no rekishi sanpo / Nara-ken Rekishi Gakkai.  1993 1
奇兵隊. : Kiheitai nikki / Nihon Shiseki Kyōkai hen.  1971 1
奇拉, / author. : Zhi dao xiang wang de feng jing, bian cheng zou guo de di fang / Qi La zhu.  2016 1
奇文瑛. : Man--Tonggusi yu zu min zu zong jiao yan jiu : zong jiao yu li shi / Qi Wenying zhu.  2005 1
奇道, / actor. : Night train = Ye che / Ho-Hi Pictures presents ; in association with DViant Films ; a film by Diao Yi Nan ; executive producers, Shu Yao, Yinghua Lu, Sean Chen ; producers, Vivian Qu, Steve Chow ; co-producers, Julien Favre, Luca Matrundola, Pascal Vaguelsy ; bian ju, dao yan, Diao Yinan.  2013 1
奇泽华. : Zhongguo shao shu min zu hun qu / Qi Zehua, Ao Teng, Duan Mei bian zhu.  1990 1
奇台县史志编纂委员会. : Qitai xian zhi / Qitai xian shi zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Zhou Haishan.  1994 1
奇车山. : Xibo zu yan jiu / [bian zhe Keli ; Bo Ya, Qi Cheshan].  1990 1
奕雯. : Haweier xuan ji / [bian zhe Yiwen].  1992 1
契崇, 1007-1071. : Fu jiao bian / [Qisong zhuan] ; Zhang Hongsheng shi yi.  1996 1
契嵩, 1007-1071. : Tan jin wen ji : [22 juan / Qisong zhuan].  1936 1
奎屯市地名委員會. : Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu Kuitun Shi di ming tu zhi / Kuitun Shi di ming wei yuan hui bian.  1991 1
奎屯市地方志编纂委员会. : Kuitun Shi zhi / Kuitun Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; [zhu bian Wen Ziming ; fu zhu bian Fan Shichun].  1999 1
奎曾. : Da xue chun qiu / Kang Shizhao, Kui Zeng.  1981 1
奎然. : Zhonghua ming yan ming ju ci dian / Zhu bian Meng De, Kui Ran.  2000 1
奎军. : Dong Jianhua : bai nian Xianggang di yi ren / Fei Yong, Kui Jun, Shi Xi bian zhu.  1997 1
奚建治. : Dalian [videorecording] : lang man zhi du = Dalian : romantic city.  2005 1
奚建华, 1954- : Zhejiang gu dai cheng zhen shi / Chen Guocan, Xi Jianhua zhu.  2003 1
奚昌浩. : Xizang ji xing = Tibet's bigleap / Xi Changhao, Gao Yunmei deng zhu.  1976 1
奚植. : Zuantian feng / "Zuantian feng" san jie he chuang zuo zu ji ti chuang zuo ; Xi Zhi zhi bi.  1975 1
奚淞. : Feng shen bang li de Nuozha / Xi Song zhu.  1991 1
奚渭清. : Ying Han yan ke ci hui / zhu bian Xi Weiqing, Shi Kangyi ; bian zhe Xi Weiqing ... [et al.] ; shen yue Guo Bingkuan, Wu Houzhang.  1983 1
奚阿兴・ : Chunmei he Qiusheng / Jin Daimai xie ; Xi Axing hui.  1975 1
奚晓明.   2
奚兰. : 20 shi ji Zhongguo da shi gai guan / Shou Xiaohe, Xi Lan zhu.  1993 1
奚识之. : Xian dai ying han ci dian / Xi shi zhi.  1939 1
奚青. : Zhu Lei = Zhu Lei / Xi Qing zhu.  1978 1
奧佛仙妮柯娃. : Fu nü wei zheng qu he ping er dou zheng / Aofoxiannikewa zhu ; Zhao Liang yi ; Zhong Su you hao xie hui bian.  1950 1
奧山益朗, 1918-   4
奧山恒五郎. : Beijing huang cheng jian zhu zhuang shi / Aoshan Hengwulang zhu ; Zhao Lantian yi ; Xu Xinyun, Wang Shulin shen jiao.  2007 1
奧平康弘, 1929- : Chian ijihō / Okudaira Yasuhiro hen kaisetsu.  1973 1
奧村 昭博, 1945- : Gurōbaru kikō to kaigai shinshutsu butai : takokuseki kigyō to kokusai soshiki / [chosha daihyō] Okumura Akihiro, Katō Mikio.  1989 1
奧津敬一郎, 1926-   3
奧野健男, 1926-   2
奧野高広, 1904- : Sengoku daimyō / Okuno Takahiro cho.  1966 1
奧非歐. : Kangqiao ta xun Xu Zhimo de zong jing; I was looking for Hsu Chih-mo at Cambridge, Aofei'ou, Feiyang deng zhu.  1970 1
女埠镇志编纂委员会. : Nübu Zhen zhi / Nübu Zhen zhi bian [zuan] wei yuan hui bian zuan.  1998 1
女子國民高等學校. : Cai feng shou yi / Wang Shulin zhu ; Nu zi guo min gao deng xue xiao.  1941 1
女性主義文學國際研討會 (1996 : Lingnan College) : Nü xing yu wen xue : Nü xing zhu yi wen xue guo ji yan tao hui lun wen ji / Zheng Zhenwei bian.  1996 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next