My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
姚景安.   2
姚智辉.   2
姚曙光. : Shiji Mailuo : Cong " yi da " dao " shi wu da " / Yao shu guang, chen zheng qun zhu bian.  1997 1
姚望.   2
姚村雄, : Tu jie Taiwan zhi zao : Ri zhi shi qi shang pin bao zhuang she ji = A graphic understanding of Taiwan / Yao Cunxiong zhu.  2013 1
姚東升, 18th/19th cent. : Shen kao : [2 juan / [zhuan zhe Li Tiaoyuan]. Shi shen : [10 juan / bian zhuan zhe Yao Dongsheng].  1989 1
姚松. : Tang ren yi shi hui bian / Zhou Xunchu zhu bian ; Yan Jie, Wu Xiucheng, Yao Song bian.  1995 1
姚柯夫.   2
姚桓. : Zhongguo gong chan dang dang zhang yan jiu / Fan Ping, Yao Huan.  1993 1
姚桂轩, 1935- : Zang chuan fo jiao Mei dai zhao Wu dang zhao diao cha yu yan jiu / Wang Leiyi, Yao Guixuan, Guo Jianzhong zhu.  2009 1
姚桐壽. : Le jiao si yu [electronic resource] / [Yao Tongshou zhuan].  2006 1
姚棟華. : He tong fa ji qi ying yong / Yao Donghua zhu.  1989 1
姚森.   3
姚楠.   2
姚楠, 1912-   2
姚榮松.   2
姚樁, 1777-1853, : Qing chao wen lu [82 juan] Yao Zhuang bian.  1965 1
姚欣梅.   2
姚殿芳. : Han yu gao ji jiao cheng = Advanced Chinese course / Yao Dianfang ... [et al.] bian zhu.  1989 1
姚民权, 1930- : Zhongguo Jidu jiao jian shi / Yao Minquan, Luo Weihong zhu.  2000 1
姚永抗. : Shi jie xin xue ke zong lan / Jin Zhe, Yao Yongkang, Chen Xiejun zhu bian.  1987 1
姚永樸, 1861-1939. : Jiu wen sui bi / Yao Yongpu zhu ; Zhang Renshou jiao zhu.  1989 1
姚江波.   13
姚江滨. : Dong du shi zhe / Yao Jiangbin [zhu].  1980 1
姚治華, 1968- : Yi bu zong lun lun /[Shiyou zhu ; Xuanzang yi], Yao Zhihua shi yi.  1996 1
  姚洋 -- See Yao, Yang   1
姚洪卓. : 近代天津对外贸易研究.  2011 1
姚洪峰, 1962- : Min nan min ju chuan tong ying zao ji yi / Yang Manghua, Ma Quanbao, Yao Hongfeng zhu.  2013 1
姚洛. : Lu Xun lun ren sheng he she hui / Yao Luo, Xie Yun xuan bian.  1987 1
姚海明. : Zhongguo chu xu xiang tou zi zhuan hua de jie gou yu xiao lü = Zhongguo chuxu xiang touzi zhuanhua de jiegou yu xiaolü / Yao Haiming zhu.  2007 1
姚潤, 19th cent., : Da Qing lü li hui tong xin zuan.  1964 1
姚瀛艇. : Song dai wen hua shi / Yao Yingting zhu bian.  1995 1
姚炳.   2
姚燮, 1805-1864.   2
姚燧, 1238-1313.   4
  姚琪渭 -- See Yao, Qiwei   1
姚瑞中. : Taiwan dang dai she ying xin chao liu / Yao Ruizhong zhu.  2003 1
姚瑞中, 1969- : Suo you yi qie dou jiang cheng wei wei lai de fei xu / Yao Ruizhong ; zan zhu Taibei Shi wen hua ju = Everything will fall into ruin / Yao Jui-Chung ; sponsored by Department of Cultural Affairs, Taipei City Government.  2006 1
姚瑜. : Shanghai wen hua yi shu zhi / zhu bian Li Taicheng ; fu zhu bian Yao Yu, Wang Yanfu ; "Shanghai wen hua yi shu zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2001 1
姚 瑩, 1785-1853. : Kang you ji xing / Yao Ying zhuan.  1969 1
姚瑩, 1785-1853. : Dong cha ji lüe / [zhu zhe Yao Ying ; bian ji zhe Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi].  1957 1
姚生民. : Ganquangong zhi / Yao Shengmin bian zhu.  2003 1
姚監復, 1932-, : Yao Jianfu zheng zhi xiao hua ji / Yao Jianfu zhu ; Aping man hua.  2013 1
姚祖恩, jin shi 1784. : Shi ji jing hua lu / Sima Qian yuan zhu ; Yao Zu'en bian zhu.  1977 1
姚祖根. : Jin wen zong ji mu lu suo yin / Yan Yiping, Yao Zugen bian.  1988 1
姚福. : Jian zhai suo zhui lu / Yin Zhi zhuan. Peng Wenxian gong bi ji / Peng Shi zhuan. Qing xi xia bi / Yao Fu zhuan. Yan pu ou tan / Gu Yuanqing zhuan. Su tan / Yang Xunji zhuan.  1915 1
姚福均. : Zhu ding yu wen : [4 juan / Yao Fujun bian ji i.e. ji zuan].  1989 1
姚福生. : Zhongguo bian ji shi / Yao Fusheng zhu.  1990 1
姚福申.   2
姚福申, 1936- : Zhongguo bian ji shi = Zhongguobianjishi / Yao Fushen zhu.  2004 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next