My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
孙大卫.   5
孙太初.   2
孙天赦. : Dui lian ge lü ji zhuan fa / Sun Tianshe.  1984 1
孙天章. : Wen yan xu ci li shi yu lian xi / Sun Tianzhang ; Kaifeng shi ba zhong yu wen jiao yan zu.  1982 1
孙天琦. : Jin rong zu zhi jie gou yan jiu : gua tou zhu dao, da, zhong, xiao gong sheng = The research on the financial organizational structure / Sun Tianqi zhu.  2002 1
孙奎朋. : Jian jie da ci dian [electronic resource] / Guo Dongbin zhu bian.  2002 1
孙婷, : Gouding gu guo wen yun : Guangxi Xilin ren lei xue kao cha / Tian Qian, Sun Ting zhu.  2013 1
孙子, 6th cent. B.C.   9
  孙子, active 6th century B.C. -- See Sunzi, active 6th century B.C.   1
孙子, active 6th century B.C.   3
孙子威. : Wen yi yan jiu xin fang fa tan suo / Sun Ziwei bian.  1985 1
孙孝恩. : Guangxu ping zhuan / Sun Xiao'en zhu.  1985 1
孙孝福. : Xing shi su song ren quan bao zhang de yun xing ji zhi yan jiu / Sun Xiaofu zhu.  2001 1
孙孟英.   5
孙孺. : Zheng zhi jing ji xue jiang hua : zi ben zhu yi bu fen / Sun Ru, Zhuo Jiong zhu bian.  1978 1
孙宇. : Ya si yue du xin si wei, xin fang fa [electronic resource] = IELTS reading new perspective & new approach/ Gai Xiaolan, Qi Yan, Sun Yu bian zhu.  2007 1
孙宇阳. : Wu xu bai ri zhi / Zhang Yaonan, Lu Liyun, Sun Yuyang zhu.  1998 1
孙安娜. : Zhongguo qing tong qi zhen wei jian bie / zuo zhe Zhang Maorong, Cao Wei ; zi liao yu hui tu Sun Anna ... [et al.]  2001 1
孙安邦. : Shanxi gu ji zhi / Shuye Qingyi, Ribiye Zhangfu zhu ; Sun Anbang, Li Guangjie, Xie Hongxi yi.    1
孙宅巍.   3
孙宏年, : Qing dai Zhong Yue guan xi yan jiu : 1644-1885 / Sun Hongnian zhu.  2014 1
  孙宏年, 1972- -- See Sun, Hongnian, 1972-   1
孙宏年, 1972- : Xiangbala de mi tu : shi si shi Dalai Lama ren he shi = The man losing his way to Shangri-la Dalai Lama / Li Sheng, Sun Hongnian, Zhang Yongpan zhu.  2011 1
  孙宏開 -- See Sun, Hongkai   1
  孙宏开 -- See Sun, Hongkai   1
孙宏开.   10
孙宏艳. : Zhongguo shao nian er tong shi nian fa zhan zhuang kuang yan jiu bao gao (1999-2010) / Zhongguo qing shao nian yan jiu zhong xin bian ; zhu bian Sun Hongyan ; fu zhu bian Zhao Xia.  2011 1
孙宜志.   2
孙尊斌, : Pei Xian fang yan / Sun Zunbin zhu bian.  2012 1
孙小迎, : Faguo dang an zhong de Qing mo Zhong Fa (Zhong Yue bian jie) hua jie shi liao xuan bian / Zhang Ning, Sun Xiaoying, Li Yanning bian.  2016 1
孙小礼, 1932- : Ke xue fang fa lun shi gang / Sun Xiaoli zhu.  1988 1
孙小兰. : 21 shi ji de guo you qi ye / Sun Xiaolan zhu.  2002 1
孙少华, 1972- : Cong wen xian dao wen ben : xian Tang jing dian wen ben de chao zhuan yu liu bian / Sun Shaohua, Xu Jianwei zhu.  2016 1
孙尚扬, 1965- : Tang Yongtong xue shu wen hua sui bi / Sun Shangyang bian.  2000 1
孙尚志. : Xizang Zizhiqu jing ji di li / Sun Shangzhi zhu bian.  1994 1
孙尚清.   6
{273a5b}{213b65} : Jian die / [Baxi] Baoluo Ke'ailüe zhu ; Sun Shan yi.  2018 1
孙岐昆. : Ying Han xin neng yuan ji shu ci dian / zhu bian Sun Qikun.  1989 1
孙巍. : Ying Han Han Ying Hang kong yi xue ci dian [electronic resource] / Lu Huiliang zhu bian.  2000 1
  孙常敏 -- See Sun, Changmin   1
孙常敏. : Shanghai ren kou fa zhan 60 nian = Studies on population development in Shanghai since 1949 / zhu bian Xie Lingli ; fu zhu bian Sun Changmin.  2010 1
孙常叙,   2
孙平. : Shanghai cheng shi gui hua zhi / zhu bian Sun Ping ; fu zhu bian Fu Banggui ... [et al.] ; chang wu fu zhu bian Lu Yichun ; "Shanghai cheng shi gui hua zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
孙幼軍. : Xiaobutou qi yu ji / Sun Youjun xie.  1978 1
孙幼军.   2
孙庶玉. : Zhonghua Renmin Gongheguo zi liao shou ce : 1949-1985 / Shou Xiaohe, Li Xiongfan, Sun Shuyu zhu bian.  1986 1
孙庶玉.. : Zhongguo sheng shi zi zhi qu zi liao shou ce / Shou Xiaohe, Li Xiongfan, Sun Shuyu zhu bian.  1990 1
孙建, : Folk traditions in modern society = Xian dai she hui zhong de min su chuan tong / zhu bian [Fenlan] Pekka Hakamies (Paka Hakamisi), [Zhongguo] Sun Jian, [Danmai] Vibeke Børdahl (Yi Debo).  2013 1
孙建一. : Han zi zheng zi shou ce = Hanzi zhengzi shouce / Fu Yonghe, Fei Jinchang, Sun Jianyi.  1985 1
孙 建中. : Huang tu gao yuan di si ji / Sun Jianzhong, Zhao Jingbo deng zhu.  1991 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next