My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
宛志贤.   14
  宣化, 1918-1995 -- See Hsüan Hua, 1918-1995   1
宣化县地方志编纂委员会. : Xuanhua xian zhi / Xuanhua xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
宣建人. : Xuan Jianren zi xuan ji.  1979 1
宣德五. : Chaoxian yu jian zhi / Xuan Dewu, Jin Xiangyuan, Zhao Xi bian zhu.  1985 1
宣振富, : Hebei sheng zhi. Di 49 juan, Lü you zhi / Hebei sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
宣森钟, 1953- : Jian qi piao xiang : Zhongguo wu xia xiao shuo jian shang / Xuan Senzhong zhu.  1992 1
宣武区 (Beijing, China). : Beijing Xuannan li shi di tu ji / zhu bian Hou Renzhi, Yue Shengyang ; xiang mu zhu chi Zhong gong Beijing Shi Xuanwu Qu wei xuan chuan bu, Beijing Shi Xuanwu Qu dang an guan.  2008 1
宣武区 (北京, 中囯). : Zhongguo gong chan dang Beijing Shi Xuanwu Qu zu zhi shi zi liao, 1949-1987 / Zhong gong Beijing Shi Xuanwu Qu wei zu zhi bu, Zhong gong Beijing Shi Xuanwu Qu wei dang shi zi liao zheng ji ban gong shi, Beijing Shi Xuanwu Qu dang an ju.  1989 1
宣誠, : Deguo xiao shuo xuan / Xuan Cheng yi.  1964 1
宣誠, 1918- : Deguo xiao shuo xuan / Xuan Cheng yi.  1964 1
宣金传. : 2008 kan ao yun : Ao yun zhi shi bai ke / Zhou cong gai zhu bian.  2007 1
宣鼎, 1832-1880? : Ye yu qiu deng lu / Xuan Shoumei [Xuan Ding] zhu.  1936? 1
宣侠父, 1899-1938. : Xi bei yuan zheng ji / Xuan Xiafu ; [Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian].  1982 1
宣晓影, : Zhongguo xiao fei jin rong shi chang de fa zhan : Zhong Ri Han xiao fei jin rong bi jiao yan jiu = Development of consumer finance markets in China / zhu bian Wang Guogang ; fu zhu bian Zeng Gang, Xuan Xiaoying.  2013 1
  宣韦 -- See Xuan, Wei   1
宣韦. : Xianggang wen hua zong lan / ming yu zhu bian Ma Jianyi ; zhu bian Xuan Wei ; fu zhu bian Zhang Shijian, Li Qing, Qiao Liang ; ce hua Shenzhen Shi Shen Gang wen yi jiao liu xie hui ... [deng].  2001 1
室井尚, 1955- : Jōhō uchūron / Muroi Hisashi.  1991 1
室伏哲郎, 1924- : Konpyūta hanzai sensō / Murofushi Tetsurō.  1990 1
室伏高信, 1889-1970. : Anākizumu / Takahashi Osamu hen.  2010 1
  室伏鴻 -- See Murobushi, Kō   1
室山敏昭.   2
室山 敏昭.. : Ruigo katsuyō jiten / Isogai Hideo, Muroyama Toshiaki hen.  1989 1
室房吉 : Wafū kanamono no jissai : dezain to tsukaikata / Inagami Fumiko, Muro Fusakichi cho ; Muro Kanamono Kabushiki Kaisha kanshū.  2013 1
室生犀星. : Yōnen jidai; Kaze tachinu / Murō Saisei; Satō Haruo; Hori Tatsuo.  2009 1
室生 犀星, 1889-1962.   4
室生犀星, 1889-1962. : Waga aisuru shijin no denki / Muroo Saisei cho.  1977 1
  室田一雄, 1955- -- See Murota, Kazuo, 1955-   1
室田久良三 : Yōhin bōshiten kōkoku zuanshū / Murota Kurazō cho.  1930 1
  室田武, 1943- -- See Murota, Takeshi, 1943-   1
  室達朗, 1940- -- See Muro, Tatsuro, 1940-   1
室金物株式会社 : Wafū kanamono no jissai : dezain to tsukaikata / Inagami Fumiko, Muro Fusakichi cho ; Muro Kanamono Kabushiki Kaisha kanshū.  2013 1
室鳩巣, 1658-1734. : Kaibara Ekiken, Muro Kyūsō / [kōchūsha] Araki Kengo, Inoue Tadashi.  1970 1
客人. : Tai Gang shu qing san wen jing pin jian shang / Ke Ren bian zhu.  1993 1
客遠文. : 「 gu shi quan」 : Gu shi xie zuo shou ce / Ke Yuanwen.  2008 1
客家方言硏討會 2000 : : Kejia fang yan yan jiu : di si jie Ke fang yan yan tao hui lun wen ji / Xie Dongyuan zhu bian.  2002 1
客家方言研讨会 1996 : : Kejia fang yan yan jiu : di er jie Kejia fang yan yan tao hui lun wen ji / Li Rulong, Zhou Rijian zhu bian.  1998 1
客家与中原文化囯际学朮硏讨会 (2003 : : Kejia yu zhong yuan wen hua guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Cui Can, Liu Hesheng zhu bian.  2003 1
宮下, 久夫, 1927-1997.   3
  宮下伸 -- See Miyashita, Shin   1
  宮下健三, 1930- -- See Miyashita, Kenzō, 1930-   1
  宮下充正, 1936- -- See Miyashita, Mitsumasa, 1936-   1
  宮下忠雄, 1909- -- See Miyashita, Tadao, 1909-   1
  宮下明聡, 1964- -- See Miyashita, Akitoshi, 1964-   1
宮下明聡, 1964-, : Handobukku sengo Nihon gaikōshi : tainichi kōwa kara mitsuyaku mondai made / Miyashita Akitoshi cho.  2017 1
  宮下森 -- See Miyashita, Shin   1
  宮下邦彦 -- See Miyashita, Kunihiko   1
宮下嶺夫, 1934- : Bōshi o mawase : Henrī Rōson kessakusen / Ochi Michio, Miyashita Mineo, Yamazaki Masatoshi henʼyaku.  1987 1
宮上茂隆, 1940-   2
宮井 一郎, 1895- : Sōseki bungaku no zenbō / [chosha Miyai Ichirō].  1984 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next