My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  平野克己 -- See Hirano, Katsumi   1
平野恵子. : "Sei/betsu" kakuran : Taiwan ni okeru seiseiji / Ka Shunzui cho ; Tachi Kaoru, Hirano Keiko hen ; Ōhashi Fumie, Chō Iyō yaku.  2013 1
平野 湟太郎. : Kokuritsu kokkai toshokan kansaikan no kenchiku.  2003 1
  平野竜一, 1920-2004 -- See Hirano, Ryūichi, 1920-2004   1
平間洋一, 1933- : Daiichiji Sekai Taisen to Nihon Kaigun : gaikō to gunji to no rensetsu / Hirama Yōichi.  1998 1
  平霞外, 1832-1896 -- See Ping, Buqing, 1832-1896   1
平頂山市卫东区地方史志编委会. : Weidong qu zhi / Pingdingshan Shi Weidong qu di fang shi zhi bian wei hui bian.  1991 1
平高 史也, 1954- : Nihongo kyōikushi / Seki Masaaki, Hirataka Fumiya hen.  1997 1
平埸安治, 1917- : Kyōsei hogohō / Hirano Ryūichi. Shōnenhō / Hiraba Yasuharu. Keiji hoshōhō / Takada Takuji.  1963 1
平杰. : Ling yan xiang kan / Ping Jie bian.  2006 1
平儿. : Guo wang hong chen : ba ge nü ren de ren sheng jie du / Ping Er zhu.  2006 1
  平岩健, 1974- -- See Hiraiwa, Ken, 1974-   1
平岩, 夏野   2
  平岩弓技, 1932- -- See Hiraiwa, Yumie, 1932-   1
平岩弓枝. : Edo no musume / Hiraiwa Yumie.  1987 1
  平岩弓枝, 1932- -- See Hiraiwa, Yumie, 1932-   1
平岩弓枝, 1932-   10
平乐县地方志编纂委员会. : Pingle Xian zhi / Pingle Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1995 1
平谷区 (北京, 中国) : Beijing Pinggu yu Huaxia wen ming : guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji (2005) / Wang Yuxin, Qin Gang, Wang Yunfeng zhu bian ; Zhang Xing, Chai Fushan fu zhu bian ; Zhongguo Yin Shang wen hua xue hui, Pinggu Qu ren min zheng fu bian.  2006 1
平谷与华夏文明学术研讨会 (2005 : : Beijing Pinggu yu Huaxia wen ming : guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji (2005) / Wang Yuxin, Qin Gang, Wang Yunfeng zhu bian ; Zhang Xing, Chai Fushan fu zhu bian ; Zhongguo Yin Shang wen hua xue hui, Pinggu Qu ren min zheng fu bian.  2006 1
平谷县志编纂委员会. : Pinggu xian zhi / Pinggu xian zhi bian zuan wei yuan hui.  2001 1
平舆县史志编纂委员会. : Henan sheng Pingyu xian zhi / Pingyu xian shi zhi bian zuan wei yuan hui.  1995 1
平远县地方志编纂委员会. : Pingyuan xian zhi / Pingyuan xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1993 1
平乡县地方志编纂委员会. : Pingxiang Xian zhi / Pingxiang Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Xia Cunwei ; fu zhu bian Ma Jijun.  1999 1
平陆县志编纂委员会. : Pinglu xian zhi / Pinglu xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
平阴县地方史志编纂委员会. : Pingyin Xian zhi (1988-2003) / Pingyin Xian di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2006 1
平阴县志地方史志编纂委员会. : Pingyin Xian zhi / Pingyin Xian di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1991 1
平阳县志编纂委员会. : Pingyang xian zhi = Ping yang xian zhi / Pingyang xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1993 1
平顶山市 (China). : Zhongguo gong chan dang Henan sheng Pingdingshan shi Xinhua qu zu zhi shi zi liao (1958-1987) / Zhong gong Pingdingshan shi Xihua qu wei zu zhi bu, Zhong gong Pingdingshan shi Xihua qu wei dang shi zi liao zheng bian wei yuan hui, Henan sheng Pingdingshan shi Xinhua qu dang an ju.  1990 1
平顶山市 (China). : Zhongguo gong chan dang Henan sheng Pingdingshan shi Weidong qu zu zhi shi zi liao (1958.1-1987.11) / Zhong gong Pingdingshan shi Weidong qu wei zu zhi bu, Zhong gong Pingdingshan shi Weidong qu wei dang shi ban gong shi, Pingdingshan shi Weidong qu dang an ju.  1991 1
平顶山市. : Pingdingshan Ying guo mu di. I / Henan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Pingdingshan Shi wen wu guan li ju bian.  2012 1
平顶山市地方史志编纂委员会. : Pingdingshan Shi zhi / Pingdingshan Shi di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
平鲁县志编纂委员会 (Shuozhou Shi, China) : Pinglu Xian zhi / Pinglu Xian zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Zhang Quan.  1992 1
平龙根 (1954-) : Gu jie xin yun : Shan tang li shi jie qu bao hu xing xiu fu gou chen lu / Ping long gen bian zhu.  2012 1
  平恒次, 1926- -- See Taira, Koji, 1926-   1
平凉地区志编纂委员会.   4
平凉市地方志编纂委员会.   4
  平幹二朗, 1933-2016 -- See Hira, Mikijirō, 1933-2016   1
平沢剛, 1975-   2
平沢安政. : Nyumon tabunka kyoiku : atarashii jidai no gakkōzukuri / James A. Banks cho ; Hirasawa Yasumasa yaku.  1999 1
  平沢安政, 1954- -- See Hirasawa, Yasumasa, 1954-   1
平沢隆司. : Bihatsu sengen : Style Arrange Technique / Hirasawa Takashi.  2008 1
年代國際(香港)有限公司. : Huo zhe [videorecording] / Nian dai guo ji (Xianggang) you xian gong si chu pin ; Shanghai dian ying zhi pian chang xie zhu ; chu pin ren Qiu Fusheng ; bian ju Yu Hua, Lu Wei ; dao yan Zhang Yimou = To live / ERA International (HK) Ltd. presents, in association with Shanghai Film Studios ; producer, Chiu Fusheng ; script, Yu Hua and Lu Wei ; screenplay, Lu Wei ; directed by Zhang Yimou.  2003 1
年子敏, : Li Hongzhang zhi Pan Dingxin shu zha, Nian Zimin bian zhu.  1960 1
年炘. : Xiangxiong bi hua = Xiangxiong murals / [zhu bian Nian Xin, Li Shumin].  2003 1
年希堯, d. 1738. : Shi xue / Nian Xiyao zhuan.  1995 1
年羮堯, d. 1726. : Nian Gengyao zou zhe zhuan ji [Guo li gu gong bo wu yuan wen xian bian ji wei yuan hui bian ji.  1971 1
幻庵居士. : Zhen zhu bo / [Yanshuisanren zhu ; Huan'anjushi pi].  2000 1
幻生. : Cang hai wen ji xuan ji / Huansheng zhu.  1998 1
幻冬舎   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next