My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
广州市文物博物馆学会. : Guangzhou wen bo. Liu / Guangzhou Shi wen hua guang dian xin wen chu ban ju, Guangzhou Shi wen wu bo wu guan xue hui bian.  2013 1
广州市文物管理委員会.   2
广州市文物管理委员会.   2
广州市文物考古硏究所.   2
广州市文物考古研究所.   2
广州市文物考古研究院, : Hai shang si chou zhi lu Guangzhou shi ji = Maritime silk road relics in Guangzhou = Haishang sichouzhilu Guangzhou shiji / Han Weilong, Yi Xibing zhu bian ; Guangzhou Shi wen wu kao gu yan jiu yuan bian zhu.  2017 1
广州市服装工业公司. : Fu zhuang zhi yang / Guangzhou fu zhuang chang men shi bu, Guangzhou Shi fu zhuang gong ye gong si fu zhuang yan jiu suo.  196- 1
广州市海珠区地方志编纂委员会. : Guangzhou Shi Haizhu Qu zhi / Guangzhou Shi Haizhu Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2000 1
广州市海珠区规划局 : Guangzhou shi Haizhu qu di tu [cartographic material] / Guangzhou shi Haizhu qu gui hua fen ju bian.  1998 1
广州市演出公司. : Zhongguo za ji [videorecording] : Jin shi jiang di6 jie za ji bi sai = Chinese acrobatics : the 6th National Golden Lion Prize Acrobatics Competition / Zhu ban zhonghua renmin gongheguo wen hua bu, Guangzhou shi ren min zheng fu ; xie ban Guangzhou shi yan chu gong si, quan guo za ji tuan chang lian yi hui.  2005 1
广州市番禺区文物管理委员会办公室, : Panyu gu jian bi hua / Guangzhou Shi Panyu Qu wen wu guan li wei yuan hui ban gong shi bian.  2016 1
广州市番禺区文管会办公室. : Panyu Han mu / Guangzhou Shi wen wu kao gu yan jiu suo, Guangzhou Shi Panyu Qu wen guan hui ban gong shi bian.  2006 1
广州市白云区地方志编纂委员会. : Guangzhou Shi Baiyun qu zhi / Guangzhou Shi Baiyun qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2001 1
广州市社会科学院.   2
广州市社会科{273ae1}联{27e35d}会. : Hua qing jie xian, zheng ben qing yuan : zi chan jie ji zi you hua pou xi / Guangzhou shi she hui ke xue lian he hui bian.  1991 1
广州市美朮馆. : Yi hai cang zhen = A brief description of Guangzhou Art Gallery.  1993- 1
广州市芳村区地方志编纂委员会. : Guangzhou shi Fangcun Qu zhi / Guangzhou Shi Fangcun Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
广州市荔湾区地方志编纂委员会.   2
广州市越秀区地方志编纂委员会. : Guangzhou Shi Yuexiu Qu zhi / Guangzhou Shi Yuexiu Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2000 1
广州市越秀区文联. : Guangzhou Yuexiu gu jie xiang / Guangzhou Shi Yuexiu Qu wen lian bian.  2008- 1
广州市东山区地方志编纂委员会. : Guangzhou Shi Dongshan Qu zhi / Guangzhou Shi Dongshan Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
广州市档案馆.   5
广州市满族联谊会. : Guangdong Man zu yan jiu zi liao hui ji [electronic resource] / Wang Zongyou zhu bian ; Guangzhou Shi man zu lian yi hui bian.  1995 1
广州市发展和改革委员会. : Guangzhou fu wu ye fa zhan bao gao / Guangzhou Shi fa zhan he gai ge wei yuan hui, Hua nan li gong da xue xian dai fu wu ye yan jiu yuan bian.    1
广州市经济研究院. : Zhujiang jing ji [electronic resource] = The Pearl River economy.  1995- 1
广州市计委. : Zhujiang jing ji [electronic resource] = The Pearl River economy.  1995- 1
广州市医药卫生科技情报站. : Guangzhou yi yao [electronic resource] = Guangzhou yiyao = Guangzhou medical journal / [bian ji zhe "Guangzhou yi yao" bian ji wei yuan hui].    1
广州市黄浦区地方志编纂委员会.. : Guangzhou Shi Huangpu Qu zhi / Guangzhou Shi Huangpu Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
广州服装厂 : Fu zhuang zhi yang / Guangzhou fu zhuang chang men shi bu, Guangzhou Shi fu zhuang gong ye gong si fu zhuang yan jiu suo.  196- 1
广州服装厂.   2
广州服装厂服装研究所, : Fu zhuang cai jian fa / Guangzhou fu zhuang chang fu zhuang yan jiu suo bian.  1972 1
广州珠江钢琴集团有限公司. : Zhongguo qing gong ye nian jian = Zhongguo qinggongye nianjian.  1985- 1
广州百科全书编纂委员会. : Guangzhou bai ke quan shu / Guangzhou bai ke quan shu bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
广州社会科学院. : Guangzhou Han mu / Guangzhou shi wen wu guan li wei yuan hui, Guangzhou shi bo wu guan ; Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian ji.  1981 1
"广州秦代造船遗址" 学术研讨会 (2001 : : "Guangzhou Qin dai zao chuan yi zhi" xue shu zheng ming ji : Guangzhou kao gu xuan an / Li Zhaochun, Luo Yulin zhu bian ; Guangdong Sheng li Zhongshan tu shu guan bian.  2002 1
广州考古暨广州南越国遗迹学术研讨会 (2003 : : Nanyue guo shi ji yan tao hui lun wen xuan ji / Zhongguo Qin Han shi yan jiu hui, Zhongshan da xue li shi xi, Xi Han Nanyue wang bo wu guan [bian].  2005 1
广州西汉南越王墓博物馆.   3
广州 : : JA xing jia yong feng ren ji shuo ming shu / Guangzhou feng ren ji chang.  195-? 1
广州 (广东) : Zhongguo za ji [videorecording] : Jin shi jiang di6 jie za ji bi sai = Chinese acrobatics : the 6th National Golden Lion Prize Acrobatics Competition / Zhu ban zhonghua renmin gongheguo wen hua bu, Guangzhou shi ren min zheng fu ; xie ban Guangzhou shi yan chu gong si, quan guo za ji tuan chang lian yi hui.  2005 1
广州机床研究所 (China) : Run hua yu mi feng [electronic resource] : Mo ca xue xue hui hui kan = Lubrication engineering : a periodical of Tribology Institution CMES.    1
广州历史文化名城硏究会. : Guangzhou shi san hang cang sang = The thirteen hongs in Guangzhou / Guangzhou li shi wen hua ming cheng yan jiu hui, Guangzhou Shi Liwan Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui ; [zhu bian Tang Wenya]  2001 1
广州热带海洋气象研究所. : Re dai qi xiang xue bao [electronic resource] = Journal of tropical meteorology / Guangzhou re dai hai yang qi xiang yan jiu suo zhu ban.    1
广州经济技术开发区志 编纂委员会. : Guangzhou jing ji ji shu kai fa qu zhi / Guangzhou jing ji ji shu kai fa qu zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi.  1993 1
广州经济技术开发区志编纂委员会. : Guangzhou jing ji ji shu kai fa qu zhi : 1991-2000 / Guangzhou jing ji ji shu kai fa qu zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2004 1
广州缝纫机厂. : JA xing jia yong feng ren ji shuo ming shu / Guangzhou feng ren ji chang.  195-? 1
广州缝纫机厂. : Jia yong feng ren ji wei xiu zhi shi / Guangzhou feng ren ji chang bian xie zu.  1976 1
广州飞仕音像制品有限公司. : Tangshan da di zhen [videorecording] = Aftershock / dao yan Feng Xiaogang.  2010 1
广州鲁迅纪念馆. : Guangdong Lu Xun yan jiu.  1987- 1
广州鸿翔音像有限公司. : Shanxi Ruicheng Yongle gong : Lü zu xian ci hua Yongle [videorecording] = Rui cheng Yong le Temple in Shan xi / Zhongguo fo jiao xie hui, Zhongguo dao jiao xie hui jian zhi ; Henan Sheng Chang cheng ying shi wen hua you xian gong si she zhi.  2002 1
  广末凉子, 1980- -- See Hirosue, Ryōko, 1980-   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next