My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
廖君湘. : Dong zu chuan tong she hui guo cheng yu she hui sheng huo / Liao Junxiang zhu.  2005 1
廖君湘, 1965- : Nan bu Dong zu chuan tong wen hua te dian yan jiu / Liao Junxiang zhu.  2007 1
廖國棟.   2
廖夢醒, 1904- : Wo de mu qin He Xiangning / Liao Mengxing zhu.  1973 1
廖大珂, : Min shang fa zhan shi. Hai wai juan / Liao Dake, Hui Ming zhu.  2016 1
廖天敏. : Guilin, Lijiang lü you shi yong tu ce = Guilin Lijiang luyoushiyongtuce / Lingzi, Liao Tianmin bian zhu.  2002 1
廖天锡. : 非常商道.  2015 1
廖奔, 1953-   4
廖子良. : Guangxi she hui ke xue yao lan : 1949-1985 / Guangxi she hui ke xue yuan bian ; zhu bian Zhang Sa ; fu zhu bian Liao Ziliang.  1987? 1
廖季立. : Zhongguo qi shi ye ming lu da quan / Liao Jili, Li Zhisheng, Li Fuyu zhu bian.  1986- 1
廖宏德. : Lingchuan Xian tu di zhi / Lingchuan Xian tu di guan li ju bian ; zhu bian Liao Hongde, Mao Yongqing (zhi xing) ; fu zhu bian Liao Xinglin [and others].  1999 1
廖小健.   2
廖小军, : Ningde gu jian zhu / Liao Xiaojun, Sui Jun zhu bian ; Zhou Qiuqi, Luo Jianhua, Chen Yangzhou bian.  2014 1
廖小军, 1962- : Zhongguo shi di nong min yan jiu = Research on the China landless-farmers / Liao Xiaojun zhu.  2005 1
廖尚权. : Wuxuan Xian zhi / zhu bian Zuo Shaorong ; fu zhu bian Wei Shanhui, Liao Shangquan ; [Wuxuan Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian].  1995 1
廖平. : Hezhou wen wu jing cui [electronic resource] / Liao Ping zhu bian.  2012 1
廖序東. : Chu ci yu fa yan jiu = Chuci yufa yanjiu / Liao Xudong zhu.  1995 1
廖序东.   2
廖廷相. : Guangdong yu di tu shuo : [14 juan ; juan shou 1 juan] / Liao Tingchen [i.e. xiang] ... [et al.] zuan.  1967 1
廖建祥. : Guangdong dui wai jing ji guan xi / Liao Jianxiang, Guan Qixue zhu bian.  1988 1
  廖建裕 -- See Suryadinata, Leo   1
廖建裕. : Xian jie duan de Yinni hua ren zu qun / Liao Jianyu zhu.  2002 1
廖彩烈.. : Longnan xian zhi / Zong zuan Liao Cailie ; Longnan xian zhi bian xiu gong zuo wei yuan hui bian.  1994 1
廖彩樑. : Sui Tang wen hua / [Shanxi Sheng bo wu guan bian ; zhu bian Wang Renbo ; fu zhu bian Liao Cailiang ; zhuan wen Wang Renbo ... et al.].  1997 1
廖德政, 1920-   2
廖德广, 1946-   2
廖心一. : Tian zi zhuan. Ming / Liao Xinyi zhu.  2004 1
廖心文,   2
廖必琦. : Putian xian zhi : 36 juan, juan shou 1 juan / Song Ruolin deng zuan ; Liao Biqi deng xiu.  1968 1
廖, 愛晚. : 上海拉拉 : 中國都市女同志社群與政治.  2014 1
廖慈節.   2
  廖慷 -- See Liao, Kang   1
廖慶洲. : Riben qi ye de jing ying ce lue / Liao Qingzhou zhu.  1985 1
廖承良. : Chu bao / [Ming] Zhou Shengjie bian zuan ; [Qing] Deng Xianhe zeng ji ; Liao Chengliang, Yang Yunhui deng dian jiao.  2016 1
  廖承志, 1908-1983 -- See Liao, Chengzhi, 1908-1983   1
廖承志, 1908-1983. : Liao Chengzhi wen ji / "Liao Chengzhi wen ji" bian ji ban gong shi.  1990 1
廖振.   3
廖振佑. : Gu dai han yu te shu yu fa / Liao Zhenyou bian zhu.  1979 1
廖振富.   2
廖振源. : Qiu suo / Liao Zhenyuan zhu.  2001 1
廖文卿. : Wu lin jing yan, dao jian zheng feng : Zhonghua gu bing qi te zhan = The splendor of martial arts competition, pursuit for power of swords and daggers / [zong bian ji Liao Wenqing].  2012 1
  廖文奎, 1905-1952 -- See Liao, Wenkui, 1905-1952   1
廖文碩 : Jiang Jingguo shou zha (minguo 39 nian - 52 nian) / bian ji Xu Ruihao, Zhou Meihua, Liao Wenshuo, Chen Shiju.  2015 1
廖文伟.   4
廖文渊. : Han Ying cai jing da ci dian = A Chinese-English dictionary of economics and finance / Liao Wenyuan zhu bian.  1991 1
廖文辉, 1969- : Ma Xin shi xue 80 nian : cong "Nanyang yan jiu" dao "Hua ren yan jiu" (1930-2009) / Liao Wenhui = Eighty years of historiography in Malaysia and Singapore : from "Nanyang studies" to "Chinese studies" (1930-2009) / Lew Bon Hoi.  2014 1
廖新田. : Taiwan de mei shu [electronic resource] / Yan Juanying, Huang Qihui, Liao Xintian bian zhuan.  2006 1
  廖明 -- See Liao, Ming   1
廖明君.   3
廖明君, 1961-   4
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next