My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
廣智書局.   2
廣智書局編輯部. : Liang Shanbo yu Zhu Yingtai : min jian gu shi / [Guang zhi shu ju bian ji bu].  1959? 1
廣智書局. : Shui hu zhuan ren ming di li ci dian / Guang zhi shu ju bian ji.  195- 1
廣末 保, 1919-   6
廣東中華民族文化促進會.   12
廣東中醫學院.   2
廣東人民出版社. : Shi ci qu lun wen ji / Luo Kanglie zhu ; [Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian Xianggang fen dian, Guangdong ren min chu ban she lian he bian ji chu ban].  1982 1
廣東省 (China). : Guangdong Sheng zheng qu tu ce / Guangdong Sheng min zheng ting, Guangdong Sheng di tu chu ban she he bian.  2000 1
廣東省(中國). : Zhongguo wen wu di tu ji. Guangdong fen ce [cartographic material] / Guo jia wen wu ju zhu bian ; Guangdong sheng wen hua ting bian ; [Guangdong sheng di tu chu ban she bian zhi di tu]  1989 1
廣東省中山圖書館.   2
廣東省博物館.   2
廣東省地圖出版社.   2
廣東省地方志編纂委員會. : Guangdong shi zhi / Guangdong sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1986- 1
廣東省對外經濟貿易發展研究所. : Zhongguo ying shang zhi nan / Xianggang mao yi fa zhan ju yan jiu bu.    1
廣東省文學藝術工作者聯合會. : Dui "Hong lou meng" yan jiu zhong cuo wu guan dian de pi pan, Guangdong sheng wen xue yi shu gong zuo zhe lian he hui.  1954? 1
廣東省水利廳北江大堤管理局北江大堤志編纂委員會. : Beijiang da ti zhi / Guangdong Sheng shui li ting Beijiang da ti guan li ju Beijiang da ti zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
廣東省立中山圖書館, : Rong Geng cang ming ren chi du / Guangdong Sheng li Zhongshan tu shu guan bian.  2015 1
廣東省第一次全國經濟普查領導小组辦公室. : Guangdong jing ji pu cha nian jian = Guangdong economic census yearbook / Guangdong sheng di yi ci quan guo jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi bian.  2006- 1
廣東省統計科學硏究所. : Minguo shi qi tong ji shi liao xuan bian : (1912-1949) / Guangdong Sheng tong ji ke xue yan jiu suo, Tong ji zhi bian ji shi he bian ; [zhu bian Chen Kexuan].  1989 1
廣東省統計志編輯室. : Minguo shi qi tong ji shi liao xuan bian : (1912-1949) / Guangdong Sheng tong ji ke xue yan jiu suo, Tong ji zhi bian ji shi he bian ; [zhu bian Chen Kexuan].  1989 1
廣東省農民協會. : Li tou. Yi jiu er lian nian yi yue - Yi jiu er qi nian yi yue.  1982 1
廣東, 廣西, 湖南, 河南辭源修訂組.   2
廣東, 廣西, 湖南, 河南辭源修訂组. : Ci yuan / [Guangdong, Guangxi, Hunan, Henan Ci yuan xiu ding zu, Shang wu yin shu guan bian ji bu bian].  1984 1
廣松毅, 1945- : Jōhō keizai no makuro bunseki / Hiromatsu Takeshi, Ōhira Gōsei cho.  1990 1
廣欽和尚, 1892-1986. : Guangqin lao he shang kai shi lu / [Guangqin lao he shang kai shi].    1
廣池千九郎, 1866-1938. : Wa-Kan hikaku ritsuso : zen sanjukkan / Hiroike Chikurō hensan ; [sanshū Uchida Tomoo].  1980 1
廣津和郎, 1891-1968. : Hirotsu Kazuo, Uno Kōji, Kasai Zenzō shū / kaisetsu Shibukawa Gyō; chūshaku Hashimoto Michio, Katsuyama Kō, Enomoto Takashi.  1970 1
廣澤 榮, 1924- : Watakushi no Shōwa eigashi / Hirosawa Ei cho.  1989 1
廣澤 真臣, 1833-1871. : Hirosawa Saneomi nikki / Nihon Shiseki Kyōkai hen.  1973 1
廣瀨 嘉夫, 1929- : Minpuron : seikatsu taikoku e no shohōsen / Hirose Yoshio = The wealth of people / Yoshio Hirose.  1987 1
  廣瀨弘幸, 1912- -- See Hirose, Hiroyuki, 1912-   1
廣瀨敏. : Nihon sōsho sakuin.  1969 1
廣瀨 武夫, 1868-1904. : Kōnan shiki / Hirose Takeo icho.  1904 1
廣瀨 克哉. : Kanryō to gunjin : bunmin tōsei no genkai / Hirose Katsuya.  1989 1
廣田 二郎, 1912- : Shōmon to "Sōshi" / Hirota Jirō cho.  1979 1
廣祿, 1919-1964.   2
廣西僮族自治區民間文學硏究會.   2
廣西僮族自治區通志館. : Zhongwang Li Xiucheng zi shu jiao bu ben / [Lü Jiyi jiao bu] Guangxi Zhuangzu Zizhiqu tong zhi guan bian.  1961 1
廣西壯族自治區地方志編纂委員會. : Guangxi tong zhi. Sheng wu zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2000 1
廣西師範學院. : Xian dai Han yu zhi shi / Guangxi shi fan xue yuan Zhong wen xi bian xie.  1973 1
廣西敎育學會. : Ji chu jiao yu yan jiu [electronic resource] .    1
廣西桂平糖廠志編纂委員會. : Guangxi Guiping tang chang zhi / Guangxi Guiping tang chang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
廣西民間文學硏究會. : Guangxi min jian wen xue cong kan.    1
廣西水電工程局志編纂委員會. : Guangxi zhuang zu zi zhi qu shui dian gong cheng ju zhi / Guangxi shui dian gong cheng ju zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
廣西瑤族硏究學會. : Yao zu yan jiu tong xun / Guangxi Yao zu yan jiu xue hui bian.    1
廣西環江縣同進大隊. : Ge ming fu nü yi zhi jian : [Guangxi Huanjiang xian tong jin da dui de diao cha bao gao / Hua Yinfeng deng zhu]  1971 1
廣西醫科大學校志辦. : Guangxi yi ke da xue zhi / Guangxi yi ke da xue xiao zhi ban bian.  2004 1
廣西醫科大學校志辦公室 : Guangxi yi ke da xue xiao zhi / Guangxi yi ke da xue xiao zhi ban gong shi bian ; Liang shouwu zhu bian ; Zhou Yunhui fu zhu bian.  1994 1
廣西醫藥硏究所. : Guangxi yi yao yan jiu suo yao yong zhi wu yuan yao yong zhi wu ming lu / [Guangxi yi yao yan jiu suo yao yong zhi wu yuan].  1975 1
廣角鏡出版社. : Xianggang zheng zhi yu Gang ren zhi Gang / Ai Fan ... [et al.] zhu ; [Guang jiao jing chu ban she bian].  1984 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next