My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
张亚军.   3
张亚军, 1965- : Xian dai Han yu yu fa fen xi / Zhang Bin zhu bian ; Fan Kaitai, Zhang Yajun zhu.  2000 1
张亚军.. : Dui wai Han yu jiao fa xue = The approach of teaching Chinese as a foreign language / Zhang Yajun zhu.  1990 1
张亚辉, : Gong ting yu si yuan : 1780 nian liu shi Banchan chao jin shi jian de li shi ren lei xue kao cha / Zhang Yahui zhu.  2016 1
张亚辉, 1976-   2
张占斌.   4
张占斌, 1962-   3
张占献. : Xinye fang yan zhi / Xu Yichang, Zhang Zhanxian.  1987 1
张占国.   2
张来培. : Guan li xue ci dian [electronic resource] / Deng Ming ... [et al.] zhu bian.  1992 1
张来庆. : Huangpu Qu xu zhi, 1993 nian zhi 2000 nian 6 yue / zhu bian Zhang Laiqing ; Shanghai Shi Huangpu Qu "Huangpu Qu xu zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2003 1
张侠. : Qing mo hai jun shi liao / Zhang Xia ... [et al.] he bian.  1982 1
张侠生. : Shi ge zhi shi jiang hua / Zhang Xiasheng bian.  1981 1
  张伟 -- See Zhang, Wei   1
张伟,   10
张伟, 1956- : Zhongguo xian dai dian ying qi kan quan mu shu zhi = Complete Chinese modern movie periodicals' abstracts (1921-1949) / Shanghai tu shu guan bian ; zhi xing zhu bian Zhang Wei ; fu zhu bian Jie Shuyun, Yan Jieqiong ; bian zhuan Zhang Wei ... [et al.].  2009 1
张伟, 1964- : Cheng shi ji chu she shi tou rong zi yan jiu / Zhang Wei zhu.  2005 1
  张伟, 1975 October 2- -- See Zhang, Wei, 1975 October 2-   1
  张伟垣 -- See Zhang, Weiyuan   1
  张伟平 -- 2 Related Authors   2
张伟明. : Ju zhu yu qi ta jian zhu / Zhang Weiming, Wang Zhijun, Wang Qingchang.  1998 1
张伟民. : Tan suo de shi nian = Tansuodeshinian / Yang Chao zhu bian ; Zhang Weimin ... he zhu.  1987 1
张伟湘. : Guangdong gu dai hai gang / Zhang Weixiang, Xue Changqing zhu.  2006 1
张伟然. : 中古文学的地理意象.  2014 1
张伟祥. : Shenzhen Jingji Tequ she wai she Gang Ao min shi an li ping xi / zhu bian Wang Changying ; fu zhu bian Zhang Weixiang, Yuan Chengdi ; gu wen Gu Depei ; bian wei Wang Changying ... [et al.].  1990 1
  张伟雄, 1955- -- See Zhang, Weixiong, 1955-   1
张伟权. : Han yu Tu jia yu ci dian / Zhang Weiquan bian zhu.  2006 1
张伟华. : Mao yi zheng ce shu yu ci dian. di 5 ban = Dictionary of trade policy terms. fifth edition / Wo'erte Gude zhu ; Zhang Weihua ... [et al.] yi.  2013 1
张伟宾, : Shao shu min zu pin kun wen ti yan jiu / Wang Sangui, Zhang Weibin, Yang Long.  2016 1
  张伟远 -- See Zhang, Weiyuan   1
  张伟国 -- See Zhang, Weiguo   1
张家口地区文工团. : Zhan huo hong qi : liu chang hua ju / Zhangjiakou di qu wen gong tuan ji ti chuang zuo ; Zhang Bin, Ge Dianyu zhi bi.  1978? 1
张家口地区妇女学习马列主义,毛泽东思想积极分子代表会议. : Tuan jie qi lai, can jia sheng chan he zheng zhi huo dong, gai shan fu nu de jing ji di wei he zheng zhi di wei. (dian xing cai liao xuan pian)  1972 1
张家口市京剧团. : Ba yi feng bao : ge ming xian dai jing ju (gen ju dong ming hua ju gai bian) / Zhangjiakou shi wen hua ju chuang ban shi, Zhangjiakou shi jing ju tuan "ba yi feng bao" bian dao zu.  1977 1
张家口市人口普查办公室. : Zhangjiakou Shi 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Zhangjiakou Shi ren kou pu cha ban gong shi [bian] ; Han Yu'an zong bian ji.  2012 1
张家口市宣化区文物保管所. : Xuanhua Xiabali II qu Liao bi hua mu kao gu fa jue bao gao / Zhangjiakou Shi Xuanhua Qu wen wu bao guan suo ; Liu Haiwen zhu bian.  2008 1
张家口市文化局创办室. : Ba yi feng bao : ge ming xian dai jing ju (gen ju dong ming hua ju gai bian) / Zhangjiakou shi wen hua ju chuang ban shi, Zhangjiakou shi jing ju tuan "ba yi feng bao" bian dao zu.  1977 1
张家太. : Xian dai Han yu bao bian yong fa ci dian [electronic resource] / Zhang Jiatai ... [et al.] zhu bian.  1992 1
张家泰. : Zhongguo ying zao xue yan jiu [electronic resource] / Henan da xue gu jian yuan lin she ji yan jiu yuan bian ; Zhang Jiatai, Zuo Manchang zhu bian.  2005 1
张家港市 地方志编纂委员会. : Shazhou xian zhi / Zhangjiagang shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1992 1
张家港市地方志办公室. : Zhangjiagang shi xiang zhen gong ye zhi / Zhangjiagang shi di fang zhi ban gong shi, Zhangjiagang shi xiang zhen gong ye ju bian.  1990 1
张家港市乡镇工业局. : Zhangjiagang shi xiang zhen gong ye zhi / Zhangjiagang shi di fang zhi ban gong shi, Zhangjiagang shi xiang zhen gong ye ju bian.  1990 1
张家港市情调查组. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Zhangjiagang juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Zhangjiagang shi qing diao cha zu].  1998 1
张家界市武陵源区地方志编纂委员会. : Wulingyuan Qu zhi / zhu bian Tan Dayu ; zhi xing zhu bian Deng Xuebin ; Zhangjiajie Shi Wulingyuan Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2006 1
张家秀, : Ma'erba zhuan / Chatongjiebu zhu ; Zhang Tiansuo, Shen Xintai, Wen Guogen, Zhang Jiaxiu yi.  2016 1
张家麟. : Zhongguo yuan cheng jiao yu fa zhan yu ji tuan hua cao zuo / Zhang Jialin.  2005 1
张家璇. : Zhong xue wen yan xu ci shou ce / [bian zhe Zhang Jiaxuan ... et al.]  1984 1
张家璠,   2
张家伟. : Jiang nan ming yuan = Jiangnan mingyuan / Zhang Jiawei bian zhu.  2002 1
张家桢. : Zhongguo shui wen qu hua / Xiong Yi, Zhang Jiazhen deng zhu.  1995 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next