My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
张力挥. : Yuan Xuefen de yi shu dao lu / Zhang Lihui, Gao Yilong zhu ; Shanghai yi shu yan jiu suo bian.  1984 1
张力军. : Xiaohuang Dong zu min su : bo wu guan zai fei wu zhi wen hua yi chan bao hu zhong de li lun yan jiu yu shi jian / Zhang Lijun, Xiao Kezhi zhu bian.  2008 1
张加勉 : Zhongguo yuan lin fen lei tu dian / Zhang Jiamian bian zhu.  2008 1
张勇.   8
张勇, 1938-   2
张勇勤. : Tu di guan li he shi yong shou ce / zhu bian Zhang Yongqin ; fu zhu bian Chen Lianggang.  1992 1
张勇手. : Lin hai xue yuan [videorecording] : zhi qu Weihu Shan / Ba yi dian ying zhi pian chang she zhi ; bian ju, Liu Peiran, Ma Jixing ; dao yan, Liu Peiran ; zhi pan zhu ren, Deng Fang.  2004 1
张勃.   3
张勃, 1972 July- : Ming dai sui shi min su wen xian yan jiu / Zhang Bo zhu.  2011 1
张勤. : Xin nong cun jian she qu yu bi jiao yan jiu / Zhang Qin, Chang Zhongzhi bian zhu.  2010 1
张勻.. : Yu Jiao Li : [4 juan 20 hui] / Yiqiusanren [i.e. Yidisanren] bian ci.  1990 1
张化.   2
张化, 1952- : Deng Xiaoping yu 1975 nian de Zhongguo / Zhang Hua zhu.  2004 1
张北根. : Wu wang "jiu yi ba" : Liutiaohu shi jian qian qian hou hou / Guo Dajun, Zhang Beigen.  1992 1
张十庆,   10
张千秋. : Quanzhou min ju [electronic resource] = Ancinet dwelling houses in Quanzhou / Zhang Qianqiu, Shi Youyi, Fujian Sheng Quanzhou Shi jian she wei yuan hui bian.  1996 1
张卓元. : 中国经济学成长之路:从《新中国经济学史纲》一书说起.  2015 1
张卓元, 1933-   3
张卓远.   2
张南. : Xue Guangzhou hua bu qiu ren / Zhang Nan bian.  1993 1
张南星, : Yi sheng de xue xi = Education and the significance of life / Kelixinamuti zhu ; Zhang Nanxing yi.  2004 1
张南庄. : He dian / Zhang Nanzhuang zhu.  1981 1
张博. : Jin dai Zhongguo de Ao yun ji yi / Zhang Bo zhu.  2008 1
张博, 1957- : Beijing yu yan da xue Han yu yu yan xue wen cui. Ci hui juan / Zhang Bo zhu bian.  2004 1
张博文.. : Anyi xian zhi / Yuncheng shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui zheng li ; Fan Daobai, Zhang Bowen, Chang Yun dian jiao.  1991 1
张博智. : Zhongguo gu dai bing qi tu ji / bian zhu zhe Cheng Dong, Zhong Shaoyi ; tu hui zhe Zhang Bozhi, Zhang Tao = Ancient Chinese weapons : a collection of pictures / author, Cheng Dong and Zhong Shaoyi ; drawer, Zhang Bozhi and Zhang Tao.  1990 1
张博泉. : Jin dai jing ji shi lüe / Zhang Boquan zhu.  1981 1
张博泉, 1926-   3
张印栋. : Zhongguo su yu yan yu ku / Zhang Yindong bian.  1999 1
张厚安. : Zhongguo di fang guo jia ji gou gai yao / zhu bian Diao Tianding ; fu zhu bian Chen Jialing, Zhang Hou'an.  1989 1
张厚粲. : Xing wei zhu yi xin li xue / Zhang Houcan.  2003 1
张厚义. : Zhongguo si ying qi ye fa zhan bao gao, 1978-1998 / Zhang Houyi, Ming Lizhi zhu bian.  1999 1
张 原.   2
张又君. : Zuo jia jian ying / Zhang Youjun.  1984 1
张又栋, 1950- : Shu fa chuang zuo da dian / gu wen Qi Gong, Shen Peng ; Zhang Youdong zhu bian.  2001 1
张又鹏. : Yongle Gong ban qian ji [videorecording] / Jian zhi, Chen Huasheng, Lan Bing ; bian dao, Zhang Youpeng, Bi Qiong ; zhi pian ren, Shi Tongxin.  2007 1
张友仁. : Xin'an xian zhi / Xin'an xian di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Lin Zhiguan ; fu zhu bian Zhang Youren, Pei Xichuan.  1989 1
张友松. : Jing xuan zhou zhang / Make Tuwen [Kelaimensi] zhu ; Zhang Yousong yi.  1979 1
张友棠. : Zhongguo qi huo shi chang / zhu bian Ye Wanchun ; fu zhu bian Li Gengyin, Wei Long, Zhang Youtang.  1994 1
张友漁, 1899- : Xian fa lun wen ji / Zhang Youyu deng zhu = Collected theses on constitution / by Zhang Youyu and others.  2003 1
张友直. : "Guanzi" huo bi si xiang kao shi / Zhang Youzhi zhu.  2002 1
张友伦.   2
张友宪. : Zhongguo hua jiao xue da tu dian : Xie yi hua niao juan / Zhang Youxian.  1999 1
张友渔. : Zhonghua da jia du : Zhongguo wen hua de ji ben wen xian / zong zhu bian Chen Pixian, Zhang Youyu ; bian wei Zhang Dainian [and others].  1994 1
张 友渔, 1899-   4
张友鹤. : Jing hua yuan / Li Ruzhen zhu ; Zhang Youhe jiao zhu.  1955 1
张友鸾. : Shi jie ri bao xing shuai shi / Zhang Youluan deng zhu.  1982 1
张曼娟. : Hai shui zheng lan / Zhang Manjuan zhu.  2003 1
张可扬, 1973- : Meng Yuan bi hua yi shu / Zhang Keyang, Liang Rui bian zhu.  2016 1
张可礼.. : San Cao nian pu / Zhang Keli bian zhu.  1983 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next