My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
张宏儒,   5
  张宏兵 -- See Zhang, Hongbin   1
张宏升, : Hebei Sheng nong min shou ying xiang yin su yu dui ce yan jiu / Zhang Hongsheng zhu.  2013 1
  张宏彬 -- See Zhang, Hongbin   1
张宏敏,   2
张宏敏, 1982-, : Huang Wan nian pu jian bian / Zhang Hongmin zhu.  2017 1
张宏生.   2
张宏生, 1957- : Jiang hu shi pai yan jiu / Zhang hongsheng zhu.  1995 1
张宏莉. : Zhong ya zong jiao gai shu / Zha ba luo fu, de lie si wei yang si ka ya, gao yong jiu, zhang hong li.  2004 1
  张宏薇 -- See Zhang, Hongwei   1
  张宏達 -- See Zhang, Hongda   1
  张宏斌 -- See Zhang, Hongbin   1
张宏斌, : Guo jia jian gou yu wen hua ren tong : yi Bei Wei de xing fei jin xing de kao cha / Zhang Hongbin zhu.  2016 1
  张宏伟 -- See Zhang, Hongwei   1
张宏杰, : Zeng Guofan de zheng mian yu ce mian. 3, Zeng Guofan de ling dao li / Zhang Hongjie zhu.  2018 1
张宏杰, 1972- : Zeng Guofan de zheng mian yu ce mian / Zhang Hongjie zhu.  2011 1
  张宏卫 -- See Zhang, Hongwei   1
张宏志. : Zhongguo kang Ri you ji zhan zheng shi / Zhang Hongzhi zhu.  1995 1
  张宏达 -- See Zhang, Hongda   1
张宏达.   2
张宏彦.   2
张宗和. : 秋灯忆语:"张家大弟"张宗和的战时绝恋.  2013 1
张宗平.   2
张宗新, 1972- : Zhongguo rong zi zhi du chuang xin yan jiu / Zhang Zongxin zhu.  2003 1
张宗林, : Beijing Shi "she hui mao dun zhi shu" yan jiu bao gao : 2010 / zhu bian Bo Gang, Zhang Zonglin, Fan Wen.  2010 1
张宗正. : Shi yong Han yu yu fa / Ni Baoyuan, Zhang Zongzheng.  1986 1
张宗益. : Zhongguo shang shi yin hang gong si zhi li shi zheng yan jiu = Empirical Study on the corporate governance of Chinese listed banks / Song Zengji, Zhang Zongyi zhu bian.  2013 1
  张宗益, 1964- -- See Zhang, Zongyi, 1964-   1
张宗益, 1964- : Zhongguo jin rong fa zhan de Chongqing shi jian / Zhang Zongyi zong zhu bian ; Cao Guohua deng bian zhu.  2011 1
张宗祜. : Zhongguo di xia shui zi yuan yu huan jing tu ji [cartographic material] = The Atlas of groundwater resources and environment of China / zhu bian Zhang Zonghu, Li Lierong.  2004 1
张宗鑫, : Zhongguo xiang cun zhi li de zhi du hua zhuan xing yan jiu / Li Songyu, Zhang Zongxin zhu.  2014 1
张宗刚, 1969- : Chu Fujin yan jiu zi liao / Zhang Zonggang bian.  2016 1
张宗显.   3
张定京, 1956- : A'ertai yu xi yu yan chuan ju fan chou yan jiu / Abudurexiti Yakufu, Litifu Tuohuti, Zhang Dingjing zhu bian = Evidentiality in Altaic languages / edited by Abdurishid Yakup, Litip Tohti and Zhang Dingjing.  2013 1
张定雄. : Yongding xian zhi / Yongding xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zong bian Zhang Dingxiong ; fu zong bian Jiang Wenye, Chen Shulang.  1994 1
张定远.   2
张定国. : Zi ran de gu shi : Riben 2005 nian Aizhi shi jie bo lan hui = The story of nature / Yu Li zhu bian ; she ying zhuan gao Yu Li ; can yu bian xie Zhang Dingguo ... [et al.] ; Shanghai shi bo wen hua chuan bo you xian gong si tong chou.  2009 1
  张宜 -- See Zhang, Yi   1
  张宜俊 -- See Zhang, Yijun   1
张密,   3
张寅彭. : Hu Heqing wen cun / Wang Xiaoming, Wang Haiwei, Zhang Yinpeng bian.  1996 1
张寂雁. : Xue pian pang shi Han zi / [wen zi Zhang Jiyan, Wu Xiaohong].  2000 1
张富強. : Zhongguo zi chan jie ji de huang jin shi dai, 1911-1937 nian / Baiji'er zhu ; Zhang Fuqiang, Xu Shifen yi.  1994 1
  张富敏 -- See Zhang, Fumin   1
张富林. : Pingyang jin mu zhuan diao / Shanxi sheng kao gu yan jiu suo ; [ze ren bian ji Liu Wenzhe, Zhang Fulin].  1999 1
  张富民 -- See Zhang, Fumin   1
张富锦, : Dalian Shi zhi. Jian cha zhi / Dalian Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi.  1994 1
张寒梅. : Miao zu gu ge / Pan Dingzhi, Yang Peide, Zhang Hanmei bian.  1997 1
张尉. : Gu yu zhen yan dui bi jian ding / Zhang Wei bian zhu.  2002 1
  张小南 -- See Zhang, Xiaonan   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next