My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
張人傑, 1877-1950. : Zhang Jingjiang xian sheng wen ji / bian ji chu ban zhe Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui dang shi wei yuan hui.  1982 1
張仁壽. : Jiu wen sui bi / Yao Yongpu zhu ; Zhang Renshou jiao zhu.  1989 1
張仁春. : Bian chui de kuang wu yu mu si : Chen Li hou xian dai shi yan jiu / Zhang Renchun zhu.  2006 1
張仁蘭. : Aozhou dang dai shi xuan : Ying Han dui zhao / Zhang Renlan, Zhang Shaoyang yi ; Li Yunyi, Heyiling deng jiao ; [Bei Ling bian].  2009 1
張仁靑, 1939- / ed. : Chu wang lou pian ti wen, Cheng Tixuan zhuan [Zhang Renqing zhu.  1973 1
張仁靜. : Qingpu xian xu zhi : Jiangsu sheng : [24 juan : tu 1 juan : fu bian 1 juan] / Qian Chongwei zuan ; Zhang Renjing xiu ; Jin Yongliu xu zuan.  1975 1
張仁清. : Wei jin nan bei chao wen xue si xiang shi / Zhang Renqing zhu.  1978 1
張仁青, / 編著. : Ying yong wen / Zhang Renqing bian zhu ; Cheng Tixuan jiao ding.  1982 1
張仁青, 1939-   2
張介賓, 1563-1640.   7
張以仁.   5
張以寧, 1301-1370.   3
張伐. : Long xu gou [videorecording] / Zhong yang dian ying ju Beijing dian ying zhi pian chang ; wu tai ju gai bian Jiao Juyin ; bian dao Xian Qun.  1999 1
張仲. : Bei fang shi jing min su tu shuo / Wang Zhiheng hui tu ; Zhang Zhong zhu wen.  2003 1
張仲一.   2
張仲壽. / 疇齋文稿. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 95 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1999? 1
張仲弼. : Xiangshan xian zhi : [16 juan] / Wang Wenbing, Zhang Zhongbi zong zuan ; Li Shijin xiu.  1967 1
張仲春. : Zhongguo dian ying zuo jia zuo pin lun / Zhang Zhongchun zhu.  1988 1
張仲景, fl. 168-196.   11
張仲深, 14th cent.   2
張 仲立. : Qing tong qi lun wen suo yin, 1983-2001 = Indexes of theses on bronzes / Zhang Maorong, Zhang Zhongli bian zhu.  2005 1
張仲炘. : Hubei tong zhi : [172 juan] / Zhang Zhongxin, Yang Chengxi deng zhuan.  1967 1
張何清.. : Ni chen lu / Ming Taizu chi lu ; Wang Tianyou, Zhang Heqing dian jiao.  1991 1
張佐良. : Zhou Enlai bao jian yi sheng hui yi lu, 1966-1976 / Zhang Zuoliang zhu.  1998 1
張佑光. : Sheng huo zai Taiwan = Taiwan, a way of life / Taiwan sheng zheng fu xin wen chu bian yin ; [she ying Yu Ruji ; Zhong wen zhuan shu Zhang Youguang ; Ying wen fan yi Ge Siming, Lin Pingjin].  1985 1
張佑平, / author. : Zhongguo zheng zhi da xi / Zhang Youping.  2013 1
張作乾. : 100 dui Hua tou zi wen ti / Zhang Zuoqian bian zhu.  1986 1
張作錦, 1932- : Yi ge xin wen ji zhe de zheng yan / Zhang Zuojin zhu.  1977 1
張伯偉. : Zhonghua da dian. Wen xue dian. Wen xue li lun fen dian / Zhang Bowei zhu bian ; Xu Jie, Zhu Hengfu fu zhu bian.  2008 1
張伯偉, 1959- : Linji lu / [Yixuan jiang] ; Zhang Bowei shi yi.  1997 1
張伯昭. : Shi yue ge ming dui Zhongguo ge ming de ying xiang [microform] / Ding Shouhe, Yin Xuyi, Zhang Bozhao zhu.  1957 1
張伯楨. : Nanhai Kang xian sheng zhuan / Zhang Bozhen zhu.  1932? 1
張伯淳, 1242-1303.   2
張伯端, 10th/11th cent. : Wu zhen pian zhu shu [electronic resource] : [3 juan / Zhang boduan zhuan ; Weng Baoguang zhu ; Dai Qizong shu. Zhi zhi xiang shuo / Weng Baoguang zhuan].  2006 1
張伯笠. : Tao wang zhe / Zhang Boli zhu.  2013 1
  張伯行, 1652-1725 -- 6 Related Authors   6
張伯訥. : Zhen ben yi shu ji cheng / [Qiu Jisheng yuan bian ; Wang Yurun, Zhang Bona, He Chuanyi shen ding].  1986 1
張 伯謹, 1899- : Guo ju da cheng / Zhang BoJin bian.  1969- 1
張伯駒.   2
張伯魁. : Lao Shan zhi / [Huang Zongchang zhuan ; Huang Tan xu]. Kongtong Shan zhi / [Zhang Bokui zuan]. Gu lou guan zi yun yan qing ji / [Zhu Xiangxian ji].  2000 1
張侃, 12th/13th cent.   3
張佩珊 (Composer). / 日想觀. : Yi xiang Dunhuang / Wu ji yue tuan.  2014 1
張佩珍.   2
張佩綸, 1848-1903.   2
張信吉.. : Shi yu Taiwan xian shi / Bai Qiu ce hua ; Zhang Xinji ji lu.  1991 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next