My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  徐大粛, 1931- -- See Suh, Dae-Sook, 1931-   1
徐天嘯. : Shen zhou nü zi xin shi zheng xu bian / [zhu zuo zhe Xu Tianxiao ; zhu bian zhe Tao Xisheng].  1978 1
  Xu, Qingteng, 1521-1593 -- See Xu, Wei, 1521-1593   1
徐天祐, 13th cent.   2
徐天祥. : Tongcheng wen xue yuan yuan zhuan shu kao / Liu Shengmu zhuan, Xu Tianxiang dian jiao ; Wu Mengfu, Jia Wenzhao shen ding.  1989 1
徐天福.   6
徐天麟. : Dong Han hui yao [electronic resource] : [40 juan / Xu Tianlin zhuan].  2006 1
徐天麟, jin shi 1205.   3
徐天麟, (宋) : Dong Han hui yao : 40 juan.  1960 1
徐天祜, 13th cent. : Wu Yue chun qiu / Zhao Ye zhu ; Xu Tianhu yin zhu.  1999 1
徐奔. : Badashanren shi yu hua / Zhu Anqun, Xu Ben xuan zhu.  1993 1
徐奇渊, : Zhua zhu sui pian : san ge xue shu min gong wan Zhongguo jing ji pin tu / Xu Qiyuan, Yang Panpan, Feng Lei zhu.  2016 1
徐奇渊, 1979- : Ren min bi hui l̈ü gai ge de jing ji xue fen xi / He Fan, Xu Qiyuan deng zhu.  2008 1
徐奇渊,杨盼盼,冯蕾. : 抓住碎片:三个学术民工玩中国经济拼图.  2016 1
徐奕昌. : Xinye fang yan zhi / Xu Yichang, Zhang Zhanxian.  1987 1
徐如林, 1954- : Xun fang yue liang de jiao yin / Yang Nanjun, Xu Rulin zhu.  2016 1
徐如珂, 1562-1626. : Gong Yu zhu jiang xiao zhuan [Xu Ruke zhuan.  1969 1
  徐嬴 -- See Xu, Ying   1
徐子亮.   2
徐子光, 12th cent. : Meng qiu ji zhu [electronic resource] : [2 juan / Li Han zhuan ; Xu Ziguang zhu].  2006 1
  徐子光, active 12th century -- See Xu, Ziguang, active 12th century   1
徐子宏.   4
徐子室.. : Jiu gong zheng shi / [bian zhuan zhe Xu Zishi].  1984 1
徐子平.   2
徐子芳.   2
徐子陽. : Tianquan xian sheng yi shi / Xu Ziyang zhuan. Geng si bian / Lu Can zhuan.  1915 1
徐孟洲. : Xin bian Zhongguo fa / zhu bian Zhu Guobin, Lin Laifan, Xu Mengzhou.  c2007 1
徐孟东, : Pu ti IV [music] : wei xiao he 8 jian yue qi er zuo / Xu Mengdong = Puti IV : for xiao and 8 instruments / Xu Mengdong.  2006 1
徐學庸, : Gu Xila zheng yi guan : Hema zhi Yalisiduode de lun li jia zhi ji zheng zhi li xiang = The ancient Greek concept of justice : the moral valües and political ideals from Homer to Aristotle / Xu Xueyong zhu.  2016 1
徐學謨 1522-1593.   4
徐宇甦,   4
徐守剛, 17th cent. : Chenghua Huzhou fu zhi / [Chen Qi xiu ; Lao Yue xu xiu ; Zhang Yuan zuan]. Chongzhen Wucheng xian zhi / [Liu Yichun xiu ; Xu Shougang zuan]. Wanli Liu'an zhou zhi / [Li Maohui xiu].  1991 1
徐守楨. : Hua xue gong cheng ji zhi zao gai lun / Xu Shouzhen zhu.  1965 1
徐守盛. : Hui huang shi wu nian. Lianyun gang juan / [zhu bian Xu Shousheng ; fu zhu bian Wei Yuhuai, Duan Yaoting, Zhu Yongyuan ; zhuan gao she ying Liu Zhaoji, Zhao Ming].  1995 1
徐安崇. : Fan yi ci ying yong ci dian [electronic resource] / Xu Anchong zhu bian.  2000 1
徐安琪.   2
徐安琨. : Ge lao hui de qi yuan ji qi fa zhan / Xu Ankun zhu.  1989 1
徐安伦, 1941- : Ningxia jing ji shi / Xu Anlun, Yang Xudong zhu.  1998 1
徐宏兵. : Bali gong she xiao ying xiong = Baligongshe xiaoyingxiong / Xu Hongbing bian xie.  1976 1
徐 宏圖.   10
  徐宏源 -- See Xu, Hongyuan   1
徐宏祖, 1586-1641.   3
徐宏義, 1960- : Zuo jia de ying xiang / Xu Hongyi she ying.  1986 1
徐宏图. : Zhejiang xi qu shi hua / Xu Hongtu zhu.  1999 1
徐宗威. : Xizang chuan tong jian zhu dao ze / Xu Zongwei zhu bian = An introduction to Tibetan traditional architecture / Xu Zongwei chief editor.  2004 1
徐宗澤.   3
徐宗懋. : Taiwan ren : mo luo de gui zu / Xu Zongmao zhu.  1989 1
徐宗懋 1958- : San si wu nian ji de Taiwan / Xu Zongmao tu shu guan bian zhuan.  2012 1
徐宗才.   4
徐宗玲. : Yue Gang chan ye he zuo yu lao dong shi chang / Xu Zongling zhu.  2002 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next