My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  徳永史生 -- See Tokunaga, Fumio   1
  徳永正二郎, 1940- -- See Tokunaga, Shōjirō, 1940-   1
徳永芳郎, 1944- : Ruiseki saimu mondai to Nihon keizai : Nihon shudō no saimu menjo o teiansuru / Tokunaga Yoshirō hencho.  1988 1
  徳永重良, 1931- -- See Tokunaga, Shigeyoshi, 1931-   1
徳永旻. : Maikon / bun Tomasu Kyuti ; irasuto Hasegawa Kyōhei.  1983 1
  徳沃金 -- See Dworkin, Ronald   1
徳田孝之, 1931- : Mō Takutō : Mō to Chūgoku Kakumei / Jerōmu Chen [cho] Tokuda Noriyuki yaku.  1971 1
徳田政信. : Kan yaku nihon kōgo bunten.  2004 1
  徳田秋聲, 1872-1943 -- See Tokuda, Shūsei, 1872-1943   1
  徳田秋声, 1872-1943 -- See Tokuda, Shūsei, 1872-1943   1
徳田克己. : Shōgai rikai : kokoro no bariafurī no riron to jissen / Tokuda, Katsumi; Mizuno,Tomomi.  2005 1
徳田浄, 1896- : Kokugohō sasetsu / Tokuda Kiyoshi cho ; Kitahara Yasuo, Furuta Tōsaku hen.  2001 1
  徳間書店 -- See Tokuma Shoten   1
徳間書店. : Nazo no Hotsuma Tsutae : cho kodai Nihon o utatta ichidai jojishi : shindai moji de kakareta gen-Nihon no jitsuzō / Saji Yoshihiko.  1986 1
  徳冨健次郎, 1868-1927 -- See Tokutomi, Kenjirō, 1868-1927   1
徳冨健次郎, 1868-1927. : Fuji / Tokutomi Kenjirō, Tokutomi Ai cho.  1930 1
  徳冨謙次郎, 1868-1927 -- See Tokutomi, Kenjirō, 1868-1927   1
教員試験情報研究会. : Kyoshoku kyoyo kyoiku shinri : kore dake wa ankishitoko / Kyoin Shiken Joho Kenkyukai hen.  2001 1
  يوحنا بولس 1920-2005 -- See John Paul II, Pope, 1920-2005   1
教科研東京国語部会. : Goi kyōiku : sono naiyō to hōhō / Kyōkaken Tōkyō Kokugo Bukai, Gengo Kyōiku Kenkyū Sākuru cho.  1964 1
教育出版センター : Hyōgengaku taikei / kanshū Hyōgen Gakkai.  1995 1
教育出版センター. : Kokubungakusha meibo sōran / Kyōiku Shuppan Sentā Henshūbu hen.  1976 1
教育史学会 (Japan) : Nihon no kyōiku shigaku [electronic resource] : Kyōikushi Gakkai kiyō.    1
  教育部 -- See China. Jiao yu bu   1
教育部. : Ying yu chang yong ci hui biao / Zhonghua ren min gong he guo jiao yu bu bian.  1978 1
教育部. : Li lun zhi guang : Xue xi xuan chuan guan che dang de shi qi da jing shen li lun yan jiu zhuan ji / Jiao yu bu she hui ke xue si zu bian.  2008 1
教育部中非教育部长论坛编写组. : 2005中非教育部长论坛文集.  2006 1
教育部人文社會科學重點研究基地, : Chu tu wen xian yu Zhongguo gu dai wen ming : Li Xueqin xian sheng ba shi shou dan ji nian lun wen ji / Jiao yu bu ren wen she hui ke xue zhong dian yan jiu ji di, qing hua da xue chu tu wen xian yu Zhongguo gu dai wen ming yan jiu zhong xin, qing hua da xue chu tu wen xian yan jiu yu bao hu zhong xin bian.  2016 1
教育部人文社会科学百所重点研究基地 (China) : Zhongguo min zu jiao yu fa zhan bao gao.  2014 1
教育部人文社会科学重点研究基地 (中国) : Zhongguo zhong bu jing ji she hui fa zhan yan jiu = Studies on economic an social dvelopment in the central China / Jiao yu bu ren wen she hui ke xue zhong dian yan jiu ji di, Nanchang da xue Zhongguo zhong bu jing ji fa zhan yan jiu zhong xin bian.    1
教育部人文社会科学重点研究基地 (China)   4
教育部國語推行 委員會 (China). : Zhonghua xin yun / Jiao yu bu guo yu tui xing wei yuan hui bian.  1941 1
教育部社会科学研究与思想政治工作司. : Makesi zhu yi jing dian zhu zuo xuan du / Zhong gong zhong yang Makesi Engesi Liening sidalin zhu zuo bian yi ju Ma Lie bu, Jiao yu bu she hui ke xue yan jiu yu si xiang zheng zhi gong zuo si.  1999 1
教育部学位与硏究生教育发展中心 (China) : Zhongguo yan jiu sheng [electronic resource] = China postgraduates.    1
教育部教育年鑑編纂委員會 (China) : Zhonghua min guo jiao yu nian jian / [bian zuan zhe Jiao yu nian jian bian zuan wei yuan hui]    1
{334244}{21532c}廣{21416f}{215f55}{27542b} : Jiao yu guang bo wang nian kan.  1989 1
教莹, : Faguo bo wu guan yin xiang = Impressions of Museum in France / Jiao Ying zhu.  2014 1
教学研究社 : Shōgakusei no tameno sekai jinmei jiten / Kyōgaku Kenkyūsha Henshūbu hen.  1968 1
教学研究社編集部 : Bun no konashikata seisen mondai 1000-dai : shōgaku sōshiage yō / hensha Kyōgaku Kenkyūsha Henshūbu.  196- 1
晋中地区地方志编纂委员会. : Jinzhong Diqu zhi / Jinzhong Diqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi.  1993 1
晋中地区革命委员会知识青年上山下乡办公室. : Ba pi Lin pi Kong de dou zheng jin xing dao di / Jin zhong di qu ge ming wei yuan hui zhi shi qing nian shang shan xia xiang ban gong shi.  1974 1
晋中市 (China). : Jinzhong Shi 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Jinzhong Shi di 6 ci ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi, Jinzhong Shi tong ji ju bian = Tabulation on the 2010 population census of Jinzhong Municipality / compiled by Office for the Sixth Population Census of Jinzhong Municipality, Jinzhong Municipality Bureau of Statistics.  2012 1
晋中市文物局, : Jin shan jin mei : San Jin yao huo : Zhongguo gu dai Shanxi tao ci te zhan / Jinzhong Shi wen wu ju, Jiexiu Shi wen wu ju, Shenzhen wang ye bo wu guan bian zhu.  2013 1
晋中市第六次人口普查领导小组办公室, : Jinzhong Shi 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Jinzhong Shi di 6 ci ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi, Jinzhong Shi tong ji ju bian = Tabulation on the 2010 population census of Jinzhong Municipality / compiled by Office for the Sixth Population Census of Jinzhong Municipality, Jinzhong Municipality Bureau of Statistics.  2012 1
晋侯墓地出土靑銅器國際學術硏討會 (2002 : : Jin hou mu di chu tu qing tong qi guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Shanghai bo wu guan bian.  2002 1
晋冀魯豫邊區 (China) : Jin Ji Lu Yu bian qu zheng fu fa ling hui bian [microform]  1942 1
晋城市 (China). : Jincheng Shi 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Jincheng Shi di 6 ci ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi, Jincheng Shi tong ji ju bian = Tabulation on the 2010 population census of Jincheng Municipality / compiled by Office for the Sixth Population Census of Jincheng Municipality, Jincheng Municipality Bureau of Statistics.  2012 1
晋城市第六次人口普查领导小组办公室, : Jincheng Shi 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Jincheng Shi di 6 ci ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi, Jincheng Shi tong ji ju bian = Tabulation on the 2010 population census of Jincheng Municipality / compiled by Office for the Sixth Population Census of Jincheng Municipality, Jincheng Municipality Bureau of Statistics.  2012 1
晋宏逵. : Ming qing gu gong / Jin Hongkui, Huang Ximing zhu.  2004 1
晋察冀文艺研究会. : Jin guo ying hao ; kang Ri zhan zheng zhong de Jin Cha Ji fu nü er tong she ying ji / Jin Cha Ji wen yi yan jiu hui bian ; [zhu bian Luo Guangda ; te yue bian ji Ji Lianbo, An Jing].  1989 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next