My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
悠蘭.多又. : Tai ya zhi ying / Youlan Duoyou zhu.  2004 1
<惠南镇志>编纂委员会. : Huinan Zhen zhi / "Huinan Zhen zhi" bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Wu Shenglin.  2005 1
惠吉星, 1960- : Xunzi yu Zhongguo wen hua / Hui Jixing zhu.  1996 1
惠君. : Guo bao dang an [videorecording] / Zhongguo zhong yang dian shi tai ; Beijing dian xian wen hua fa zhan zhong xin zhi zuo ; zhi pian ren Li Xiaoping ; jian zhi Li Haiming ; zhu bian Shen Cuihai ; zong bian dao Hui Jun.  2005 1
惠周惕, 1691年進士. : Shi shuo [electronic resource] : [3 juan / Hui Zhouti zhuan].  2006 1
惠士奇, 1671-1741.   3
惠夕平, : Lu dong nan yan hai di qu ju luo xuan zhi yu ju luo bian qian yan jiu / Hui Xiping zhu.  2016 1
惠宇. : Xin shi ji Han Ying da ci dian = A new century Chinese-English dictionary / Hui Yu zhu bian.  2003 1
惠安县. : Hui'an wen wu shi ji / Hui'an Xian wen hua ti yu xin wen chu ban ju, Hui'an Xian bo wu guan bian.  2013 1
惠安县. : Hui'an wen wu shi ji / Hui'an Xian wen hua ti yu xin wen chu ban ju, Hui'an Xian bo wu guan bian.  2013 1
惠州市 (China). : Huizhou tong ji nian jian = Statistical yearbook of Huizhou / Huizhou shi tong ji ju bian.  1994- 1
惠州市人口普查办公室. : Guangdong Sheng 2000 nian ren kou pu cha zi liao hui bian : Huizhou Shi = Tabulation on the 2000 population census of Guang dong Province : Huizhou Shi / Huizhou Shi ren kou pu cha ban gong shi bian ; Chen Youlian zhu bian.  2002 1
惠州市文联.. : Su Shi yu Huizhou / Huiyang di qu wen lian, Huiyang di qu wen hua ju, Huizhou shi wen lian he bian.  1988 1
惠州市情调查組. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Huizhou juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Huizhou shi qing diao cha zu].  1994 1
惠德安. : Zhang Xueliang jiang jun yi shi / Hui De'an zhu.  1985 1
  惠慶宮洪氏, 1735-1815 -- See Hyegyŏnggung Hong Ssi, 1735-1815   1
惠棟, 1697-1758.   10
惠毅. : Xi'an gu yi zhi [electronic resource] / Xiang De, Hui Yi zhu bian ; Xi'an Shi wen wu ju, Xi'an Shi guang bo dian shi ju, Xi'an dian shi tai.  2008 1
惠民县武定府文化研究会. : Wuding Fu quan zhi / Huimin Xian Wuding Fu wen hua yan jiu hui bian.  2009 1
惠水县史志编纂委员会. : Huishui xian zhi / [Huishui xian shi zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi].  1989 1
惠洪, 1071-1128.   9
惠煥章.   2
惠玲. : Meng xue shi pian / Xia Chu Huiling jiao shi.  1990 1
惠立新. : Zhongguo wai zi qi ye guan li = Zhongguo waizi qiye guanli / zhu bian Du Xianzhong, Xu Wangwu ; fu zhu bian Hui Lixin ... [et al.].  2003 1
  惠能, 638-713 -- See Huineng, 638-713   1
惠能, 638-713. : Liuzu tan jing / [Huineng shuo] ; Li Shen shi yi.  1997 1
  惠英紅, 1960- -- See Hui, Yinghong, 1960-   1
  惠英红, 1960- -- See Hui, Yinghong, 1960-   1
惠遠, : Lushan ji [electronic resource] : [3 juan / Chen Shunyu zhuan]. Lushan l赥 ji / [Huiyuan zhuan].  2006 1
  惠頓 撰, 1785-1848 -- See Wheaton, Henry, 1785-1848   1
惠来县地方志编纂委员会. : Huilai Xian zhi / Huilai Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2002 1
惠东光. : Zu ci zao ju ci dian / Wang Ye, Hui Dongguang zhu bian.  2004 1
惠东县地方志编纂委员会. : Huidong Xian zhi / Huidong Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2003 1
惠继东. : 19世纪俄国作家笔下的小人物形象新探.  2014 1
惠阳地区 (China). : Su Shi yu Huizhou / Huiyang di qu wen lian, Huiyang di qu wen hua ju, Huizhou shi wen lian he bian.  1988 1
惠阳地区文联.. : Su Shi yu Huizhou / Huiyang di qu wen lian, Huiyang di qu wen hua ju, Huizhou shi wen lian he bian.  1988 1
惠阳市地方志编纂委員会. : Huiyang Xian zhi / Huiyang Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  2003 1
惠焕章.   4
惜秋.   2
惜花主人.   2
惜陰堂主人.   2
惜陰堂主人.. : Jin lan fa / Xiyintangzhuren bian ji [i.e. bian zhuan] ; Xiuhutangzhuren ping yue ; "Gu ben xiao shuo ji cheng" bian wei hui bian.  1990 1
惜阴堂主人. : Er du mei quan zhuan : [liu juan si shi hui] / Xiyintangzhuren bian ji.  1990 1
惟一子. : Dong ming bao ji / [38 hui] / Weiyizi bian.  1924 1
惟光. : Hu zhou chang zhao si cang guo hua wu bai luo han tu / Shi Weiguang zhu bian.  2012 1
惟明法師.   2
意因. : Bu duan ge ming lun ABC / Yiyin zhu.  1947 1
  意大利 -- See Italy   1
  意大利共和国 -- See Italy   1
  意大利猞猁之眼国家科学院 -- See Accademia nazionale dei Lincei   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next