My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
戴文礼. : Yingshan xian jian zhi / [Dai Wenli].  1987? 1
戴文华. : Zheng zhi jing ji xue chang shi : Shang ce, xia ce / [Wen Renxin, Dai Wenhua deng bian].  1981 1
戴明扬, : Ji Kang ji jiao zhu / [San guo Wei]Ji Kang zhu ; Dai Mingyang jiao zhu.  2014 1
戴明贤. : 子午山孩:郑珍:人与诗.  2013 1
戴春. : Zhongguo dang dai jian zhu : 2008-20012 = Contemporary architecture in China / Zhi Wenjun, Dai Chun, Xu Jie zhu bian.  2013 1
戴春阳. : Dunhuang Foyemiaowan Xi Jin hua xiang zhuan mu / Gansu Sheng wen wu kao gu yan jiu suo ; Dai Chunyang zhu bian.  1998 1
戴昭銘 : Han yu fang yan yu fa yan jiu he tan suo : Shou jie guo ji Han yu fang yan yu fa xue shu yan tao hui lun wen ji / Dai Zhaoming zhu bian ; Zhou Lei fu zhu bian.  2003 1
戴昭铭, 1943-   3
戴星翼. : Zhongguo nong cun she qu sheng yu wen hua / zhu bian Beng Xizhe, Dai Xingyi.  1996 1
戴晨京.   2
戴 景賢.   2
戴景贤, : Qian Binsi xian sheng yu xian dai Zhongguo xue shu / Dai Jingxian zhu.  2016 1
  戴曉蓮 -- See Dai, Xiaolian   1
戴月芳. : Ming Qing shi qi Helan ren zai Taiwan / Dai Yuefang zhu.  2012 1
戴有振. : Lun ren kou diao cha / Sawuqin zhu ; Liu Shuguang, Dai Youzhen yi ; [Dong bei ren min jing ji ji hua wei yuan hui tong ji ju bian].  1951 1
戴望, 1837-1873.   5
戴望舒, 1905-1950.   17
戴望舒, 1905-1950. : Dai Wangshu xuan ji.  1980? 1
戴杜衡, 1907-1964. : Bing fa san shu / Sunzi, Napolun, Kelaosaiweizi deng zhu ; Tao Xisheng, Dai Duheng bian yi.  1979 1
  戴東原, 1724-1777 -- See Dai, Zhen, 1724-1777   1
戴東雄. : Qin shu fa lun wen ji / Dai Dongxiong zhu.  1988 1
戴柏汉, : Gong he guo ling xiu de zheng zhi zhi hui / Dai bai han deng zhuan gao.  1997 1
戴桂英, : Zhuan xing fa zhan zhong de xi bu : quan fang wei de tan suo / Dai Guiying.  2012 1
戴栩, 1208年進士. : Huanchuan ji [electronic resource] : [10 juan / Dai Xu zhuan].  2006 1
戴栩, jin shi 1208. : Huanchuan ji : [10 juan / Dai Xu zhuan].  1975 1
  戴梅可 -- See Nylan, Michael   1
戴欽, jin shi 1514. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 109 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
戴欽祥. : Zhongguo gu dai fu shi / Dai Qinxiang, Lu Qin, Li Yalin zhu.  1994 1
戴永甫,   3
戴汝潜.   2
戴波. : Kua guo gong si Zhongguo gong lüe / Fu Dingwei, Mao Xiaoming, Dai Bo bian.  2002 1
戴淑娟. : Yang Xiaolou yi shu ping lun ji / Dai Shujuan ... [et al.] bian ; Tian Hao ding.  1990 1
戴淑茵. : Xianggang xi qu de xian kuang yu qian zhen / Li Shao'en, Zheng Ning'en, Dai Shuyin bian.  2005 1
戴淮清.   2
戴渝华. : Lao ma tou / Dai Yuhua bian zhu.  2007 1
戴源長. : Dao xue ci dian / Dai Yuanchang bian zhu, Li yue qiu can jiao.  1971 1
戴溪, 12th cent. : Shi gu lun yu da wen : [shang zhong xia juan / Dai Xi zhuan].  1973 1
戴溪, -1215.   2
戴溪, d. 1215. : Chun qiu jiang yi [4 juan, Dai Xi zhuan.  1972 1
戴溪, fl. 1206. : Xu Lü shi jia shu du shi ji / Dai Xi zhuan.  1975 1
戴激涛. : Xie shang min zhu yan jiu : Xian zheng zhu yi shi jiao / Dai Jitao zhu.  2012 1
戴煥南. : Xinning zhou zhi : Guangxi sheng / Dai Huannan xiu, Zhang Cankui zuan.  1975 1
戴煌, 1928-   3
戴熙. : Zhongguo shu hua quan shu. Di 14 ce / Lu Fusheng zhu bian.  2000 1
戴燕, 1961- : Wan Tang feng yun : Du Mu yu Li Shangyin / Ge Zhaoguang, Dai Yan zhu.  1990 1
戴 玄之.   2
戴玄之, 1922- : Zhongguo mi mi zong jiao yu mi mi hui she / Dai Xuanzhi yi zhu.  1990 1
戴瑞坤.   3
戴相龙. : Zhong hua jin rong ci ku [electronic resource] / Dai Xianglong zhu bian.  1998 1
戴知贤.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next