My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  曹慶 -- See Cao, Qing   1
曹慧.   2
  曹慧民 -- See Cao, Huimin   1
曹憲, ca. 541-ca. 645. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 5 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
曹憲文. : Ren sheng man si lu : Cao xianwen si shi nian za wen xuan ji / Cao Xianwen zhu.  1996 1
曹應鶴. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 111 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988 1
曹成修. : Ying Hua da ci dian = A new English-Chinese dictionary / yuan bian zhe Zheng Yili, Cao Chengxiu.  1984 1
曹成章.   2
曹成章, 1931- : Dai zu cun she wen hua yan jiu / Cao Chengzhang zhu.  2006 1
曹振威.   2
曹振峰. : Er shi shua huo :Zhongguo min jian wan ju yi shu shi hua [electronic resource] / Cao Zhenfeng zhu.  2007 1
曹 振峰, 1926- : Shen hu zhen xie / Cao Zhenfeng zhu.  1998 1
曹振武.   2
曹振良.   2
  曹揚 -- See Cao, Yang   1
曹操, 155-220.   10
曹敏. : E di qin Hua ce lüe zhi yan jiu / Wang Sheng, Cao Min he zhu.  1977 1
曹文, 1968- : Han yu yu yin jiao cheng / Cao Wen bian zhu.  2002 1
  曹文彥, 1908- -- See Tsʻao, Wên-yen, 1908-   1
曹文柱.   2
曹文浩. : Han yu qu du : Ying wen zhu shi, Han yu ping yin / Wu Zhenbang, Cao Wenhao bian.  1997 1
  曹文趣 -- See Cao, Wenqu   1
曹文趣. : Xian dai lun shuo wen xuan du / Cao Wenqu ... [et al.].  1983 1
曹文轩.   13
曹文轩, 1954-   3
曹文达. : Xin bian jian zhu gong cheng cai liao shou ce [electronic resource] / Cao Wenda bian zhu.  2005 1
  曹斐, 1978- -- See Cao, Fei, 1978-   1
曹斐, 1978- : Meishi Street [videorecording] / Alternative Archive presents ; an Ou Ning and Cao Fei work ; director, Ou Ning ; produced by Ou Ning and Cao Fei.  2006 1
曹新明. : Zhongguo zhi shi chan quan fa dian hua yan jiu / Cao Xinming zhu.  2005 1
曹旭.   2
曹旭, 1947-   2
曹旭東 : Xianggang zheng dang yu liang xing zheng zhi : xian zhi yu fa lü de shi jiao / Cao Xudong zhu.  2016 1
曹明. : Qian gu gong chen Zhang Xueliang / Yao Beihua, Cao Ming bian.  1991 1
  曹明仲, active 14th century -- See Cao, Zhao, active 14th century   1
曹明坤. : Gu dai bian de ge yao : Achang zu / Wang Sidai, Cao Mingkun.  1995 1
曹明海. : Yu wen jiao yu wen hua guo cheng yan jiu = Yuwenjiaoyuwenhua guochengyanjiu / Cao Minghai, Zhang Xiuqing bian zhu.  2005 1
  曹明道 -- See Stott, Grace Ciggie   1
曹明伦, 1953- : Ailun Po shi xuan = Selected poems of Edgar Allan Poe / (Mei) Ailun Po zhu ; Cao Minglun yi.  2013 1
曹明纲. : Ren jing hu tian : Zhongguo yuan lin wen hua / Cao Minggang zhu.  1994 1
曹明国. : Zhongguo ren kou. Jilin fen ce / zhu bian Cao Mingguo ; fu zhu bian Fang Sulan, Gu Qingzhong, Li Fangzhen.  1988 1
曹春. : Hebei sheng zhi. Di 53 juan, Shen ji zhi / Hebei sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; [Cao Chun bian].  1996 1
曹春平.   5
曹昭, 14th cent. : Ge gu yao lun [electronic resource] : [3 juan / Cao Zhao zhuan].  2006 1
  曹昭, active 14th century -- See Cao, Zhao, active 14th century   1
  曹星原 -- See Tsao, Hsingyuan   1
曹星原. : Tong zhou gong ji : "Qing ming shang he tu" yu bei Song she hui de chong tu tuo xie / Cao Xingyuan zhu.  2011 1
曹景椿. : Gai ge kai fang zhong de ren kou wen ti yan jiu / zhu bian Sha Jicai ; fu zhu bian Cao Jingchun.  1994 1
曹景杨. : Jiang hai liu yun [electronic resource] : Nantong fei wu zhi wen hua yi chan de kai fa yu li yong / Cao Jinyang zhu bian.  2011 1
曹普. : Zhongguo gong chan dang zhi zheng li cheng / Zhong gong zhong yang dang xiao zhong gong dang shi jiao yan bu ; Liu Jianhui, Cao Pu zhu bian.  2011 1
曹曰瑛. : Tingzhou fu zhi : 45 juan, juan shou 1 juan / Li Fu deng zuan ; Cao Yueying deng xiu.  1967 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next