My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
曹龙骐. : Shenzhen zheng quan shi chang she er nian / Cao Longqi, Li Xingbai bian zhu.  2003 1
曹娅丽, 1963- : Zang xi tu wen zhi / Awangdanzeng, Liu Zhiqun, Cao Yali bian zhu.  2016 1
曹{27e176}{21e132}. : Shang xia wu qian nian / Lin Handa, Cao Yuzhang bian zhu ; [Ni Shaoyong cha tu].  1982 1
曹炜, 1959-   3
曹玮.   2
  曹玮, 1955- -- See Cao, Wei, 1955-   1
曹玮, 1955- : Zhongguo qing tong qi zhen wei jian bie / zuo zhe Zhang Maorong, Cao Wei ; zi liao yu hui tu Sun Anna ... [et al.]  2001 1
曹勳, 1098-1174. : Song yin ji [electronic resource] : [40 juan / Cao Xun zhuan].  2006 1
曹毓生. : Zhongguo dang dai wen xue jian shi, 1949-1982 / Wang Huazao, Chen Yuanzheng, Cao Yusheng zhu bian.  1985 1
  曹茜蕾, 1955- -- See Chappell, Hilary, 1955-   1
曹静楼. : Guo bao dang an : Zhongguo chuan shi guo bao jian shang quan shu / Ming yu zhu bian Shi Shuqing ; zhu bian Du Yaoxi, Cao Jinglou.  2006 1
  曹彦約, 1157-1228 -- See Cao, Yanyue, 1157-1228   1
曹彦約, 1157-1228. : Jing wo guan jian / Cao Yanyue zhuan.  1975 1
曹国智. : Xu Teli jiao yu si xiang jiang zuo / Cao Guozhi, Meng Xiangdi zhu bian.  1983 1
曹国正, : Ji du miao / Yu Xiaochuan, Cao Guozheng zhu.  2014 1
曹国庆. : Yan Song ping zhuan / Cao Guoqing, Zhao Shugui, Liu Liangqun zhu.  1989 1
曹国华. : Zhongguo jin rong fa zhan de Chongqing shi jian / Zhang Zongyi zong zhu bian ; Cao Guohua deng bian zhu.  2011 1
曹廣順, : Breaking down the barriers : interdisciplinary studies in Chinese linguistics and beyong / edited by Guangshun Cao, Hilary Chappell, Redouane Djamouri and Thekla Wiebusch = Zong gu shu jin, gou shen qu ji / Cao Guangshun, Cao Qianlei, Luo Duan, Wei Tinglan bian ji.  2013 1
  曹青 -- See Cao, Qing   1
曹靖华, 1897-   6
曾一士.   3
  曾一平 -- See Zeng, Yiping   1
曾 一豪. : Ma Yingjiu qian zhuan / Zeng Yihao zhu.  1994 1
曾上炎. : Xian dai Han yu ci lin : zheng fan xu bian pai / zhu bian Cai Fuyou ; bian ji Zeng Shangyan, Zhang Chaobing.  1986 1
曾世英. : Zhongguo fen sheng xin tu, Ding Wenjiang, Weng Wenhao, Zeng Shiying bian zuan.  1936 1
曾世英, 1899- : Zhongguo di ming pin xie fa yan jiu / Zeng Shiying.  1981 1
曾世雄. : Sun hai pei chang fa yuan li / Zeng Shixiong zhu ; Zhan Senlin xu zhu.  1986 1
曾凡.   2
曾凡建. : Zhong gong gao gan qing fu dang an / Zeng Fanjan, Fang Yanhong zhu.  2009 1
曾凡英. : Zigong cheng shi shi / Wang Renyuan, Chen Ran, Zeng Fanying bian zhu.  1995 1
曾凡涛. : 管理信息系统.  2010 1
曾五岳, : Fujian tu lou jing hua : Hua'an er yi lou / Ceng Wuyue, Fu Ziyuan, Lin Dao zhuan wen ; Lin Yimou she ying ; Zou Zhenrong, Huang Hanmin hui tu.  2014 1
曾五岳, 1932-   2
曾五岳。 : Zhangzhou tu lou jie mi / Zeng Wuyue zhu.  2006 1
曾亦, 1969- : Ru jia lun li yu Zhongguo she hui / Zeng Yi zhu.  2018 1
曾人雄. : 1979-2006 Zhongguo jin rong da bian ge / Li Liming, Zeng Renxiong zhu.  2007 1
曾令富. : Hu Yaobang zhuan lüe / Yang Zhongmei zhu ; Ni Keqin, Shang Fucai yi ; Zeng Lingfu jiao.  1989 1
曾令洪. : Xi hu si ji / Zeng linghong,Zheng Yi she ying; Hangzhou Shi yuan lin wen wu ju, Zhejiang xing wang tu xiang chuan bo you xian gong si bian.  1999 1
曾仕強.   2
曾代偉, 1947- : Jin lü yan jiu / Zeng Dai-wei zhu.  1995 1
曾任強. : Hu Xueyan de jing ying guan li : Zhongguo shi guan li ge an yan jiu / Zhongguo shi guan li da shi Zeng Shiqiang zhu.  2001 1
  曾伊平 -- See Zeng, Yiping   1
曾伊平.   2
曾仲鳴. : Jie hang lou shi ci gao [Zeng Zhongming zhu]  1966 1
曾仰豐, 1886- : Zhongguo yan zheng shi / Zeng Yangfeng zhu.  1984 1
  曾佑和, 1924- -- See Zeng, Youhe, 1924-   1
曾保泉.   3
曾倚萃, 1982- : Goukou Xiongsan de Zhongguo fang fa : chao ke Yazhou de zhi shi mai luo / Zeng Yicui zhu.  2008 1
曾健民.   4
曾儼. : Qufu ji [electronic resource] : [4 juan / Zeng Zhao zhuan ; Zeng Yan bian].  2006 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next