My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
朱廷煥, 1634年進士. : Zeng bu Wulin jiu shi [electronic resource] : [8 juan / Zhou Mi zhuan ; Zhu Tinghuan bu].  2006 1
朱廷煥, jin shi 1634. : Zeng bu Wulin jiu shi / [Zhou Mi yuan ben ; Zhu Tinghuan bu]  1982 1
朱廷獻. : Zhongguo shu xue gai yao / Zhu Tingxian zhu.  1988 1
朱廷立. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 58 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
朱廷焕, (?-1644) : Zeng bu Wulin jiu shi / Zhou Mi, Zhu Tinghuan zeng bu ; Zhou Ying, Wu Jing dian jiao.  2014 1
朱延射. : Baoshan xian zhi : Jiangsu sheng / Liang Pugui deng xiu ; Zhu Yanshe deng zuan.  1983 1
朱建平, : Bai nian Zhong yi shi = A century of traditional Chinese medicine 1912-2015 / zong zhu bian Zhang Boli ; zhu bian Zhu Jianping.  2016 1
朱建成 : Han Ying cheng wei ci dian = A Chinese-English dictionary of terms / zhu bian Zhu Jiancheng ; bian zhe Zhu Jiancheng ... [et al.].  2007 1
朱建新. : Sun Guoting shu pu jian zheng, Zhu Jianxin jian zheng, Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji.  1963 1
朱建明.   7
朱建民, 1909-   2
朱建民, 1909- : Ren wen she hui ke xue lun wen ji. Fa zheng cai jing lei : qing zhu Zhu Jianmin jiao shou qi wu hua dan / [zhu zuo zhe Chen Zhishi ... et al. wu shi wu ren].  1983 1
朱建華. : Zhongguo li shi ming xin pian = Greetings from China historical postcards / Fuluke (Deguo), Zhu Jianhua bian.  2002 1
朱建頌. : Wuhan fang yan ci dian / Li Rong zhu bian ; Zhu Jiansong bian zuan.  1995 1
朱建宁. : Xi fang yuan lin [electronic resource] / Li Zhiruo ... [et al.] zhu.  2002 1
朱建华.   4
朱建颂.   2
  朱引年 -- See Zhu, Yinnian   1
  朱弘 -- See Zhu, Hong   1
  朱弘復, 1913- -- See Zhu, Hongfu, 1913-   1
朱弘复.   2
  朱弘复, 1913- -- See Zhu, Hongfu, 1913-   1
朱弘复, 1913-   3
朱彝尊, 1629-1709.   12
朱彝尊, 1629-1709. : Jing yi kao / Zhu Yizun zhuan.  1965 1
朱彤.   2
朱彬元, : Yindu de fa xian / (Yin) Jiawahala'er Nihelu zhu ; Xiang Zhejun, Zhu Binyuan, Yang Shoulin yi.  2016 1
朱彭壽.   2
朱彰年, d. 1995. : Ningbo fang yan ci dian / Zhu Zhangnian ... [et al.] bian zhu.  1996 1
  朱影, 1965- -- See Zhu, Ying, 1965-   1
朱德, 1886-1976.   5
朱德, 1886-1976. : Zhu De xuan ji.  1983 1
朱德慈, : Pan Deyu quan ji / Pan Deyu zhu ; Zhu Deci ji jiao.  2016 1
朱德林. : Zhongguo de hui hei se jin rong : shi chang feng yun yu li xing si kao = Zhongguode huiheise jinrong : shichang fengyun yu lixing sikao / Zhu Delin, Hu Hai'ou zhu bian.  1997 1
朱德潤, 1294-1365. : Cun fu zhai wen ji : [10 juan : fu lu / [Zhu Derun zhuan].  1934 1
朱德熙.   4
朱德熙, (1920-1992.7)   4
朱德熙.. : Yu fa xiu ci jiang hua / Lü Shuxiang, Zhu Dexi zhu.  1979 1
  朱德熊, 1924- -- See Zhu, Dexiong, 1924-   1
朱德蔚.   3
朱德蘭. : Li shi shi ye zhong di liang an guan xi (1895-1945) [electronic resource] / Lai Zehan, Zhu Delan zhu bian.  2005 1
朱德蘭, 1952-   2
朱德裳.   2
朱德发.   5
朱德发, 1933- : Xian dai wen xue shi shu xie de li lun tan suo [electronic resource] / Zhu Defa zhu.  2010 1
朱德军, : Chang'an yu Xiyu zhi jian si chou zhi lu zou xiang yan jiu = Route research of the silk roads between Chang'an and the western regions / Zhu Dejun, Wang Fengxiang zhu.  2015 1
朱心远. : Xi yang za zhi / Li Shuchang ; Yu Yueheng, Zhu Xinyuan jiao dian.  1981 1
朱忠明. : Zhongguo huo bi shi chang fa zhan xin lun / Zhong Zhongming ... [et al.] zhu.  2002 1
朱思. : Lepu yu gao [electronic resource] : [10 juan, fu lu 1 juan, bu yi 1 juan / Zhu Changwen zhuan ; Zhu Si ji].  2006 1
朱思本, 1273-ca.1355. : Guang yu tu quan shu / [Zhu Siben hui ; Luo Hongxian zeng zuan].  1997 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next