My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
李仲贤. : Xin zheng ge ming yu Riben : Zhongguo, 1898-1912 / Renda zhu ; Li Zhongxian yi ; ben shu ze ren bian wei Liu Dong.  1998 1
李仲达. : Mao Zedong fa lü si xiang he shi jian / Li Zhongda zhu.  1989 1
李仰珍. : Xuzhou Shi zhi / zhu xiu Wang Xilong ; jian xiu Li Yangzhen ; zong zuan Dong Xianji ; [Xuzhou Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui]  1994 1
李佛. : Tan tian shuo di hua zi wei / Li Fo zhu.  1991 1
李何林.   3
李何林, 1904-   4
李佐. : Wu bai luo han / Li zeng xin, gao shou xian zhuan wen ; qi fu, zhuang xue min, li zuo bian hui.  1998 1
李佐文. : Ying yu xi guan da pei ci dian [electronic resource] / Li Zuowen bian zhu.  2005 1
李佐民. : Xizang di min zu qu yu zi zhi / Jiang Ping, Li Zuomin, Jiang Jianyong zhu.  1991 1
李佐丰.   2
李佐军.   2
李佑增. : Kang lu zhu diao / Li Youzeng zuo.  1989 1
李作文.   6
李作鵬. : About Comrade Lin Piao = Ji Lin Biao tong zhi / by Li Zuopeng, Zhou Chiping, Yan Zhongchuan ; with an appended English translation produced by the American Consulate General in Hong Kong.  1970 1
  李伯元, 1867-1906 -- See Li, Boyuan, 1867-1906   1
李伯元, 1867-1906.   3
李伯新. : Sun Zhongshan cang dang xuan bian : xin hai ge ming qian hou / Cuiheng Sun Zhongshan gu ju shou cun ti gong ; Huang Yan, Li Boxin xuan bian.  1986 1
  李伯重 -- See Li, Bozhong   1
李伯重.   3
李伯黍. : Xin li xue / Wu Tangdi, Li Boshu, Wu Fuyuan zhu bian.  1980 1
李伯齊. : Shandong shi fan da xue tu shu guan guan cang gu ji shu mu / Zhang Zongru, Wang Hengzhu bian zuan ; Li Boqi shen ding.  2003 1
李伯屏, 1931-1989. : Huanghai hong shao / Huanghai hong shao chuang zuo zu ji ti chuang zuo ; Li Boping zhi bi.  1973 1
李伯圣. : Qi ye cai wu guan li / Chen Tianquan, Li Bosheng zhu bian.  2003 1
李伯谦. : Zhongguo qing tong wen hua jie gou ti xi yan jiu / Li Boqian zhu.  1998 1
李伯钧. : Ren da ji qi chang wei hui gong zuo shi yong shou ce / Li Bojun bian zhu.  1999 1
李伯齐. : Shandong gu dai wen xue jia ping zhuan / Yuan Shishuo zhu bian ; [zhi bi Li Boqi ... et al.].  1983- 1
李伶, 1940- : Xizang zhi shui jiu Zhongguo : da Xi xian "zai zao Zhongguo" zhan lüe nei mu xiang lu / Li lLng zhu.  2005 1
李伶伶.   3
李依陵. : Shi kong lü xing zhan lan shou ce = Traveling in time / zhu bian Xie Guoxing, Liu Shiyong, Wang Liyan ; zhi xing bian ji Ou Yihan, Li Yiling.  2013 1
李佳. : 《国语》研究.  2015 1
李佳徽. : Zhi ji? yi ji? Gang Tai zhi shi ren : Li Wanju yu Li Nanxiong fu zi de Zhongguo ren shi / Li Jiahui zhu.  2011 1
李佳霖. : Taiwan zhi zao, zhi zao Taiwan : Taibei Shi li mei shu guan dian cang zhan = Formosa in Formation : selected works from the Taipei Fine Arts Museum collection / bian ji Lin Yuchun, Li Weifen, Wang Beiyu, Li Jialin.  2016 1
李佳洁, : Bei Yuming quan ji = I.M Pei : complete works / zhu bian Feilipu Zhudidi'ou, Zhennite Yadangsi Sitelang ; yi zhe Li Jiajie, Zhang Xiaodong.  2012 1
李侃. : Zhongguo jin dai shi san lun / Li Kan zhu.  1982 1
李侃, 1922-   2
  李侃如 -- See Lieberthal, Kenneth   1
李侃如. : Zhongguo de zheng zhi fa zhan : Zhong Mei xue zhe de shi jiao = China's political development from the view of American and Chinese scholars / Yu Keping, Li Kanru deng zhu.  2013 1
李佩徵, 1920- : Songs from a small boat / by Li Beizheng ; with English translation by John M. McLellan.  1977 1
李佩甫.   2
李佩甫, 1953- : Sheng ming ce / Li Peifu zhu.  2017 1
  李信 -- See Li, Xin   1
李信孔. : Nan yue xiao lu / [Li Chongzhao zhuan]. Nan yue zong sheng ji / [Chen Tianfu zhuan]. Anhui Chaohu Zhong miao miao zhi / [Li Xinkong xu xiu]. Qiyun Shan Tao yuan dong tian zhi / Lu Dian ji.  2000 1
李信徹. : Taiwan yan an yu lei tu jian = Coastal fishes of Taiwan / zhu zhe Zhang Kunxiong, Shao Guangzhao, Li Xinche ; tu ban she ji Hua Changsheng ; bian yin zhe Zhong yang yan jiu yuan dong wu yan jiu suo.  1979- 1
李保亮, 1951- : Gu quan ji cui : Liao Jin Xi Xia zhen han qian bi tu shang / Li Baoliang bian zhu.  2016 1
李保均.   3
李保定. : A Q zheng zhuan [videorecording] / Shanghai dian ying zhi pian chang ; yuan zhu Lu Xun ; gai bian Chen Baichen ; dao yan Cen Fan.  1997 1
李保平, : Chuan tong yu xian dai : Fei Zhou wen hua yu zheng zhi bian qian / Li Baoping zhu.  2011 1
李保民, : Xi xiang ji / (Yuan) Wang Shifu zhu ; (Qing) Jin Shengtan ping dian ; Li Baomin dian jiao.  2016 1
李保民, 1971- : Jing ji ying yong wen xie zuo [electronic resource] / Wang Jing, Li Baomin zhu bian.  2010 1
李保田.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next