My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
李允鉌   2
李允经. : Lu Xun cang hua xin shang / Yang Caiyu zhu bian ; Li Yunjing zhu.  1999 1
李允经, 1936-   3
李兆德. : Shao nian ying xiong Xie Rongce / Qin Feng'ao, Li Zhaode.  1975 1
李兆洛, 1769-1841.   5
李兆田. : Xian dai jiao yu xing zheng xue / Jiuxia Rongzhilang, Juenei Zi bian zhu ; li Zhaotian ... [deng] yi.  1981 1
李兆良. : Kun yu wan guo quan tu jie mi : Ming dai ce hui shi jie / Li Zhaoliang.  2012 1
李兆聪. : Bao shi jian ding fa / Li Zhaocong bian zhu.  2001 1
李兆钧 / 主编. : Nan yang dang shi ren wu chuan / Li zhao jun zhu bian;Zhong gong nan yang di wei dang shi gong zuo wei yuan hui[Bian]. Di er ji, Yong heng.  1990 1
李兆禄. : 任昉研究.  2014 1
李光. : Zhongguo nong cun tou rong zi ti zhi gai ge yan jiu / Li Guang.  2005 1
李光, 1078-1159.   4
李光一. : Zhongguo xian dai shi lun wen shu mu suo yin : 1949 nian 10 yue--1984 nian 12 yue / Zhu bian Li Guangyi.  1986 1
李光中. : Taiwan de zi ran bao hu qu / Li Guangzhong, Li Peifen zhu ; Xu Weibin cha hua.  2004 1
李光哲. : Zhongguo zhi zui : jing ji, di li, zi yuan, ren kou / Li Guangzhe bian zhu.  1991 1
李光地, 1642-1718.   31
李光坡, 18th cent.   3
李光坡, 1651-1723.   3
李光壁, / ed. : Zhongguo li shi ren wu lun ji / Li Guangbi, Qian Junye bian.  1957 1
李光廷. : Han xiyu tu kao / Li Guangting zhuan.  1974 1
李光德. : Zhonghua shu xue da ci dian [electronic resource] / Li Guangde bian yi.  2000 1
李光日. : Wandushan Cheng : 2001-2003 nian Ji'an Wandushan Cheng diao cha shi jue bao gao / Jilin Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Ji'an Shi bo wu guan bian zhu ; zhu bian Jin Xudong ; fu zhu bian Li Guangri.  2004 1
李光映, 17th/18th cent. : Jin shi wen kao l赥 [electronic resource] : [16 juan / Li Guangying zhuan].  2006 1
李光濤.   5
李光濤..   6
李光燦. : Wo guo gong min de ji ben quan li he yi wu / Li Guangcan zhu.  1956 1
李光璧,   7
李光眞. : Dang xi fang yu jian dong fang : guo ji Han xue yu Han xue jia = When West meets East : international sinology and sinologists / Wang Jiafeng, Li Guangzhen zhu.  1991- 1
李光筠.   2
李光羽. : Zhou Enlai tong zhi zai Meiyuan xin cun [electronic resource] / Li Guangyu bian wen ; Han Heping, Zheng Jiasheng, Luo Pan hui hua.  2006 1
李光耀, 1923-   3
李光耀, 1923-2015, / author. : Li Guangyao hui yi lu : wo yi sheng de tiao zhan : Xinjiapo shuang yu zhi lu / Li Guangyao zhu.  2015 1
李光焴. : Tianjin you zheng shi liao / zhu bian Qiu Runxi ; bian ji Li Guangyu ... [et al. ; tu pian she ying Chen Changzhong ; cha tu Li Enrong].  1993 1
李光灿. : Zhongguo xing fa tong shi / Li Guangcan zhu bian ; Li Guangcan, Yao Pixiang zhu.  1989 1
李光华. : Pi pa qu pu / Zhong yang yin yue xue yuan min yue xi, Ren min yin yue chu ban she bian ji bu bian ; zhi xing zhu bian Li Guanghua.  2004 1
李光谟.   2
李光谟.. : Li Ji kao gu xue lun wen xuan ji / Zhang Guangzhi, Li Guangmo bian.  1990 1
李光暎, 18th cent. : Jin shi wen kao lüe : [16 juan / Li Guangying zhuan]  1974 1
李光栄, / editor. : Zhongguo nong cun tu di shi chang fa zhan bao gao (2015-2016) / Li Guangrong zhu bian.  2016 1
李先娥. : Zhongguo shi chang jing ji li lun yu yuan xing / Tian Guangyan, Li Xiane zhu bian.  2002 1
李先念, 1906- : Li xiannian wen xuan, 1935-1988.  1989 1
李先念, 1909-1992. : Li Xiannian lun cai zheng jin rong mao yi, 1950-1991 nian.  1992 1
李先榮. : Jiaqing zeng xiu Yixing xian jiu zhi : [10 juan, juan shou mou ge 1 juan / (Qing) Li Xianrong yuan xiu ; (qing) Ruan Shengji, Tang Zhongmian deng zeng xiu ; (qing) Ning Kai deng zeng zuan].  2011 1
李先耕. : Laozi jin xi / Li Xiangeng zhu.  2002 1
李先良. : Kang zhan hui yi lu / Li Xianliang zhu.  197-? 1
李先芳, 1547年進士.   2
李先逵. : Zhongguo chuan tong min ju yu wen hua : Zhongguo min ju di 5 ci xue shu hui yi lun wen ji / Li Changjie zhu bian.  1996 1
李先逵, 1944-   2
李先觉. : Zhongguo gong an tu shu zong mu / zhu bian Dai Wendian ; fu zhu bian Li Xianjue ... [deng].  2007 1
李全中. : Chengdu Dongshan Kejia shi zu zhi / Li Quanzhong zheng li, Xie Taofang shen ding.  2001 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next