My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
李沄璋, : Sichuan da xue jin xian dai jian zhu = The modern architecture of Sichuan University / Bian zhu Li Yunzhang, Zhang Lei, Lu Liyang.  2016 1
李洵.   3
李洵, 1922-   4
李涪, 9th cent. : Kan wu [electronic resource] : [2 juan / Li Fu zhuan].  2006 1
李淼.   4
  李湄 -- See Li, Mei   1
李湞, 1969- : Jiang nan gu zhen : Li shi jian zhu yu li shi huan jing de bao hu = The work of protection for historical buildings and environment of ancient towns in Jiangnan / Ruan Yisan, Li Cheng, Lin Lin zhu.  2010 1
  李滉, 1501-1570 -- See Yi, Hwang, 1501-1570   1
李 滉, 1501-1570. : Tuixi quan shu jin zhu jin yi / Jia Shunxian zhu bian.  1996 1
李澍田.   2
李澍田, 1934- : Dongbei wen xian ci dian / [Li Shutian zhu bian].  1994 1
  李灝 -- See Li, Hao   1
李焱胜, 1961- : Zhongguo bao kan tu shi / Li Yansheng zhu.  2005 1
李焯仁. : Ru he huo zai jie du dang xia / Li Zhuoren bian zhu.  2009 1
  李焯桃 -- See Li, Zhuotao   1
李焯桃.   3
李焯然.   4
  李煒成 -- See Li, Weicheng   1
  李熠 -- See Li, Yi   1
李熠煜. : Guan xi yu xin ren : Zhongguo xiang cun min jian zu zhi shi zheng yan jiu / Li Yiyu zhu.  2004 1
李燊. : Hua xin yi xue da ci dian = Hua hsin medical dictionary / [zong bian zuan Li Huanshen ; bian zuan zhe Hua xin yi xue da ci dian bian zuan wei yuan hui].  1973 1
李玥阳, : Xian dai xing de bei fan : dang dai Zhongguo ying shi wen hua yan jiu (2005-2012) = The paradoxical modernity : some reflections on the contemporary Chinese film and televison (2005-2012) / Li Yueyang zhu.  2013 1
  李玠 -- See Li, Jie   1
李珪. : Yunnan jin dai jing ji shi / Li Gui zhu bian.  1995 1
  李珩 -- See Li, Heng   1
李珩. : Tian wen jian shuo / Li Heng bian.  1963 1
李珽. : Fujian gu dai ke shu / Xie Shuishun, Li Ting zhu.  1997 1
李琼英. : Ming shi lu lei zuan. Zong fan gui chi juan / Li Qiongying, Zhang Yingchao bian.  1995 1
  李琮 -- See Li, Cong   1
李琰君. : Shanxi Guan zhong chuan tong min ju jian zhu yu ju zhu min su wen hua / Li Yanjun bian zhu.  2011 1
  李琦 -- See Li, Qi   1
李琦.   3
李琦, 1918- : Hui yi yu si kao / Li Qi zhu.  1999 1
  李琦錫, 1940- -- See Yi, Ki-sŏk, 1940-   1
李琨. : Xiao mie chi pin : xin nong cun jian she de jin po ren wu / Li Kun zhu.  2006 1
  李琛 -- See Li, Chen   1
  李瑄 -- See Li, Xuan   1
  李瑂 -- See Li, Mei   1
李瑋芬   3
李瑋芬   2
  李瑗 -- 2 Related Authors   2
李瑑. : Jiao di zhen gong fu : chuan tong xi xue zhi zuo / bian zhu: Li Yuxiu, Xu Weihong, Li Zhuan.  2011 1
  李璇 -- See Li, Xuan   1
李瑾. : Jia ting pen jing zhi zuo / Shao Zhong, Shao Jian, Li Jin bian zhu.  1999 1
李璟, 916-961. : Nan Tang er zhu ci jian zhu / (Nan Tang) Li Jing, Li Yu zhu ; Wang Zhongwen jiao ding ; Chen Shuliang, Liu Juan jian zhu.  2013 1
李璟, 南唐. : Nan Tang er zhu ci jiao ding / Li Jing, Li Yu he zhu ; wang Zhongwen jiao ding.  1959 1
  李璠 -- See Li, Fan   1
李甯漢.   2
李穠, 19th cent. : Lechang xian zhi : 12 juan, juan shou 1 juan / Li Nong deng zuan ; Xu Baofu deng xiu.  1967 1
李筌, 8th cent. : Yin fu jing jie [electronic resource] / [Li Quan zhu].  2006 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next