My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
李鼎芳. : Zeng Guofan ji qi mu fu ren wu / Li Dingfang bian [zhu].  1985 1
李鼎霞.   2
李鼎霞, 1933- : Jing lü yi xiang / [Baochang zhu bian] ; Bai Huawen, Li dingxia shi yi.  1996 1
李齊芳. : Zhongguo jin dai zheng jiao guan xi guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji = Proceedings of the first international symposium on church and state in China: past and present / Li Qifang zhu bian ; [bian ji John E. Geddes, Zheng Liangsheng].  1987 1
李龍如. : Hunan sheng gu ji shan ben shu mu / Chang Shuzhi, Li Longru zhu bian.  1998 1
李龍華. : Aodaliya shi : gu da lu, xin guo du = Australia / Li Longhua bian zhu.  2003 1
  李龍雨, 1952- -- See Yi, Yong-u, 1952-   1
  李龍雲, 1948- -- See Li, Longyun, 1948-   1
  李龔 -- See Li, Gong   1
李佶. : Wu hua tian bao : Yuan dai ci qi she hui li shi wen hua cheng yin tan xi / Ning Zhichao, Li Ji zhu.  2007 1
李凇.   2
李凇, 1956-   4
  李劼 -- See Li, Jie   1
李劼. : Zhongnanhai zui hou de dou zheng = The end of red Chinese dynasty / Li Jie zhu.  1999 1
李劼, 1955- : Lijiang Naxi zu wen hua de fa zhan bian qian / Li Jie zhu.  2007 1
李劼人, 1891-1962.   7
李塨, 1659-1733. : Li shi xue yue lu [electronic resource] : [2 juan / Li Gong].  2006 1
李奭學.   2
李姝林. : Zhongguo dian ying zhi pian shi bie hua = Zhongguo dianying zhipianshi biehua / Ji Wei, Li Shulin zhu.  2011 1
李婧,   3
  李婧, 1981- -- See Li, Jing, 1981-   1
  李婕 -- See Li, Jie   1
李婕. : Zu xia sheng hui : Xie zi tu hua / Li Jie bian zhu.  2003 1
  李媺 -- See Li, Mei   1
  李寰 -- See Li, Huan   1
李寰.   2
李岭涛. : Di mian tu wei : Zhongguo dian shi sheng ji di mian pin dao si xiao long = Dimian tuwei : Zhongguo dianshi shengji dimian pindao sixiaolong / Zhao Dequan, Li Lingtao, Luo Ting zhu.  2007 1
  李嵬, 1961 August 11- -- See Li, Wei, 1961 August 11-   1
  李嶷 -- See Li, Yi   1
李廌, 1059-1109.   4
李廌, fl. 1082. : Ji nan ji / Li Zhai zhuan.  1975 1
  李弨 -- See Li, Chao   1
  李愰, 1501-1570 -- See Yi, Hwang, 1501-1570   1
李懋檜, jin shi 1580. : Chenghua Huzhou fu zhi / [Chen Qi xiu ; Lao Yue xu xiu ; Zhang Yuan zuan]. Chongzhen Wucheng xian zhi / [Liu Yichun xiu ; Xu Shougang zuan]. Wanli Liu'an zhou zhi / [Li Maohui xiu].  1991 1
李懋椿. : Tianlin xian zhi / Tianlin xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian, zhu bian Li Maochun, fu zhu bian Huang Yongzheng.  1996 1
李攸, fl. 1134.   2
李斌. : Yu ju chuan tong ju mu hui shi / Yisheng (zhi bi), Wencan, Li Bin.  1986 1
李斌, 1963- : Gong you de zhu fang xi su = Housing customs in common / Li Bin zhu.  2007 1
李斌, 1968- : Qin jian shu sheng : Liang Yusheng zhuan / Li Bin zhu.  2001 1
李斌城. : Sui Tang Wu dai she hui sheng huo shi / Li Bincheng ... [et al.] zhu.  1998 1
李斌恺. : Chang sha shi zhi. Di jiu juan / Li bin kai zong bian ; chang sha shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
李昉, 925-996.   9
李旻,   2
  李昊 -- See Li, Hao   1
李昊阳. : Zhaoling wen shi bao dian / Li Haoyang zhu bian ; Hu Yuanchao bian zhu.  2006 1
  李昕 -- See Li, Xin   1
李昕恬, : Chen mo de gao bie / [Ying] Geleimu Maikelei Boneite zhu ; Li Xintian yi = The disappearance of Adèle Bedeau / Graeme Macrae Burnet.  2018 1
李昱. : Caoge shi ji [electronic resource] : [6 juan, shi yi 1 juan, wen ji 1 juan / Li Yu zhuan]. Yun gu shi ji : [1 juan / Li Yuan zhuan].  2006 1
李昱瑾, : Xi qu : gu ren xie xi de na xie shi / Kong Xuyou, Li Yujin bian zhu.  2016 1
李昺伟 : Zhuan ye de liang xin : zhuan xing shi dai Zhongguo she hui gong zuo de shou wang = The conscience of China social work in transitional context / Li Bingwei zhu bian.  2014 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next