My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
林路, : Shanghai yi shu shi tu jian. She ying juan / zong zhu bian Shanghai yi shu yan jiu suo ; fen juan zhu bian Lin Lu, Wang Tianping.  2016 1
林載碧. : Dongbei da xue / Wei Xiangqian, Lin Zaibi, Gao Yingxue zhu bian.  1995 1
林載爵. : Zhongguo xian dai shi lun ji / zhu bian zhe Zhang Yufa ; bian ji zhe Lin Zaijue, Zhu Yunhan, Wang Kewen.  1982 1
林輝. : Zhongguo shi hua Guangzhou shi you hua gong zong chang tu zhi / Lin Hui zhu bian.  1998 1
林辰.   3
林辰, 1912- : Lu Xun zhuan / Lin Chen zhu.  2004 1
林辰, 1928- : Shi wu pi / Ochuanzhuren bian ci ; [Lin Chen jiao dian].  1983 1
林迅. : Xianggang zuo qu jia guan xian yue zuo pin [sound recording] = Orchestral works / by Hong Kong composers.  p1999 1
林近陽. : Yan ju bi ji / Lin Jinyang zeng bian ; "Gu ben xiao shuo ji cheng" bian wei hui bian.  1990 1
林逸.   2
林進, 1929生. : Rekishi no naka no komyunikēshon : media kakumei no shakai bunkashi / David J. Crowley ; Paul Heyer hen ; Hayashi Susumu ; Ōkubo Kimio yaku.  1995 1
林進光, : Shu hai li zhu : Xianggang Zhong wen da xue tu shu guan zhen cang zhuan ji / zhu bian Zou Yingwen ; bian wei hui Zou Yingwen, Lin Jinguang, Liu Lizhi, Huo Yuzhen, Liang Zhenqiang ; Dong Ya yu wen zhen cang zhuan wen Zou Yingwen ; Ying yi Liu Yuntong, Zhang Tian, He Jiayi ; Ying wen bian ji Ye Zhiyan, Du Anni ; xi fang yu wen zhen cang zhuan wen Lin Jinguang ; Ying wen bian ji Shi Dali, Ye Zhiyan ; Zhong yi Zhou Min, He Jiayi = From the treasure house : jewels from the Library of The Chinese University of Hong Kong / editor-in-chief, Y.W. Chau ; editorial board, Y.W. Chau, Lam Chun-kwong, Maria L.C. Lau ; Teresa Y.C. Fok, Kevin C.K. Leung ; East Asian language collection contributors to entries, Y.W. Chau ; English translator Carolyn Lau, Zhang Tian, Ho Ka-ngai ; English editor Ip Chi-yin, Anne Douglas ; Western languages collection contributor to entries Lam Chun-kwong ; English editor Colin Storey, Ip Chi-yin ; Chinese translator Leonora Zhou, Ho Ka-ngai.  c2014 1
林進輝. : Taiwan yu yan wen ti lun ji / Lin Jinhui bian.  1983 1
林道容 : Zhi wu za zhong zhi yan jiu / Meng de er (Gregor Mendel) zhu ; Lin Daorong yi.  1965 1
林道群.   3
  林道郎, 1959- -- See Hayashi, Michio   1
林遐, 1921-1970. : Lin Xia san wen xuan.  1979 1
  林達 -- See Hayasi, Tooru   1
  林達光 -- See Lin, Paul T. K., 1920-2004   1
  林達德, 1959- -- See Lin, Ta-Te, 1959-   1
林遠琪. : Di bao zhi yan jiu / Lin Yuanqi zhu.  1977 1
林邵峰. : Shi jue ying xiong Zhang Yimou = The films by Zhang Yimou / Lin Shaofeng bian zhu.  2005 1
林郊. : Xiao xi.  1964 1
林重光 : Sheng wu xue xiao shi/ Gujin Zhixiu zhu ; Lin Zhongguang yi.  1965 1
林重庚. : Zhongguo jing ji zhong chang qi fa zhan he zhuan xing : guo ji shi jiao de si kao yu jian yi = Medium and long term development and transformation of the Chinese economy : an international perspective / Lin Chonggeng (Edwin Lim), Maike'er Sibinsai (Michael Spence) bian zhu ; yi zhe Yu Jiang deng.  2011 1
林野.   2
  林金星 -- See Lin, Jinxing   1
林金枝.   3
林金水. : Taiwan Jidu jiao shi / Lin Jinshui zhu bian.  2003 1
林金水, 1946- : Zhongguo gu dai guan zhi yi ming jian ming shou ce = A concise dictionary of official titles in ancient China / Lin Jinshui, Zou Ping bian.  2005 1
林金波. : Taiwan xiang tu ge yao xuan ji : yin yue hui chu ji liu shi shou / Huang Guolong, Li Zhongcheng, Lin Jinbo he bian.  1979 1
  林金泉 -- See Lin, Jinquan   1
林金田, 1955- : Taiwan Sheng zheng ren wu kou shu fang tan / [bian ji Huang Hongsen, Lin Mingzhou ; cai fang ji lu Lin Jintian ... [et al.]].  2009 1
林金秀. : Rong bao zhai hua pu. Hua hui bu fen/ Lin Jinxiu hui ; [bian ji chu ban Rong bao zhai].  1996 1
林 金莖, 1923-   2
林金标. : Zheng Chenggong gu shi chuan shuo / Lin Jinbiao, Tao Tianling, Ming Hai.  1983 1
林金树.   2
林金禄. : Fujian sheng Longyan Diqu zhi / Longyan Diqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zong bian Lin Jinlu ... [et al.].  1992 1
林鈞暉, : Meigong He xing dong = Operation Mekong / Bo na ying ye ji tuan you xian gong si, Bo na ying shi yu le you xian gong si chu pin ; Huo hong dian ying you xian gong si she zhi ; jian zhi, Huang Jianxin, Liang Fengying ; Lin Chaoxian dao yan zuo pin ; bian ju, Lin Chaoxian, Zhu Jingqi, Liu Xiaoqun, Tan Huizhen, Lin Mingjie.  2017 1
  林銘波 -- See Lin, Ming-Bo   1
  林鋒 -- See Lin, Feng   1
  林錚 -- See Li, Zheng   1
林錦波. : Zhang Yimou dian ying zuo pin : Ying xiong zhi zuo quan ji lu / [ce hua, bian ji Jiang Feng ; wen gao, fang wen Lin Jinbo, Ma Pengkong ; mei shu she ji Li Jinhui.  2002 1
  林錦泉 -- See Lin, Jinquan   1
林錦煌. : Taiwan nong chang mian ji yu ren li li yong / Lin Jinhuang zhuan. Dai geng yu kuo da nong chang gui mo guan xi zhi yan jiu / Xiao Fudao zhuan.  1981 1
林鍾隆. : Lin Zhonglong ji / Peng Ruijin bian.  1991 1
林鎮國. : Bian zheng de xing lü / Lin Zhenguo zhu.  2002 1
林鎮山.   2
林鎮山, 1946-. : Taiwan xiao shuo yu xu shi xue = Taiwan fictionand narratology [electronic resource]/ Lin Zhenshan zhu.  2002 1
林鐵森.. : Zhongguo li shi gong ju shu zhi nan / Lin Tiesen zhu bian.  1992 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next