My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  汪友明 -- See Wang, Youming   1
汪叔夜. : Ying Han tong ji ci hui = An English-Chinese dictionary of statistical terms / zhu bian Wu Hui ; bian zhe Wang Shuye ... [et al.].  1987 1
  汪可 -- See Wang, Ke   1
汪名凡.   2
汪名凡.. : Zhongguo dang dai xiao shuo shi / Zhu bian Wang Mingfan ; bian zhu zhe Wang Mingfan ... [et al.].  1991 1
汪和, : Hong tu di Ma di er da = Waltzing under the Southern Cross / Wang He.  2009 1
汪喜孫, 1786-1847. : Wang Xisun zhu zuo ji / Yang Jinlong zhu bian.  2003 1
汪嘉玲.   2
  汪嘉冈 -- See Wang, Jiagang   1
汪國垣, 1886-   2
汪國鎮. : Wen zi xue gai lun / Wang Guozhen bian zhu.  1939 1
汪均益. : Zou jin shi bo hui / Wang jun yi, zhong gong shang hai shi wei, shang hai shi zheng fu, 2010 shang hai shi bo hui shen ban gong zuo ling dao xiao zu.  2002 1
汪坤厚. : Lou xian xu zhi : 20 juan / Zhang Yunwang zuan ; Wang Kunhou xiu.  1974 1
汪培基, : Jin zhi : wu shu yu zong jiao zhi yan jiu / (Ying) J.G. Fuleize zhu ; Wang Peiji, Xu Yuxin, Zhang Zeshi yi ; Wang Peiji xiao.  2016 1
汪士鐸, 1802-1889.   3
汪士汉. : Wu si yun dong jian shi / Wang Shihan zhu.  1979 1
汪士铎, 1802-1889. : Shui jing zhu tu / Li Daoyuan yuan zhu ; Wang Shiduo tu ; Chen Qiaoyi jiao shi.  2003 1
汪壽明. : Han yu yin yun xue yin lun / Wang Shouming, Pan Wenguo zhu.  1992 1
汪夢斗, 13th cent.   2
汪大慧. : Cha hua hue / Wang Dahui zhu.  1961 1
汪大文. : San ge hai zi he yi ping you / Haoran xie, Wang Dawen, He Yumei hua.  1973 1
汪大淵, 14th cent.   3
汪大淵, active 14th century. : Dao yi zhi l赥 [electronic resource] / [Wang Dayuan zhuan].  2006 1
汪太伟, : Xi yang jie jing yu dong yang chang he : Li Shuchang "shi wai wen xue" chuang zuo yan jiu / Wang Taiwei zhu.  2016 1
汪天云. : Xia Yan : ying ju qi feng / Wang Tianyun.  1999 1
汪奠基, 1900- : Zhongguo luo ji si xiang shi / Wang Dianji zhu.  1979 1
汪子卿. : Tai Shan zhi jiao zheng / Wang Ziqing zhuan ; Zhou Ying jiao zheng.  2006 1
汪子春. : Nong xue yu sheng wu xue zhi / Wang Zichun, Fan Chuyu zhuan.  1998 1
汪子豆. : Ren Weichang mu ke ren wu / Wang Zidou bian.  1959 1
汪孝先. : Taiwan sheng du shi tu di gui ding di jia zhi yan jiu / Wang Xiaoxian zhuan.  1981 1
  汪學文 -- See Wang, Xuewen   1
汪學文.   9
汪宇. : Liu Shipei xue shu wen hua sui bi / Wang You bian.  1999 1
  汪宏, -- See Wang, Hong, MD   1
  汪宏玉 -- See Wang, Hongyu   1
汪宏聲. : Zhongguo li dai nian hao suo yin, Wang Hongsheng bian.  1972 1
汪宗元. : Nanjing Da li si zhi / (Ming) Lin Xiyuan zhuan. Nanjing Tai chang si zhi / (Ming) Wang Zongyuan zhuan. Nanjing Tai pu si zhi / (Ming) Lei Li zhuan.  2016 1
汪宗猷. : Guangdong Man zu yan jiu zi liao hui ji [electronic resource] / Wang Zongyou zhu bian ; Guangzhou Shi man zu lian yi hui bian.  1995 1
汪宗衍.   4
  汪容 -- See Wang, Rong   1
汪{213ae1}文. : Dang qian Zhong gong jiao yu gai ge zhi yan jiu / Wang Xuewen zhu.  1982 1
汪寄, d. ca. 1786. : Huan zhong zhen ; Yuan yang bu / Yanxiasanren bian ci ; Quanshizhuren ping ding]. Xi yi meng : [40 ruan / Wang Ji zhuan].  1991 1
汪寄, d. ca. 1796. : Xi yi meng : [si shi juan si shi hui] / [Wang Ji zhuan].  1990 1
汪小洋. : Han mu bi hua zong jiao si xiang yan jiu [electronic resource] / Wang Xiaoyang zhu.  2011 1
汪小洋, 1958-   3
汪小宁. : 陕甘宁边区社会建设研究.  2015 1
汪山. : Shui zi yuan zhi shi wen da / Guo Hansheng, Yang Zhibao, Wang Shan bian.  1997 1
汪崇屛, 1889-1962. : Wang Chongping xian sheng fang wen ji lu / jiao yue Guo Tingyi, Wang Yujun ; fang wen Wang Yujun ; ji lu Liu Fenghan.  1996 1
汪已文. : Huang Binhong hua ji / [Zhejiang ren min mei shu chu ban she, Shanghai ren min mei shu chu ban she he bian chu ban].  1985 1
汪巽人.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next