My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
河北省南水北调工程建设委员会. : Tang Xian Nanfangshui : Xia, Zhou shi qi yi cun fa jue bao gao / Nan shui bei diao zhong xian gan xian gong cheng jian she guan li ju, Hebei Sheng nan shui bei diao gong cheng jian she wei yuan hui ban gong shi, Hebei Sheng wen wu ju bian zhu.  2012 1
河北省南水北调工程建设委员会办公室. : Xu shui xi hei shan / Nan shui bei diao zhong xian gan xian gong cheng jian she guan li ju, he bei sheng nan shui bei diao gong cheng jian she wei yuan hui ban gong shi, he bei sheng wen wu ju.  2007 1
河北省南水北调工程建设领导小组办公室,   2
河北省博物馆.   3
河北省古代建筑保护研究所,   4
河北省哲学社会科学学会联合会. : Hebei xue kan [electronic resource] = Hebei xuekan.    1
河北省哲学学会. : Mao Zedong tong zhi zhu shu, shu xin, ti ci mu lu suo yin, 1914-1976 / [bian ji Li Quanxing ; Hebei sheng zhe xue xue hui Mao Zedong zhe xue si xiang yan jiu hui].  1989 1
河北省地方志编篡委员会.   7
河北省地方志编纂委员会.   49
河北省地方志办公室. : Hebei tong zhi gao / [Hebei sheng di fang zhi ban gong shi zheng li dian jiao].  1993 1
河北省大城县地方志编纂委员会. : Dacheng xian zhi / Hebei sheng dacheng xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Li Yuchuan.  1995 1
河北省安国市地方志编纂委员会. : Anguo xian zhi / Hebei sheng Anguo shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Zhao Ying, fu zhu bian Zhu Mengshen.  1996 1
河北省定兴县地方志编纂委员会. : Dingxing xian zhi / Hebei sheng Dingxing xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Wang Chongpu..  1997 1
河北省康保县志编纂委员会. : Kangbao xian zhi / Hebei sheng Kangbao xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Yu Boliang.  1991 1
河北省成安县地方志编纂委员会. : Cheng'an xian zhi / Hebei sheng Cheng'an xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1996 1
河北省文化局. : [electronic resource] / Henan Sheng wen hua ju wen wu gong zuo dui.  1959 1
河北省文安县地方志编纂委员会. : Wen'an xian zhi = Wen an xian zhi / Hebei sheng Wen'an xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Lü Bingzhong.  1994 1
河北省文物保护中心, : Shi qi shi dai de Hebei ; Hebei shang dai wen ming = The cultural sites of the neolithic age in Hebei ; the civilization of Shang dynasty in Hebei / Hebei bo wu yuan, Hebei Sheng wen wu yan jiu suo, Hebei Sheng wen wu bao hu zhong xin bian.  2016 1
河北省文物局.   2
河北省文物硏究所.   7
河北省文物研究所.   11
河北省文学艺朮界联合会. : Dang dai ren [electronic resource] = Contemporary men / Hebei sheng wen xue yi shu jie lian he hui.    1
河北省昌黎县县志編纂委員会. : Changli fang yan zhi / Hebei Sheng Changli Xian xian zhi bian zuan wei yuan hui, Zhongguo ke xue yuan yu yan yan jiu suo he bian.  1960 1
河北省昌黎县县志编纂委員会. : Changli fang yan zhi / Hebei sheng Changli xian xian zhi bian zuan wei yuan hui, Zhongguo she hui ke xue yuan yu yan yan jiu suo he bian.  1984 1
河北省正定縣文物保管所. : Zhengding Long xing si / Hebei Sheng Zhengding Xian wen wu bao guan suo ; Zhang Xiusheng ... [et al.] bian zhu.  2000 1
河北省正定县地方志编纂委员会. : Zhengding xian zhi / Hebei sheng Zhengding xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1992 1
河北省正定县文物保管所. : Zhengding Long xing si bi hua / Hebei Sheng Zhengding Xian wen wu bao guan suo bian zhu.  2013 1
河北省武强县地方志编纂委员会. : Wuqiang xian zhi / Hebei sheng Wuqiang xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Li Jiuzhu.  1996 1
河北省民間文学硏究会. : Hebei ge yao / Hebei sheng min jian wen xue yan jiu hui bian.  1960 1
河北省沙河市地方志编纂委员会. : Shahe shi zhi / Hebei sheng Shahe shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Zhang Yuemin.  1994 1
河北省法学会. : Hebei fa xue [electronic resource] = Hebeifaxue.    1
河北省社会科学院.   5
河北省科学院. : Hebei sheng ke xue yuan xue bao [electronic resource] = Journal of the Hebei Academy of Sciences.  1984- 1
河北省科学院. : Di li yu di li xin xi ke xue [electronic resource] = Geography and Geo-information science = GAGIS.  2003- 1
河北省第一次经济普查领导小组办公室. : Hebei Sheng di yi ci jing ji pu cha zi liao hui bian / Hebei Sheng di yi ci jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi bian.  2007 1
河北省綜合地图集编撰委员会. : Hebei sheng pu tong di tu ji / Hebei sheng zong he di tu ji bian zuan wei yuan hui ; zhu bian dan wei Hebei sheng ce hui ju.  1995 1
河北省話剧院. : Zhan hong tu : qi chang hua ju / Hebei sheng hua ju yuan ji ti tao lun ; Lu Su zhi bi.  1965 1
河北省赤城县地方志编纂委员会办公室. : Chicheng Xian zhi / Hebei Sheng Chicheng Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian.  1992 1
河北省邢台市文物管理处.   2
河北省金融硏究所.. : Jin Cha Ji bian qu yin hang / Hebei sheng jin rong yan jiu suo bian.  1988 1
河北省高邑县地方志编纂委员会. : Gaoyi xian zhi / Hebei sheng Gaoyi xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1993 1
河北省栾城县地方志编纂委员会. : luancheng xian zhi / Hebei sheng luancheng xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
河北省围场县人口普查办公室. : Hebei Sheng Weichang xian di 3 ci ren kou pu cha shou gong hui zong zi liao fen xi : 1982 nian 7 yue 1 ri ling shi.  1982 1
河北省张家口地区行政公署. : Zhangjiakou Diqu gong lu zhi / Hebei Sheng Zhangjiakou Diqu xing zheng gong shu jiao tong ju.  1989 1
河北省怀安县志地方志 编纂委员会. : Huai'an xian zhi = Huai an xian zhi / Hebei sheng Huai'an xian zhi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
河北省戏曲硏究室. : Hebei di fang xi qu ju mu xuan / Hebei sheng xi qu yan jiu shi bian.  1984 1
河北省戏曲研究室. : Hebei min jian chuan tong gu ci xuan / Hebei sheng xi qu yan jiu shi.  1960 1
河北省档案馆. : Kang Ri zhan zheng shi qi Jin Cha Ji bian qu cai zheng jing ji shi zi liao xuan bian / zhu bian Wei Hongyun ; fu zhu bian Xing Guang, Fu Shangwen.  1984- 1
河北省档案馆.. : Hebei Sheng dang an guan zhi nan / Hebei Sheng dang an guan bian.  1998 1
河北省历史学会. : Tai ping tian guo bei fa shi lun wen ji / Hebei, Beijing, Tianjin li shi xue hui bian.  1986 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next