My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
海野哲治郎, 1908-. : Gendai kokugo no kiso gakushū / Hosaka Hiroshi, Unno Tetsujirō kyōcho.  1963 1
海野文男 1928-   2
海野 福寿, 1931- : Kankoku heigō / Unno Fukuju cho.  1995 1
海野芳郎. : Kokusai Renmei to Nihon / Unno Yoshirō cho.  1972 1
海野聡, 1983-   2
海量.. : Jin fen lou tai / Hailiang zhu.  19-- 1
海關總署關... : Zhonghua Renmin Gongheguo hai guan tong ji shang pin mu lu.  2004 1
海音寺 潮五郎, pseud. : Bakumatsu dōran no otokotachi / Kaionji Chōgorō cho.  1975 1
海音寺潮五郎 pseud.   2
海默.   2
海韵文化发展有限公司. : Zhongguo bo wu guan [videorecording] = The museums of China : yuan zi yi bai ge bo wu guan de wang shi / Shenzhen shi wei xuan chuan bu, guo jia wen wu ju, Hai yuan wen hua fa zhan you xian gong si liang he she zhi ; chu pin ren Bai Tian ; zong zhi pian ren Zheng Chunlei, Li Wenru, Liu Qingsheng ; zong zhuan gao Wu Xiaomei, Ma Xiaojuan ; zong bian dao Liu Qiguang.  2001? 1
海杰. : Hui zu zhi shi ci dian / Hai Jie bian zhu.  1994 1
海啸 : Da ai wu jiang : wo men he Wenchuan zai yi qi / zhu bian Haixiao, Tang Songbo, Nanfanglang.  2008 1
海宁市档案局, editor. : Song Yunbin wen ji / Haining Shi dang an ju (guan) bian.  2015 1
海峡两岸出版交流中心.   3
海峡两岸及港澳地区建筑遗产再利用研讨会 (2013 : 天津, China) : Hai xia liang an ji Gang Ao di qu jian zhu yi chan zai li yong yan tao hui lun wen ji ji an li hui bian / Guo jia wen wu ju bian.  2013 1
海峡 "两岸四地" 翻译与跨文化交流研讨会 2013 : 华中师范大学) / (5th : : Fan yi yu kua wen hua jiao liu : hu dong yu gong sheng = Translation and intercultural communication : interaction and reciprocity / Hu Gengshen zhu bian.  2015 1
海峡两岸传統民居营造與技术学术硏讨会 2001 : 广州及从化市, 中国) / (第4屆 : : Zhongguo chuan tong min ju ying zao yu ji shu : '2001 Hai xia liang an chuan tong min ju ying zao yu ji shu xue shu yan tao hui lun wen ji / Lu Yuanding, Pan An zhu bian.  2002 1
海峡论坛 2010 : 厦门市, 中国) / (2nd : : Di er jie Hai xia lun tan ji shi / Hai xia liang an chu ban jiao liu zhong xin bian.  2010 1
海岩. : Bian yi jing cha / Hai Yan.  1985 1
海岩, 1954-   3
海岩.. : Yong bu ming mu / Hai Yan zhu.  1998 1
海忆. : Cai hui ben Zhongguo min jian gu shi. Zhuang zu / hui hua Qiu Wei ; bian wen Hai Yi.  1990 1
海晓. : Zhong xue sheng yu xing jiao yu / [bian ji Maidao Wenfu, Wangyue Yihong, Yitian Ming, Anxiang Hong ; fan yi Hai Xiao, Zhou An]  1988 1
海淀 区情调查组. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Haidian juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Haidian ju qing diao cha zu].  1993 1
海涛.   3
海绵. : Xianggang, 1997 / zhu bian Haimian ; bian zhe Wu Jiang ... [et al.].  1993 1
海闻.   2
海诚. : Xin Xi you ji / Hai Cheng zhu.  1997 1
海军政治学院 (China) : Zheng gong xue kan [electronic resource] / Hai jun zheng zhi xue yuan.    1
海阳市博物馆. : Haiyang Zuiziqian / Yantai Shi bo wu guan, Haiyang Shi bo wu guan ; zhu bian Lin Xianting ; fu zhu bian Wang Fuqiang ... [et al.].  2002 1
海云. : Xue shuo Xiamen hua = Xuo shuo Xiamenhua / zhu bian Hou Jingyi ; bian xie Zhou Changji, Lin Baoqing ; fa yin Liu Han, Hai Yun, Fang Zhou.  1996 1
海鲁德. : Sheng huo zhong de Mao Zedong / Hai Lude deng bian zhu.  1989 1
海盐, 1965- : Shan wai qing shan lou wai lou : Qian Xiang Gui Dong zu jian zhu / zhu bian Long Chaoyun ; she ying Feng Yuzhao ; zhu zhe Hai Yan.  2011 1
海盐县通元镇志编纂委员会 : Tongyuan zhen zhi / Haiyan xian Tongyuan zhen zhi bian zuan zu bian.  1993 1
海盐县志编纂委员会. : Haiyan xian zhi / zhu bian Wang Dejian ; fu zhu bian Wang Jianfei, Huang Da ; [Haiyan xian zhi bian zuan wei yuan hui bian].  1992 1
海稜.   2
海焘. : Zhongguo xin yi dai si xiang jia zi bai = Zhong guo xin yi dai si xiang jia zi bai / zhu bian Wen Lin, Hai Tao.  1998 1
  海獣シアター -- See Kaijū Shiatā   1
淳于淼泠. : 重庆留学史研究.  2014 1
淳于怀春. : Han zi xing ti yan bian gai lun / Chunyu Huaichun zhu.  1989 1
淳子. / : Ta de cheng [electronic resource] : Zhang Ailing di tu / Chun Zi zuo.  2012 1
涼熱. : Zhongguo zhi cao da hei dong = Secrets behind "Made in China" / Liang Re zhu ; Huang Yonghong ping zhu.  2010 1
淡交社.   2
淡懿诚. : Zhongguo min su qu tan / Ning Rui, Dan Yicheng zhu bian.  1993 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next