My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
游建靑. : Ying Han dian xin suo lue yu ci dian / Liu Yuzhi, You Jianqing...[et.al.] bian.  1994 1
游惠海. : Zhongguo xin wen yi da xi, 1976-1982. Wu dao ji / Wu Xiaobang, You Huihai zhu bian.  1992 1
游啓忠, 1956- : Zhong Mei jian tiao yue yu xie ding fa lü di wei zhi yan jiu : Cong Zhong Mei liang guo fa yuan pan jue lun 1868 nian zhi 1990 nian Zhong Mei jian suo di jie tiao yue yu xie ding yu liang guo guo nei fa zhi fa lü di wei ji qi yun zuo / You Qizhong zhu.  1991 1
游文良, 1935- : She zu yu yan / You Wenliang zhu.  2002 1
游明龍, 1957- : Wo de shi dai, wo de she ji : You Minglong she ji yi shu zhan = My Generation, My Design : Yu Ming-lung's Art and Design Exhibition / bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui.  2014 1
游智勝, 1960- : Gu zhi shu song zheng de zhong yi zhi liao : Jin dai yan jiu yu dian ji zi xun / Xing zheng yuan wei sheng shu zhong yi yao wei yuan hui ; [yan jiu ji hua zhu chi ren: Chen Jianlin ; yan jiu ren yuan: Lin Yixin, You Zhisheng]  2002 1
游本寬, 1956-.   4
游松财, : Zhongguo nong ye qi hou zi yuan tu ji (1981-2010 nian). Zuo wu guang wen zi yuan juan / zong zhu bian Mei Xurong ; zhu bian Wang Daolong, Yao Yanmin, You Songcai.  2015 1
游汝杰. : Shanghai fang yan ci hui ji / (Ying) Aiyuese (J. Edkins) bian zhu ; Yang Wenbo, Yao Ximing, Hu Weidong jiao zhu ; You Rujie shen ding.  2016 1
游汝杰, 1941-   9
游浩. : Jian zhu gong cheng jian yan pi xiang mu yan shou su cha shou ce [electronic resource] / You Hao zhu bian.  2005 1
游珮芸. : Ri zhi shi qi Taiwan de er tong wen hua [electronic resource] / You Peiyun zhe.  2007 1
游琪.   2
游盈隆.   2
游祥平, 1938- : Yuan se Taiwan long xia tu jian / Chen Tianren, You Xiangping gong zhu.  1993 1
游素凰.   2
游素玲. : Kua guo nü xing yan jiu dao du = Introduction to transnational women's studies / You Suling zhu bian ; Liu Kailing ... [et al.] zhu.  2011 1
游舒婷, : Pakete x yi shu jia : er bai er shi jian he zuo ji hua +5 / zhi xing bian ji: Jiang Yiying, You Shuting = Parkett 220 : artists' editions & collaborations +5 since 1984 / executive editors: I-ying Chiang, Shu-ting Yu.  2013 1
游藝, 17th cent. : Tian jing huo wen qian ji [electronic resource] : [4 juan / You Yi zhuan].  2006 1
游藝, d. 1749. : Zhong xing pu / [Hu Dan zhuan]. Tian jing huo wen :[qian ji 4 juan / You Yi zhuan.  1973 1
游彪. : Zhongguo min su shi. Song Liao Jin Yuan juan / Zhong Jingwen zhu bian ; Xiao Fang fu zhu bian ; You Biao, Shang Yanbin, Wu Xiaoliang deng zhu.  2008 1
游謙. : Yilan Xian min jian xin yang / You Qian, Shi Fanglong.  2003 1
游醒民. : Tainan Shi zhi : Taiwan Sheng / Huang Dianquan, You Xingmin deng zuan xiu.  1983 1
游鑑明.   6
游鑑明 (1950-) : Yun dong chang nei wai : Jin dai hua dong di qu de nü zi ti yu(1895-1937) / You Jianming zhu.  2009 1
  游靜 -- See Yau, Ching   1
游琰. : 2003-2004 Yunnan nong cun fa zhan bao gao / zhu bian Zheng Baohua ; fu zhu bian Zhao Yaqiao, You Yan.  2004 1
游伟. : Shen pan qian yan guan cha / "Shen pan qian yan guan cha" bian ji wei yuan hui bian.  2007- 1
游学社. : Tayōsei shakai no saisei : hisaichi no genjitsu shōgaisha no hataraku genba / Yūgakusha; Furī handikyappu kyōkai.  2011 1
游绍尹.   3
游钧, 1966-, : Zhongguo lü se jiu ye yan jiu = RESEARCH ON GREEN EMPLOYMENT IN CHINA / You Jun, Zhang Libin deng zhu.  2014 1
游锦生. : Zixi xian zhi / zhu bian You Jinsheng ; fu zhu bian Wu Peng ... [et al.].  1997 1
游止水. : Xin Qiji / Xia Chengtao, You Zhishui zhu.  1962 1
游鉴明. : Zhongguo fu nü shi yan jiu du ben = The Chinese women's history reader / Deng Xiaonan, Wang Zheng, You Jianming zhu bian.  2011 1
游国恩. : You Guo'en wen xue shi gang jiang yi [electronic resource] / You Guoen zhu.  2005 1
游国恩, 1899- : Zhongguo wen xue shi / You Guo'en ... [et al.] zhu bian ; [feng mian she ji Gu Gan].  1964 1
游 漢明. : Zhongguo de gai ge yu gong shang jing ying / Li Shaomin, He Xiaofeng, You Hanming.  c1998 1
游酢, 1053-1123.   2
游青萍. : Chun tian [videorecording] : Xu Jinyu de gu shi / [cai tuan fa ren gong gong dian shi wen hua shi ye ji jin hui chu pin] ; dao yan, Zeng Wenzhen.  2006 1
渠川福. : Taiyuan Jin guo Zhao Qing mu / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo ; Taiyuan Shi wen wu guan li wei yuan hui ; Tao Chenggang, Hou Yi, Qu Chuanfu.  1996 1
渠敬东. : Zhongguo dan wei zu zhi bian qian guo cheng zhong de shi fan xiao ying / Li Hanlin, Qu Jingdong zhu.  2005 1
  渠濤 -- See Qu, Tao   1
  渠涛 -- See Qu, Tao   1
渠县博物馆, : Cheng ba yi zhi chu tu wen wu / Sichuan Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan, Qu Xian bo wu guan bian .  2014 1
渠县县情调查组. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Qu Xian juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Qu Xian xian qing diao cha zu].  1993 1
湛中乐. : Zhongguo si fa shen cha zhi du / zhu bian Luo Haocai ; fu zhu bian Jiang Ming'an, Zhan Zhongle.  1993 1
  湛容, 1936- -- See Chen, Rong, 1936-   1
湛容, 1936- : Jian qu shi sui : '85, '86 nian "Da lu quan guo wen xue jiang" duan pian xiao shuo ji 2 / [zhu zhe Shen Rong deng] ; zhuan wen dao du Zhang Dachun, Dong Nian ; qi hua zhu bian Hou Jiliang.  1990 1
湛江市麻章区地方志编纂委员会, : Zhanjiang Shi Mazhang Qu zhi / Zhanjiang Shi Mazhang Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2013 1
湛然, 711-782. : Jin gang bi / [Zhanran zhu] ; Wang Zhiyuan shi yi.  1998 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next