My Library

University LibraryCatalogue


LEADER 00000nam a2200361Ia 4500 
001  ocn707367900 
003  OCoLC 
005  20110320184009.0 
008  110315s2010  cc      000 0 chi d 
020  9787208093225 
020  7208093229 
035  (OCoLC)707367900 
040  OUN|cOUN|dVU 
066  |c$1 
090  LC54.C6|bZ46 2010x 
245 00 |6880-01|aZhongguo min ban jiao yu fa zhan bao gao.|n2003-
    2009 /|cTao Xiping, Wang Zuoshu zhu bian; Zhongguo min ban
    jiao yu yan jiu yuan bian. 
246 14 Development report on non-governmental education in China 
    (2003-2009) 
260  |6880-02|aShanghai :|bShanghai ren min chu ban she,|c2010.
300  vi, iii, 636 p. ;|c24 cm. 
490 0 |6880-03|aMin ban jiao yü lan pi shu 
650 0 Private schools|zChina. 
650 0 Education|zChina. 
700 1 |6880-04|aTao, Xiping. 
700 1 |6880-05|aWang, Zuoshu,|d1947- 
710 2 |6880-06|aZhongguo min ban jiao yu yan jiu yuan. 
880 00 |6245-01/$1|a中国民办教育发展报告.|n2003-2009 /
    |c陶西平,王佐书主编 ;中国民办教育研究院编. 
880  |6260-02/$1|a上海 :|b上海人民出版社,|c2010. 
880 0 |6490-03/$1|a民办教育蓝皮书 
880  |6520-00/$1|a本书全景式的反映了2003-
    2009年我国民办教育改革和发展的状况,用详实的数据在纵向上描
    述了各级各类民办学校的发展概貌,对这段时期内民办教育改革中
    出现的一些重大问题和敏感问题以专题的形式进行了剖析。 
880 1 |6700-04/$1|a陶西平. 
880 1 |6700-05/$1|a王佐书,|d1947- 
880 2 |6710-06/$1|a中国民办教育研究院. 
984  VU|b.b40343212|cheld 
990  Uploaded to LA VU-B.D251 28/08/12 aci 
990  Not for MARCIVE 
Location Call No. Status
 UniM ERC EA  LC54.C6 ZHON 2010x  2003-2009    AVAILABLE