My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
王之望, d. 1170.   2
王之樞, chin shih 1685. : Yu ding Li dai ji shi nian biao [electronic resource] : [100 juan, San yuan jia zi bian nian, mu lu / Wang Zhishu, Zhou Qingyuan .. [et al.] zhuan].  2006 1
王之泰, : Xian dai wu liu guan li / Wang Zhitai bian zhu.  2001 1
王之海. : Shitao shu hua quan ji / [ze ren bian ji Wang Zhihai].  1996 1
王之虹. : Tui na shou fa xue / zhu bian Wang Zhihong.  2001 1
王之道, 1093-1169.   2
王之鸿. : Wangfujing / zhu zhe Wang Zhihong, Yao Deren.  2005 1
王乙聿. : Xiao ju ren si zhu yue tuan [videorecording] : Yin yue hui yan chu shi kuang.  2010 1
王九思, 1468-1551.   2
王九香, : Nanjing shi chang da guan / zhu bian Bi Jiarong ; bian zhu zhe Wang Jiuxiang [and others] ; she ying Tong Tianli, Zhou Peiliang.  1984 1
王乾任. : 2002 nian hao shu tui jian / Wang Qianren zhu bian.  2002 1
王乾坤.   2
王乾荣.   3
王于. : Bian zheng wei wu zhu yi he li shi wei wu zhu yi yuan li / Li Xiulin deng zhu bian.  1982 1
王于漸, 1952-, : Xianggang chang yuan fang wu ce lüe he Gang ren Gang di / Wang Yujian zhu.  2013 1
王亞平. : Lun da zhong wen yi / Wang Yaping bian.  1950 1
王亞平, 1905- : Nü si ji Tian Guiying / Wang Yaping deng zuo ; Da zhong wen yi chuang zuo yan jiu hui, Zhongguo qu yi gai jin hui chou bei hui bian ji.  1950 1
王亞榮. : Yijingdashi zhuan : Xi xing qiu lu fa / zuo zhe Wang Yarong.  1997 1
王亞權, 1897- : Jiang fu ren guo hua ce / [Zong bian cuan Wang Yaquan, bian cuan Li E].  1980 1
王亞男. : Zhongguo ban feng jian ban zhi min di jing ji xing tai yan jiu, Wang Yanan zhu.  1957 1
王亞蓉.   2
王亦儒. : Qin zhuan han wa : Qin Bricks and Han Tiles / Wang Yiru bian zhu.  2013 1
王亦平.   2
王亦秋. : Cai tu su yu ci dian = Caitu suyucidian / [Shanghai ci shu chu ban she].  1990 1
王亦蛮. : Hei ren fu nu ru men / Xia pu, he er, wang yi man.  1998 1
王亨通.   2
王京忠. : Wai guo ji Gang Ao qi ye zhu Jing ban shi ji gou ming lu / Wang Jingzhong zhu bian.  1993 1
王京生. : Zhongguo wen hua de li shi liu bian yu dang jin de wen hua xuan ze = Zhongguo wenhua de lishi liubian yu dangjin de wenhua xuanze / Wang Jingsheng zhu.  2014 1
王京霞. : Fu nü quan yi / Wang Jingxia, Zhang Rongli, Liu Chunling bian zhu.  1999 1
王京图. : Shi er sheng xiao li pin cong shu : Gou / Wang Jingdu.  1991 1
王亭之.   2
王亮, : Jian zhu yu wen hua lun ji. Di 14 juan : quan guo di 14 ci jian zhu yu wen hua xue shu tao lun hui / zhu bian Wu Qingzhou, Zhang Chenglong ; fu zhu bian Zhang Junfeng, Wang Liang.  2014 1
王亮, 1887- : Qing ji wai jiao shi liao / [Wang Yanwei zuan, Wang Liang bian].  1963 1
王亮功. : Longjiang chuan chang zhi / Li Zhaoxiang zhuan.  1999 1
王人博.   5
王人美, 1914- : Wo de cheng ming yu bu xing : Wang Renmei hui yi lu / Wang Renmei kou shu ; Xie Bo zheng li.  1985 1
王人聪, : Yin zhang gai shu, Luo Fuyi, Wang Rencong zhu.  1963 1
王今.   2
王今朝. : Zhongguo jing ji fa zhan mo shi : zheng zhi jing ji xue jie du = China's economic development approach : political economy deliberations / Wang Jinzhao zhu.  2013 1
王今栋. : Zhongguo gu dai che ma / Wang Jindong bian hui.  1984 1
王今铮. : Jian ming yu yan xue ci dian = Jianming yuyanxue cidian / Wang Jinzheng [and others] bian.  1985 1
王仁俊, 1866-1913. : Yu han shan fang ji yi shu bu yi / Wang Renjun ji.  1990 1
王仁定.   5
王仁定, 1963- : Bei fang de yi ji / Yu Qiuyu zhu wen ; Zheng Yi, Wang Rending she ying.  2001 1
王仁波.   3
王仁波, 1939-   2
王仁湘.   5
王仁湘, 1950-   5
王仁祥. : Xian Qin liang Han de yin yi / Wang Renxiang.  1995 1
王仁裕. : You xian gu chui / Zhang Gu zhuan. Kai tian chuan xin lu / Zheng Qi zhuan. Ji yi zhi / Lu Xun zhuan. Guangling yao luan zhi / Luo Yin zhuan. Gui yuan cong tan / Feng Yi zhuan. Kai yuan tian bao yi shi / Wang Renyu. Zhi yan / Wang Baoding zhuan.  1915 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next