My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
王喜根, 1954- : Yangzhou gu xiang feng qing [electronic resource] / Wang Xigen zhu.  2007 1
王喜绒.   2
王嗣均, 1929-   2
王嗣奭, 1566-1648. : Du yi / (Ming) Wang Sishi zhuan ; Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji.  1962 1
王嘉, 4th cent. : Shi yi ji [electronic resource] : [10 juan / Wang Jia zhuan ; Xiao Qi ji].  2006 1
王嘉, active 4th century. : Shi yi ji / Wang Jia zhuan ; Xiao Qi lu ; Qi Zhiping jiao zhu.  1981 1
王嘉良, 1942-   3
王嘉良, 1942- : Jian ming Mao Dun ci dian / zhu bian Li Biaojing, Wang Jialiang.  1993 1
王嘉陵. : Zheng wen dang dai dian nao da ci dian = Dictionary on contemporary computer / zhu bian Wang Jialing ; bian ji Ke Shunlong, Huang Zhiqiang.  1984 1
王嘉驥, : Dong wu zhuang yuan : Su Wangshen si shi nian hui hua zhan / zong bian ji Wang Jiaji = Animal farm : the paintings of Su Wong-shen / editor-in-chief : Chia Chi Jason Wang.  2016 1
王嘉詵. : Tongshan xian zhi : [76 juan] / Wang Jiashen deng zuan ; Yu Jiamo deng xiu.  1970 1
王四代.   2
王國勇. : Dunhuang Han wen wen shu / Qiuguyefusiji zhu ; Wang Kexiao yi ; Wang Guoyong jiao.  2000 1
王國強, 1961-   3
王 國楨, jin shi 1595. : (Wanli) Baoding fu zhi : [40 juan / Feng Weimin zuan xiu ; Wang Guozhen xu xiu ; Wang Zhengxi xu zuan].  1992 1
王國璋, 1925- : Chang yong ci yong fa li shi / Wang Guozhang, An Rupan deng bian zhu.  1987 1
王國秀, 1917- : Taiwan Sheng can yi hui, lin shi sheng yi hui ji sheng yi hui shi qi kou shu li shi fang tan ji hua : Wang Guoxiu nü shi fang tan lu / Ji hua zhu chi ren Chen Qiji ; xie tong zhu chi ren Wei Ben ; Taiwan Sheng zi yi hui bian yin.  2001 1
王國端. : Bianque shen ying zhen jiu yu long jing [electronic resource] / [Wang Guoduan zhuan].  2006 1
王國維, 1877-1927.   27
王國興. : Wang Guoxing zheng lun ji / Wang Guoxing zhu.  1994 1
王國良.   2
王國良, 1948-   2
王國璠. : San bai nian lai Taiwan zuo jia yu zuo pin / Wang Guofan, Qiu Sheng'an zhu.  1977 1
王國瓔.   2
王國青. : English Chinese dictionary of management = Ying Han guan li xue ci dian / Li Kaiming, Wang Guoqing bian yi.  1988 1
王圭璋.   7
王在晉. : Tong cao lei bian : [9 juan] / [Wang Zaijin zhuan].  1970 1
王在震. : Xian dai Ying Han yao wu ci hui / zhu bian Hu Fengluan, Wang Zaizhen, Zhu Renshan ; fu zhu bian Yan Huilan ... [et al.] ; bian zhe You Yongzhu ... [et al.] ; zhu shen Wu Baojie.  1997 1
王在银. : Xin ren kou li zan. Sichuan juan : ren kou yu ji hua sheng yu gong zuo hui gu yu zhan wang / Wang Zaiyin zhu bian.  2007 1
王均.   6
王均熙. : Xian dai Han yu xin ci ci dian / Wang Junxi, Dong Fuguang, Zhong Jialing [bian zhu].  1987 1
王均熙, 1947- : Dang dai Han yu xin ci ci dian = Dangdai Hanyu xinci cidian / Wang Junxi bian zhuan.  2003 1
王坦, 18th cent.   2
王城. : Xiang hua zen yang bian cheng liao du cao : Zhong gong fan you pai dou zheng pao shi / Wang Cheng, Fan Tong bian zhu.  1957 1
王培元.   4
王培友. : 宋诗品格与两宋文化生态.  2015 1
王培安. : Xin ren kou li zan. Guizhou juan : ren kou yu ji hua sheng yu gong zuo hui gu yu zhan wang / Wang Pei'an zhu bian.  2007 1
王培新, : Baliancheng : 2004-2009 nian du Bohai guo Dongjing gu zhi tian ye kao gu bao gao / Jilin Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Jilin da xue bian jiang kao gu yan jiu zhong xin, Hunchun Shi wen wu guan li suo bian zhu ; zhu bian, Wang Peixin, Liang Huili.  2014 1
王培樹. : Guo min chang yong guo zi shu xie chang shi / Li Muhua bian zhu ; Wang Peishu shu xie.  1982 1
王培善. : Guizhou jue lei zhi wu zhi [electronic resource] / Wang Peishan, Wang Xiaoying bian zhu.  2001 1
王培义, 1940- : Tuoketuo Xian gu dai cun luo yi zhi / Wang Peiyi zhu.  2014 1
王執中, 1169年進士. : Zhen jiu zi sheng jing [electronic resource] : [7 juan / Wang Zhizhong zhuan].  2006 1
王執中, jin shi 1168. : Zhen jiu zi sheng jing : [7 juan / Wang Zhizhong zuo].  1971 1
王基巩. : Lu Xun wen yi xin li chan shi : Lu Xun de ge xing xin li dui qi wen xue chuang zuo de shen ceng ying xiang / Zhang Zuobang, Wang Jigong zhu.  2002 1
王 堯. : Yu Guangzhong : shi yi jin zai xiang chou zhong / Wang Yao zhu.  2003 1
王堯臣, 1001-1056. : Chong wen zong mu / Wang Yaochen deng zhuan.  1975 1
王堯臣, 1003-1058. : Chong wen zong mu [electronic resource] : [12 juan / Wang Yaochen, Wang Zhu .. [deng] zhuan].  2006 1
王增吉. : Talimu Pendi xi nan yuan shi tan ji di ceng ji qi sheng wu qun / Zhao Zhixin, Han Jianxiu, Wang Zengji.  1984 1
王增如.   2
王增武. : Ying zi yin hang yu yin hang de ying zi : Zhongguo li cai chan pin shi chang fa zhan yu ping jia (2010-2012) = Shadow banking and bank's shadow : the development and evaluation of Chinese wealth management products (2010-2012) / zhu bian Yin Jianfeng, Wang Zengwu.  2013 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next