My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
王梓材.   2
王梓靜, : Tranquil as a Chrysanthemum : atmospheric music theatre = Ren dan ru ju / by Law Wing-fai.  2018 1
王梓璇. : Hu tong, si he yuan = Hutong, quadrangle / [zhu bian Chen Gang, Zhu Jiaguang ; zhuan wen Yin Junke, Wang Zixuan].  2005 1
  王梵志, approximately 590-approximately 660 -- See Wang, Fanzhi, approximately 590-approximately 660   1
王梵志, ca. 590-ca. 660. : Wang Fanzhi shi jiao ji / Zhang Xihou jiao ji.  1983 1
王梅玲. : Ying Mei yu Ya Tai di qu tu shu guan zi xun xue jiao yu / Wang Meiling zhu.  2005 1
王梅峒. : Ying Han sheng tai xue ci hui : fu Han Ying dui zhao = English-Chinese dictionary of ecology / Wang Meitong.  1986 1
王梨. : 排岭的天空(美术家艺文随笔丛书).  2015 1
王森.   2
王 森泉. : Huang tu di min su feng qing lu / Wang Senquan, Qu Diankui zhu.  1992 1
王森然, 1895-   2
王森.. : Yi gu wen chang yong zi zi dian / Wang Sen zhu bian.  1989 1
  王植 -- See Wang, Zhi   1
王植, 1721年進士.   2
王植, jin shi 1721.   2
  王棠 -- See Wang, Tang   1
王棠, 1890-1952, : Ge ming yu wo : xin hai ge ming yuan xun Wang Tang kou shu = Revolution and I / Wang Songwei, Huang Zhenwei zhu bian.  2015 1
王楷. : 天然与修为:荀子道德哲学的精神.  2011 1
  王楊 -- See Wang, Yang   1
  王業鍵 -- See Wang, Yeh-chien   1
王榕生. : Zhongguo fu shi / [Wang Rongsheng zhu].  1984 1
  王榮 -- See Wang, Rong   1
  王榮結 -- See Wang, Rong-Jie   1
王構, 1245-1310. : Xiu ci jian heng / Wang Kou chuan.  1965 1
王槐曼. : E Han ke ji da ci dian = [Bolʹshoĭ russko-kitaĭskiĭ politekhnicheskiĭ slovarʹ] / zhu bian Wang Huaiman.  1990 1
王槐挺. : Han Ying Han yu cheng yu yong fa ci dian / bian zhu Pan Weigui ; fan yi Kuang Peihua ... [et al.] ; Ying wen ding gao Wang Huaiting = A Chinese-English dictionary of Chinese idioms / compiler, Pan Weigui ; translators, Kuang Peihua ... [et al.] ; English text finalizer, Wang Huaiting.  2000 1
王槐榮. : Yiliang Xian zhi : [10 juan] / Xu Shi zuan ; Yuan Jiagu, Wang Huairong deng xiu.  1967 1
王槪, 1442年進士. : Wudang fu di zong zhen ji / [Liu Mingdao bian zhuan]. Dayue Taihe Shan ji lüe / [Wang Gaizong xiu ; Yao Shiguan deng zuan].  2000 1
  王槪, active 1677-1705 -- See Wang, Gai, active 1677-1705   1
王樽. : Yu dian ying yi qi si ben = The seductions of light and shadow / Wang Zun zhu.  2004 1
王樹卿. : Qing dai gong ting sheng huo / zhu bian Wan Yi, Wang Shuqing, Lu Yanzhen ; [she ying Hu Chui].  1985 1
王樹明. : Bei chuang ji shi / Ba Jin deng zhu ; Wang Shuming bian.  1985 1
  王樹村 -- See Wang, Shucun   1
王樹村.   6
王樹槐. : Hai nei wai tu shu guan shou cang you guan fu nü yan jiu Zhong wen qi kan lian he mu lu / Wang Shuhuai ... [et al.] zhu bian ; Wang Zhesheng ... [et al.] zu bian.  1995 1
王樹槐, 1929-   5
王樹民. : Nian er shi zha ji jiao zheng / Zhao Yi zhu ; Wang Shumin jiao zheng.  1984 1
王樹民, 1911-2004. : Dai Mingshi ji / Wang Shumin bian jiao.  1986 1
王樹枏, 1851-1936.   5
王樹枬, 1851-1936. : Xinjiang tu zhi / (Qing) Wang Shunan deng zuan xiu ; Zhu Yulin deng zheng li.  2015 1
  王樵 -- See Wang, Qiao   1
王樵, 1521-1599.   6
王櫻芬. : Ting jian zhi min di : Heize Longchao yu zhan shi Taiwan yin yue diao cha (1943) = Listening to the colony : Kurosawa Takatomo and the wartime survey of Formosan music (1943) / Wang Yingfen.  2008 1
王次龍. : Yi jian mei [videorecording] = a Spary of plum blossoms / Dao yan Bu Wancang.  2005 1
王欣.   3
王欣, 1966- : Tuhuoluo shi yan jiu / Wang Xin zhu.  2017 1
王欣夫. : Si ku quan shu zong mu ti yao bu zheng mu lu / Hu Yujin bian zhu ; [Wang Xinfu ji jiao].  1981 1
王欣夫, d. 1966.   2
王欣欣.   2
王欽臣. : Wang shi tan lu [electronic resource] / [Wang zhu zhuan ; Wang Qinchen lu].  2006 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next