My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
王竟. : Ri Ying Han sheng tai huan jing xue ci hui / Wang Jing, Yu Zhendong, Feng Rongshu, Deng Likun bian ; Feng Zongwei shen ding.  1996 1
王韶生. : Huai bing shi ji / Wang Shaosheng zhu.  1971 1
王韶生, 1904-1998.   2
王項齡, 1642-1725. : Qin ding shu jing chuan shuo hui zuan / [Wang Xuling ... et al.]  1978? 1
王順治. : WHO gao ling you shan cheng shi zhi biao ke ji xing zhi yan jiu / yan jiu zhu chi ren Wang Shunzhi ; xie tong zhu chi ren Wu Kejiu ; yan jiu yuan Qiu Ziheng ; yan jiu zhu li Tang Yunmeng, Wu Tingying.  2012 1
王順生. : Fujian shi bian : 1933 nian Fujian ren min zheng fu shi mo / Wang Shunsheng, Yang Dawei.  1983 1
王順隆. : Min nan yu yun shu "Du jiang shu" zi yin pu / Wang Shunlong bian zhu.  1996 1
王頊齡, 1642-1725. : Qin ding Shu jing chuan shuo hui zuan [electronic resource] : [21 juan, shu xu, juan shou 2 juan / Wang Xuling .. [et al.] zhuan].  2006 1
王頌威, 1929- : Ge ming yu wo : xin hai ge ming yuan xun Wang Tang kou shu = Revolution and I / Wang Songwei, Huang Zhenwei zhu bian.  2015 1
王頌蔚, 1848-1895.   3
  王頤 -- See Wang, Yi   1
王顯曾. : Huating xian zhi : Jiangsu sheng / Feng Dinggao deng xiu ; Wang Xianzeng deng zuan.  1983 1
  王飛 -- See Wang, Fei   1
王首道. : Yi nan zheng / Wang Shoudao.  1981 1
王首道, 1906-   2
王香人. : Kang ji fei dian shi qi de bai yi tian shi [electronic resource] / Wang Xiangren zhu bian.  2003 1
王馥原. : Zhen ben yi shu ji cheng. Di 9 ce, Fang shu lei. Jia, Yi fang jian yi [electronic resource] / Wang Fuyuan ji.  1985 1
王馥棠. : Ying Han nong ye ci dian. Qi xiang fen ce / Wang Futang, Qi Laifu bian.  1984 1
王馥芳, : Ying han da ci dian = The English-Chinese Dictionary / Lu gu sun zhu bian ; Yu hai jiang, wu ying, gao yong wei zhi xing zhu bian ; Ding jun deng bian zuan.  2007 1
王馥兰. : Yueyanglou / Zou Lüzi, Wang Fulan, Li Jianping bian zhu.  2008 1
  王馳 -- See Wang, Zhi   1
  王駿 -- See Wang, Jun   1
王 駿圖. : Shi ji Jiu zhu ping yi / Wang Juntu, Wang Junguan he zhu.  1967 1
王高. : Zhongguo ling shou ye fa zhan li cheng (1981-2005) = The development of the retailing industry in China (1981-2005) / Li Fei, Wang Gao deng zhu.  2006 1
王高潮. : Zhongguo shao yao pin zhong jian shang yu pei yu [electronic resource] / Wang Gaochao bian zhu.  2004 1
王魯彥, 1901-1944. : Lü ren de xin / [Wang] Luyan.  1948 1
  王魯湘, 1956- -- See Wang, Luxiang, 1956-   1
王魯湘, 1956-   7
  王鳴 -- See Wang, Ming   1
  王鳳洲, 1526-1590 -- See Wang, Shizhen, 1526-1590   1
王鳳陽. : Han zi xue / Wang Fengyang zhu.  1989 1
王鳳喈, 1896-1965. : Zhongguo jiao yu shi / Wang Fengjie zhu.  1975 1
王鳳歧. : Dan ji xiu shen jiao ke shu. Jia bian di 4 ce / [bian zuan zhe Qin Tongpei, Wang Fengqi, Fei Zhuo ; jiao ding zhe Gao Fengqian, Zhuang Yu, Zhang Yuanji].  1914 1
  王鴻 -- See Wang, Hong   1
王鴻. : Yangzhou san ji / Wang Hong.  1985 1
  王鴻仁 -- See Wang, Hongren   1
  王鴻儒 -- See Wang, Hongru   1
  王鴻文 -- See Wang, Hongwen   1
  王鴻泰 -- See Wang, Hongtai   1
王鴻泰. : "San yan er pai" de jing sheng shi yan jiu / [zhu zuo zhe Wang Hongtai].  1994 1
  王鴻漸 -- See Wang, Hongjian   1
  王鴻禎 -- See Wang, Hongzhen   1
  王鴻緖, 1645-1723 -- See Wang, Hongxu, 1645-1723   1
王鴻緖, 1645-1723. : Qin ding shi jing chuan shuo hui zuan / [zong cai Wang Hongxu, Kuixu]  1978? 1
  王鴻謨 -- See Wang, Hongmo   1
  王鴻賓 -- See Wang, Hongbin   1
  王鴻椿 -- See Wang, Hongchun   1
  王鴻祯 -- See Wang, Hongzhen   1
  王鴻薦 -- See Wang, Hongjian   1
  王鵬 -- See Wang, Peng   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next