My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again

LEADER 00000cam a2200433 a 4500 
001  000043666727 
003  AuCNLKIN 
005  20091211191938.0 
008  080916s2008  cc a     000 0 chi d 
010  2008433355 
019 1 43666727 
020  9787501023196|cRMBY88.00 
035  (OCoLC)244563528 
040  CIBTC|cCIBTC|dANL 
042  lccopycat 
043  a-cc-hu 
050 4 DS793.H71|bZ68 2008 
066  |c$1 
082 04 915.1215|222 
100 1 |6880-01|aZou, Lüzi,|d1954- 
245 10 |6880-02|aYueyanglou /|cZou Lüzi, Wang Fulan, Li Jianping 
    bian zhu. 
250  |6880-03|aDi 1 ban. 
260  |6880-04|aBeijing :|bWen wu chu ban she,|c2008. 
300  [2], 144 p. :|bill. (chiefly col.) ;|c24 cm. 
440 0 |6880-05|aZhonghua li shi wen hua ming lou 
490 0 |6880-05|aZhonghua li shi wen hua ming lou 
651 0 |6880-06|aYueyang Shi (China)|xDescription and travel. 
700 1 |6880-07|aWang, Fulan. 
700 1 |6880-08|aLi, Jianping. 
880 1 |6100-01/$1|a邹律资,|d1954- 
880  |6250-03/$1|a第1版. 
880  |6260-04/$1|a北京 :|b文物出版社,|c2008. 
880 0 |6440-05/$1|a中华历史文化名楼 
880 0 |6490-05/$1|a中华历史文化名楼 
880 0 |6651-06/$1|a岳阳市 (China)|xDescription and travel. 
880 1 |6700-07/$1|a王馥兰. 
880 1 |6700-08/$1|a李建平. 
880 10 |6245-02/$1|a岳阳楼 /|c邹律资, 王馥兰, 李建平编著. 
984  VU|b.b40352092|cheld 
990  Uploaded to LA VU-B.D226 10/05/11 aci 
990  Not for MARCIVE 
Location Call No. Status
 UniM ERC EA  DS793.H71 ZOU 2008  CHI    AVAILABLE