My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again

LEADER 00000nam a2200301 a 4500 
008  081117s1914  cc a     000 0 chi d 
040  VU|cVU 
066  |c$1 
245 00 |6880-01|aDan ji xiu shen jiao ke shu.|nJia bian di 4 ce /
    |c[bian zuan zhe Qin Tongpei, Wang Fengqi, Fei Zhuo ; jiao
    ding zhe Gao Fengqian, Zhuang Yu, Zhang Yuanji]. 
246 30 Ethical readers for lower primary schools 
246 31 |6880-06|aXiu shen jiao ke shu. 
250  |6880-07|a15 ban. 
260  |6880-03|a[Shanghai?] :|bShang wu yin shu guan,|c1914. 
300  1, 24 p. :|bill. ;|c21 cm. 
440 0 Republican series. 
500  Cover title. 
500  |6880-04|aAt head of title: Jiao yu bu shen ding. 
500  |6880-05|aOn cover: Chu deng xiao xue, di er xue nian, di 
    yi xue qi. 
650 0 Moral education|xTextbooks. 
700 1 |6880-08|aQin, Tongpei. 
700 1 |6880-09|aWang, Fengqi. 
700 1 |6880-10|aFei, Zhuo. 
880 00 |6245-01/$1|a單級修身教科書.|n甲編 第4冊 /|c[編纂者秦同培,
    王鳳歧, 費焯 ; 校訂者高鳳謙, 莊俞, 張元濟]. 
880  |6250-07/$1|a15版. 
880  |6260-03/$1|a[上海?] :|b商務印書館,|c1914. 
880  |6500-04/$1|aAt head of title: 教育部審定. 
880  |6500-05/$1|aOn cover: 初等小學, 第二學年, 第一學期. 
880 1 |6700-08/$1|a秦同培. 
880 1 |6700-09/$1|a王鳳歧. 
880 1 |6700-10/$1|a費焯. 
880 31 |6246-06/$1|a修身教科書新國文. 
907  .b3222644 
945  |0- - |j- - |k- - |lUniM Bail SpC EA Price|sf|u0|v0
    |y.i43499697|z081117|a4961 T622|i31290024575110|w-|t39|o- 
945  DO NOT EDIT, OVERLAY OR DELETE 907, 945 or 950 fields in 
    this record, which are required for Aeon Special 
    Collections requesting. BE 2017 
959  Gift of Professor R.F. Price, 2007. 
971  R.F. Price Collection 
984  VU|b.b32226445|cheld 
990  Uploaded to LA VU-B.D163 22/01/09 aci 
990  Not for MARCIVE 
992  University of Melbourne unique holding in Libraries 
    Australia July 2016. Do not weed without submission to 
    Collections Committee. Ruth Baxter. 
Location Call No. Status
 UniM Bail SpC/EA Price  4961 T622    NOT FOR LOAN
Information about the R.F. Price Collection.