My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
祝尚书.   2
祝山. : Zhongguo jiao tong guan li da dian / Zhu Shan.  1999 1
祝康成. : 19-sai no ketsumatsu : ikka yonin sansatsu jiken / Iwai Yasunari cho.  2000 1
祝延青. : Mengcun Huizu Zizhixian zhi / Mengcun Huizu Zizhixian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Zhu Yanqing ; fu zhu bian Ren Haoxin.  1993 1
祝建华.   2
祝慈寿, 1922- : Zhongguo gong ye lao dong shi / Zhu Cishou zhu.  1999 1
祝敏申.   3
  祝文磷 -- See Zhu, Wenlin   1
祝晏君. : Zhongguo gu dai ren shi zhi du / Zhu Yanjun, Ye Linsheng.  1992 1
祝朝伟, : Guang rong yu meng xiang : 1932-1972 nian Meiguo xu shi shi / [Mei] Weilian Manchesite zhu ; Sichuan wai guo yu da xue fan yi xue yuan fan yi zu yi ; Li Longquan, Zhu Chaowei jiao yi = The glory and the dream: a narrative history of America, 1932-1972, William Manchester.  2015 1
祝泌, 1274年進士. : Guan wu pian jie [electronic resource] : [5 juan, fu Huang ji jing shi jie qi shu jue 3 juan / Zhu Bi zhuan].  2006 1
祝泌, jin shi 1274. : Guan wu pian jie : fu huang ji jing shi jie qi shu jue / Zhu Bi zhuan.  1970 1
祝淮. : Aomen ji lue, Aomen zhi lue / Yin Guangren, Zhang Rulin, Zhu Huai deng bian zuan.  2010 1
祝玉紅. : Er tong shi jiao xia dui yu fu mu qu ti nüe dai de ren shi : lai zi Zhongguo Nanjing Shi de ge an fen xi / Zhu Yuhong  2010 1
祝瑞开. : Qin Han wen hua he Hua Xia chuan tong = Qin Han wen hua he Hua Xia chuan tong / [Zhu Ruikai zhu bian].  1993 1
祝秀俠, 1907- : San guo ren wu lun / Zhu Xiuxia zhu.  1953 1
祝穆, 13th cent. : Xin bian fang yu sheng lan [microform] / Zhu Mu bian.    1
祝穆, active 13th century. : Fang yu sheng lan [electronic resource] : [70 juan, mu lu / Zhu Mu zhuan].  2006 1
祝肇年. : Ming Qing chuan qi gu shi / zhu bian Zhu Zhaonian ; bian zhe Cai Yunchang, Wang Jinglin, Xu Tao.  1988 1
祝若蒔. : Ji shi : Zui xin she hui xin wen gu shi / xuan bian Cui Yilin, Zhu Ruoshi.  1999 1
祝萍, 1954-   2
  祝薇 -- See Zhu, Wei   1
祝虹. : Shantang diao hua lou : Shantang li shi jie qu--Xu zhai / zhu bian Gong Changyi, Zhu Hong.  2013 1
祝重寿.   2
  祝雪蓮 -- See Gilkes, Julia   1
祝斌. : Zhongguo gu dai yi shu jia chuan wen yi shi ji qu / Zhu Bin bian.  2004 1
祝珏. : Han Suyin zi zhuan. Can shu / Han Suyin zhu ; Zhu Jue, Zhou Mozhi, Zhou Lan yi.  1994 1
  祝庆祺, active 19th century -- See Zhu, Qingqi, active 19th century   1
祝启源.. : Sui tang min zu shi / Lu Xun, Xiao Zhixing, Zhu Qiyuan zhu.  1996 1
祝晓宏, : Xinjiapo Hua yu yu fa bian yi yan jiu Study of grammatical variation in Singapore Mandarin / Zhu Xiaohong zhu.  2016 1
  祝晓东 -- See Zhu, Xiaodong   1
祝晓东. : Ying xiang Zhongguo qi ye de shi da guan li mo shi / Zhu Xiaodong, Zhou Haitao bian zhu.  2006 1
祝东力. : Kang Sheng yu "Nei ren dang" yuan an / Tu Men, Zhu Dongli zhu.  1995 1
祝尔娟.   4
祝发清. : Lisu zu min jian gu shi xuan / Zhu Faqing, Zuo Yutang, Shang Zhonghao bian.  1985 1
祝万安. : 岁月如流:我这八十年.  2013 1
祝希娟. : Hong se niang zi jun [videorecording] / Tian ma dian ying zhi pian chang she zhi ; bian ju Liang Xin ; dao yan Xie Jin.  1998? 1
祝笋, 1979- : Wudang Shan Zi xiao da dian wei xiu gong cheng yu ke yan bao gao / Hubei Sheng wen wu ju bian zhu ; Zhu Sun, Zhu Jianhua zhu bian.  2009 1
祝总斌. : Liang Han Wei Jin Nan bei chao zai xiang zhi du yan jiu / Zhu Zongbin zhu.  1990 1
祝军. : Nong cun ying yong wen / Zhu Jun, Jin Tiekuan bian xie.  1965 1
祝铭山. : Zhongguo shen pan an li yao lan : 1995 nian zong he ben / Zhongguo gao ji fa guan pei xun zhong xin, Zhongguo ren min da xue fa xue yuan bian ; bian shen wei yuan hui zhu ren Zhu Mingshan.  1996 1
  祝余 -- See Zhu, Yu   1
祝余. : Zhongguo gu dai xiu yang yu yan xuan / Zhu Yu bian xie.  1983 1
祝鸿熹. : Gu dai han yu ci dian [electronic resource] / Zhu Hongxi zhu bian.  2000 1
祝鸿熹, 1933- : Gu dai Han yu ci dian = Gudai Hanyu cidian / Zhu Hongxi zhu bian.  2000 1
祝鸿熹.. : Wen shi gong ju shu ci dian = Wenshi gongjushu cidian / Zhu Hongxi, Hong Zhanhou zhu bian ; [bian xie ren Fang Yixin ... et al.].  1990 1
祝鸿杰. : Gu dai ming ju shou ce [electronic resource] / Zhu Hongjie bian zhu.  1987 1
祝鹏.   2
祝炜平, 1955- : Nan Song liu ling kao / Zhu Weiping, Ge Guoqing, Wang Bangbing, Yu Jianxin zhu.  2014 1
祥邁. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 77 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next