My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
秦其文, 1965- : Zhongguo jin dai qi ye guang gao yan jiu [electronic resource] / Qin Qiwen zhu.  2010 1
  秦剛平, 1942- -- See Hata, Gōhei, 1942-   1
  秦劍 -- See Qin, Jian   1
秦千里. : Zhongguo gong chan dang he Zhongguo xian dai hua / Zhang Jingru, Qin Qianli, Yi Haojing zhu.  1991 1
秦同培.   3
秦和平.   2
秦和鸣. : Jiao yu xue qian shuo / Qin Heming zhu bian.  1981 1
秦喜清. : Ou Mei dian ying yu Zhongguo zao qi dian ying, 1920-1930 = Chinese early cinema / Qin Xiqing zhu.  2008 1
秦國經.   2
秦均平. : Bian qian yu chong tu : Zhongguo ren de xing bie jiao se / Qin Junping zhu.  2001 1
秦城区情调查组. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Qincheng juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Qincheng Qu qing diao cha zu].  1998 1
秦培春. : Tong xin : hua ju / Qin Peichun.  1979 1
  秦堅 -- See Qin, Jian   1
  秦多 -- See Qin, Duo   1
秦夢群.   2
秦大虎. : Xue shan shang de hao shou = Xueshan shang de haoshou / [Zhao Ao xie ; Qin Dahu hua]  1972 1
秦大树.   3
秦天南, 1949- : Shi yue wei cheng qian chuan / bian ju Guo Junli, Qin Tiannan, Chen Jiayi ; lian he bian ju Ruan Shisheng, Wu Bing, Chen Hui ; gai bian Zhou Bei.  2009 1
  秦天宝, 1975- -- See Qin, Tianbao, 1975-   1
秦始皇, 259-210 B.C. : Qin shi huang jin shi ke ci zhu / "Qin shi huang jin shi ke ci zhu" zhu shi zu.  1975 1
秦 始皇 兵马俑 博物館. : Zhongguo li dai diao su. Qin shihuang ling yong su qun / Qin Shihuang bing ma yong bo wu guan, Qin yong keng kao gu dui, Shanxi ren min mei shu chu ban she he bian ; [Bian ji Li Hui, Cheng Zheng, Zhang Yingming; she ying Zhang Yingming ... et al.].  1983 1
秦始皇兵馬俑博物館. : Qin huang ling di xia jun tuan : Shanxi Lintong bing ma yong.  1994 1
秦始皇兵马俑博物馆.   5
秦始皇帝陵博物院.   3
秦始皇帝陵博物院 (Xi'an Shi, China) : Qin shi huang di ling bo wu yuan : 2014 nian zong si ji = Emperor of Qinshihuang's Mausoleum Site Museum / Qin shi huang di ling bo wu yuan bian.  2014 1
秦始皇金石刻辞注注释组. : Qin shi huang jin shi ke ci zhu / "Qin shi huang jin shi ke ci zhu" zhu shi zu.  1975 1
秦子卿. : Qin Shaoyou / He Qiongyai, Pan Baoming, Qin Ziqing zhu.  1983 1
秦子忱, fl. 1795. : Xu Hong lou meng : [san shi juan] / (Qing) Qin Zichen zhu.  1990 1
秦子晉, 13th/14th cent. : Xin bian lian xiang sou shen guang ji / [Qin Zijin].  1989 1
秦子龙. : Shanghai ji hua zhi / zhu bian Zhu Zhaosong ; fu zhu bian Zhu Xiangxian, Qin Zilong, Hu Runsong ; "Shanghai ji hua zhi" bian zuan wei yuan hui.  2001 1
秦孝儀.   26
秦孟瀟, 1929- : Si da ming shan : Wutai Shan, Emei Shan, Putuo Shan, Jiuhua Shan / Qin Mengxiao zhu.  1987 1
秦宇. : Zhongguo lu you chan ye zhuan xing nian du bao gao. 2005 [electronic resource] : zou xiang kai fang yu lian he de Zhongguo lu you ye = Annual report of Chinese tourism industry transition 2005 / Zhang Hui, Qin Yu deng bian zhu.  2006 1
秦安县人口普查办公室. : Gansu Sheng Qin'an Xian di 3 ci ren kou pu cha shou gong hui zong zi liao hui bian.  1983 1
秦宛顺.   2
秦宣. : Deng Xiaoping li lun jing lun ji : 116 wei zhuan jia xue zhe lun Deng Xiaoping ji Deng Xiaoping li lun / Qin Xuan zhu bian.  2004 1
秦富. : Liang you shi chang yu mao yi ji zheng ce fen xi / Qin Fu, Yang Yantao, Yang Genquan zhu.  2011 1
  秦寶琦 -- See Qin, Baoqi   1
秦尊文, (1961- ) : Di si zeng zhang ji : Jue qi de zhang jiang zhong you cheng shi qun = The 4th growth pole / Qin zun wen zhu [Zhuan zhu.]  2012 1
秦嶽, 1929- : Shu xiang chu chu wen / Qin Yue zhu ; Taizhong shi li wen hua zhong xin bian yin.  1999 1
秦川, 1938-   3
秦序.   2
秦延通. : Xian dai Ri yu pian jia ming yu shi yong ci dian / zhu bian Qin Yantong.  1995 1
  秦建 -- See Qin, Jian   1
秦建敏. : Tong yao san bai shou / hui hua Qin Jianmin ... [et al.] ; zhu yin Liu Lian, Wang Yao ; xuan bian Xu Shicheng, Wang Yao.  1999 1
秦彬. : 桂林抗战文化城奇闻异事.  2013 1
秦德純, 1893-1963. : Qin Dechun hui yi lu.  1967 1
秦悦.   2
秦惠彬. : Yisilan jiao zhi / Qin Huibin zhuan.  1998 1
秦抱石. : Ying Han lu xiang ji shu ci hui = An English-Chinese dictionary of recording technology / Qi Yisi, Qin Baoshi bian.  1984 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next