My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
管健, 1977- : Shen fen wu ming yu ren tong rong he : cheng shi dai ji yi min de she hui biao zheng yan jiu = Social stigma and identity fusion : social representations of urban intergenerational immigrants / Guan Jian zhu.  2012 1
管城回族区 (Zhengzhou Shi, China). : Zhongguo gong chan dang Henan Sheng Zhengzhou Shi Guancheng Huizu Qu zu zhi shi zi liao, 1945-1987 / Zhong gong Zhengzhou Shi Guancheng Huizu Qu wei zu zhi bu, Zhong gong Zhengzhou Shi Guancheng Hui zu Qu wei dang shi ban gong shi, Zhengzhou Shi Guancheng Huizu Qu dang an ju.  1991 1
管奏韺. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 32 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
管巧灵. : Ming jian gang mu / Yin luanzhang, Li Jieren xiu ding ; Guan Qiaoling biao dian.  1987 1
管庭芬, 1797-1880. : Qian Zongwang du shu min qiu ji jiao zheng / Qian Zeng zhuan ; Guan Tingfen, Zhang Yu jiao zheng. Ai ri jing lu cang shu zhi / Zhang Jinwu zhuan.  1990 1
管建勋. : Yun yan / Guan Jianxun.  1976 1
管建华. : Zhongguo yin yue shen mei de wen hua shi ye / Guan Jianhua zhu.  2013 1
管成学. : Zhongguo gu dai ke xue jia zhuan ji xuan zhu / zhu bian Que Xunwu ; fu zhu bian Guan Chengxue, Sun Chong'en.  1984 1
管時敏, 14th cent.   3
管林.   3
管林初. : Sheng li xin li xue ci dian : xin li xue da ci dian = Shengli xinlixue cidian / Guan Linchu zhu bian.  2005 1
管東貴, : Chuannan Yaque Miao de hun sang li su. Zi liao zhi bu, Rui Yifu, Guan Donggui zhu, Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo bian ji.  1962 1
管樺. : Guan Hua zhong duan pian xiao shuo ji.  1979 1
管燮初. : Xi Zhou Jin wen yu fa yan jiu / Guan Xiechu zhu.  1981 1
管玉衡. : Zhen ben yi shu ji cheng. Di 3 ce, Mai xue lei, Zhen mai san shi er bian [electronic resource] / Guan Yuheng ji.  1985 1
管理新理论硏究组. : Zhi sheng zhi dao : Zhongguo 100 jia cheng gong qi ye de an li yan jiu / Guan li xin li lun yan jiu zu.  2003 1
管縱. : Tian cai feng xiang qin / Zhong yang qun zhong yi shu guan, Zhongguo xi ju jia xie hui bian; Yu Chaoyuan wa jue, Guan Zong zheng li.  1957 1
管茂材.   2
管英. : Xin Qiji / Guan Ying bian.  1979 1
管虎,   2
管蠡. : Sun Li / Guan Li zhu.  1986 1
管道昇. : Zhongguo shu hua quan shu. Di 2 ce / Lu Fusheng zhu bian.  2000 1
管錫華. : Zhongguo gu dai biao dian fu hao fa zhan shi / Guan Xihua zhu.  2002 1
管雪莲. : 中国现代文学思潮的萌端:1896~1916.  2014 1
管琼. : Si hai Chao ren : Chao Shan bang / Huang shan, Guan Qiong bian zhu.  2001 1
管家琪. : Bei Yuming : jian zhu ju jiang / Guan Jiaqi zhu.  2001 1
管东贵. : 历史解析:整体观与历史结构.  2013 1
管桦.   3
管万源. : Shanghai ren min dai biao da hui zhi / zhu bian Cai Bingwen ; fu hu bian Yang Guobao, Guan Wanyuan ; "Shanghai ren min dai biao da hui zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
管致和. : Ying Han nong ye ci dian. Kun chong fen ce / Guan Zhihe bian.  1983 1
管志道. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 68 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988 1
管谟贤, : Da ge shuo Mo Yan / Guan Moxian zhu.  2013 1
管贤强,   3
管锡华.   2
管彦波, 1967-   2
  箕作新六, 1893-1953 -- See Mitsukuri, Shinroku, 1893-1953   1
箭內亙, 1875-1926. : Zhongguo li shi di tu / Jiannei, Geng bian zhu ; Hetian, Qing zeng bu ; San ren xing chu ban she bian yi.  1973 1
箭內亙, b. 1875.   3
箭内健次, 1910- : Nagasaki / Yanai Kenji cho.  1966 1
箭内亙, 1875-1926. : Yuan chao zhi du kao / Jiannei Gen zhu; Chen Jie, Chen Qingchuan yi.  1969 1
範伯羣. : Zhongguo xian dai wen xue she tuan liu pai = Zhongguo xiandai wenxueshetuan liupai / Zhu bian Jia Zhifang ; fu zhu bian Zeng Huapeng, Fan Boqun.  1989 1
範後越, : [Mei que tu : Zhongguo hua] / Houyue hua.  2004 1
範德清, : Xian dai ke xue yu si wei fang shi / Fan Deqing zhu.  1989 1
範用. : Wen ren yin shi tan / Fan Yong bian.  2004 1
範曄, 398-445. : Hou Han shu bu yi : [21 juan / Yao Zhiyin zhuan.  1973 1
箱田祐司, 1949- : Ninchi shinrigaku to ningen no jōhō shori / R. Rakkuman, J.L. Rakkuman, E.C. Batāfīrudo kyōcho ; Hakoda Yūji, Suzuki Kōtarō kan'yaku.  1988 1
簑原 俊洋, 1971-   2
簑笠翁. : Zhao xun zhen shi de Lin Biao / Ding Kaiwen, Sima Qingyang zhu.  2011 1
築島裕, 1925-   4
築島 裕 博士 還暦 記念会. : Kokugogaku ronshū : Tsukishima Hiroshi Hakushi kanreki kinen / Tsukishima Hiroshi Hakushi Kanreki Kinenkai hen.  1986 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next