My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
羅拉, : Xi Jinping li bu cong xin / Luo La bian zhu.  2013 1
羅振侯. : Ying Han wang luo ci dian / Luo Zhenhou zhu bian.  2002 1
羅振常. : Shi Kefa ji / Zhang Chunxiu bian ji ; Luo Zhenchang jiao bu.  1984 1
羅振常.. : Shan ben shu suo jian lu / Luo Zhenchang yi zhu ; Zhou Zimei bian ding.  1958 1
  羅振玉, 1866-1940 -- See Luo, Zhenyu, 1866-1940   1
羅振玉, 1866-1940.   16
羅攀, : Lao pao er / Hua yi xiong di chuan mei gu fen you xian gong si chu pin ; Dong yang xiang shang ying ye you xian gong si [and three others] lian he chu pin ; chu pin ren, Wang Zhongjun ; bian ju, Guan Hu, Dong Runnian ; dao yan, Guan Hu = Mr. Six / Huayi Brothers Media Corporation present ; Up Pictures Co. Ltd. [and three others] in association with ; produced by Wang Zhongjun ; screenplay by Guan Hu, Dong Runnian ; a film by Guan Hu.  2015 1
羅敦偉. : Wu shi nian hui yi lu / Luo Dunwei zhu.  1952 1
羅啓銳. : Song jia huang chao [videorecording] = The Soong sisters / Golden Harvest (Hong Kong) Limited presents in association with Fuji Television Network Inc, Pony Canyon Inc ; a More Team International Limited production ; jian zhi Wu Siyuan ; bian ju Luo Qirui ; dao yan Zhang Wanting.  2009 1
  羅文, 1938- -- See Lo, Winston Wan   1
羅文俊, : Bu neng shuo de mi mi : Zhong gong guo fang bai pi shu zhi zhan lüe yi han (1998-2010) = China's defense white papers and their strategic implications : 1889-2010 / Luo Wenjun zhu.  2013 1
羅文宗, 1936- : Gu wen zi tong dian / Luo Wenzong zuan.  1995 1
羅文彬, 1845-1903. : Ding Wencheng gong (Baozhen) yi ji / Luo Wenbin bian.  1968 1
羅文輝.   2
羅斯. : Ying Han Han ying xin bian fan yi shou ce = A new translation handbook : English-Chinese Chinese-English / Luo Si bian.  1979 1
羅旋, 1929- : Jiang Jingguo Jiangxi chuan qi / Luo Xuan zhu.  1988 1
羅昌發. : WTO-plus in free trade agreements / Chang-fa Lo.  2010 1
  羅昌發, 1956- -- See Luo, Changfa, 1956-   1
羅明. : Dian shi mei jie de shi chang dui ce : Zhongguo dian shi jing ji jie mu yun ying / zhu bian Luo Ming ; fu zhu bian Yuan Zhengming, Liang Xiaotao, Han Jianqun ; zhi xing zhu bian Ma Wanming.  2003 1
羅明旭. : Taiwan Sheng can yi hui, lin shi Sheng yi hui ji Sheng yi hui shi qi kou shu li shi fang tan ji hua : Huang Guangping xian sheng fang tan lu / ji hua zhu chi ren Luo Mingxu ; xie tong zhu chi ren Sun Shanhao ; Taiwan Sheng zi yi hui bian yin.  2001 1
羅時憲. : Cheng wei shi lun shu ji shan zhu / shan zhu zhe Luo Shixian.  1993 1
羅時敘, 1943- : Jiang Jieshi Song Meiling xia du bei ge / [Luo Shixu zhu].  2002 1
羅時進. : Ming Qing shi wen yan jiu xin shi ye / Luo Shijin zhu.  2004 1
  羅晶 -- See Luo, Jing   1
  羅智成 -- See Luo, Zhicheng   1
羅曉威 : Ji yi ye shi li shi / [cai fang zhuan gao Xu Xiangjun, Xu Weifang, Luo Xiaowei ; Yang Kangning ce hua].  2000 1
羅曰褧, ju ren 1585.   2
羅木生. : Zhongguo jing ji te qu fa zhan shi gao / Luo Musheng.  1999 1
  羅東川 -- See Luo, Dongchuan   1
  羅桂祥 -- See Lo, Kuei-hsiang   1
羅根澤, 1903-   7
羅梅滕. : Ai guo qiao ling Zhang Rongzhen / Luo Meiteng bian zhu.  1992 1
羅森. : Zhongguo gu dai jiao yu jian zhu chu tan / yan jiu sheng: Zhang Nianyue; dao shi: Luo Sen.    1
羅椅. : Jing xuan Lu Fangweng shi ji : [qian ji 10 juan, hou ji 8 juan, bie ji 1 juan / Lu You zhuan ; Luo Yi, Liu Chenweng xuan].  1934? 1
羅椅, 12th/13th cent. : Fangweng shi xuan [electronic resource] : [qian ji 10 juan, hou ji 8 juan, bie ji 1 juan / Lu You zhuan ; Luo Yi, Liu Cheweng xuan].  2006 1
  羅楚鵬 -- See Lo, C. P. (Chor Pang), 1939-   1
羅樹寶. : Zhongguo gu dai yin shua shi tu ce / Zhongguo yin shua bo wu guan bian ; Luo Shubao zhu bian ; Chen Shanwei yi = An illustrated history of printing in ancient China / compiled by the Printing Museum of China ; edited by Luo Shubao zhu bian ; translated by Chan Sin-wai.  1998 1
羅欽順, 1465-1547.   4
羅正鈞, ju ren 1885.   2
羅永基. : Xie hou yu = Chinese riddle-phrases / [bian ji Wang Qiugui ; Ying yi Shi Tiemin ; cha tu Luo Yongji].  1990 1
羅永暉.   5
羅永暉{21232e}. : Xianggang zuo qu jia Zhong yue zuo pin [sound recording] = Chinese orchestral works / by Hong Kong composers.  p1999 1
  羅永生 -- See Luo, Yongsheng   1
羅永生, : Zhi min jia guo wai / Luo Yongsheng.  2014 1
羅永芬. : Zhonghua da dian. Yi yao wei sheng dian. Yi xue fen dian. Zhen jiu, tui na zong bu / [bian zuan "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Luo Yongfen, Liang Fanrong].  2002 1
羅永麟. : Zhongguo xian hua yan jiu.  1993 1
羅永清, : Taiwan yuan zhu min zu huan jing zhi hui / zhu bian Luo Yongqing.  2014 1
羅汝澤. : Xiapu xian zhi : 40 juan, juan shou 1 juan / Xu Youwu zuan ; Luo Ruze xiu.  1967 1
羅沛霖.   2
羅泌, 12th cent.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next