My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
薛天纬.   2
  薛奇 -- See Xue, Qi   1
薛媛媛. : 中国橡胶的红色记忆.  2012 1
薛季宣, 1134-1173.   2
薛宗明. : Taiwan yin yue ci dian / Xue Zongming zhu.  2003 1
薛宗正. : Xinjiang min zu / Xue Zongzheng zhu.  2001 1
薛尚功, 12th cent.   2
薛尚功, (宋) 12th cent. : Song ta shi ben Li dai zhong ding yi qi kuan shi fa tie can ben.  1999 1
薛居正, 912-981.   7
薛山. : Gujiao kuang qu jian she zhi / [zhu bian Xue Shan, Guo Jingbo].  1997 1
  薛屹峰 -- See Xue, Yifeng   1
薛己, ca. 1488-1558. : Xue shi yi an [electronic resource] : [77 juan / Xue Ji zhuan].  2006 1
薛師石, 1178-1228.   2
薛平. : Cheng yu de jie gou he yun yong / Xue Ping bian zhu.  1977 1
  薛庸盦, 1838-1894 -- See Xue, Fucheng, 1838-1894   1
薛延年, 1252-1313.   2
薛德炯.   2
薛德焴. : Ren ti sheng li wei sheng xue ti yao / Guo li Wuchang gao deng shi fan xue xiao jiao shou Xue Deyu zhu.  1921 1
薛忠义. : Dang dai Zhongguo ruo gan zheng zhi wen ti yan jiu zong shu [electronic resource]. 2009 / Xue Zhongyi, Liu Zhicheng zhu bian.  2011 1
薛愚. : Zhongguo yao xue shi liao / Xue Yu zhu bian ; Xue Yu ... [et al.] bian xie.  1984 1
  薛慕橋 -- See Xue, Muqiao   1
薛振东.   2
薛據, 13th cent. : Kongzi ji yu [electronic resource] : [2 juan / Xue Ju ji].  2006 1
薛收, 592-624. : Yuan jing [electronic resource] : [10 juan / Wang Tong zhuan ; Xue Shou xu bing zhuan ; Ruan Yi zhu].  2006 1
薛收, 592-624. : Yuan jing / [Wang Tong zhuan ; Xue Shou zhuan ; Ruan Yi zhu].  1981 1
薛敏珠. : Dao jia wen hua ji qi yi shu jing shen / Zhao Ming, Xue Min zhu zhu.  1991 1
薛敬孝. : "Zi ben lun" ci dian / Jiuliujian Jiaozao, Yuye Hongzang deng bian ; Xue Jingxiao, Li Shuguo, Wang Jianyi yi ; Li Wenguang, Sun Riming jiao ; Wei Xuan shen ding.  1989 1
薛文郎. : Ying wen Zhong yi shi wu gai lun / Xue Wenlang bian zhu.  1988 1
薛文华. : Zhongguo guo qing gai lan / zhu bian Wang Yumin, Xue Wenhua, Jiang Niandong.  1991 1
薛斐. : 华夏历史.  2013 1
薛新东. : Cheng zhen ju min yi liao fu wu xu qiu yan jiu : ji yu quan guo 9 ge cheng shi de shi zheng fen xi / Xue Xindong zhu.  2012 1
薛昌青. : Guangdong gu dai hai gang / Zhang Weixiang, Xue Changqing zhu.  2006 1
薛明生. : Xian Qin liang Han dao jia si wei yu shi jian / Xue Mingsheng zhu.  2006 1
薛春德. : Bi ming Zhongguo de bai ming Ri jun jiang ling / Zhang Zishen, Xue Chunde bian [xie].  1990 1
薛春民. : Zhong hua xie hou yu ci dian [electronic resource] / Xue Chunmin zhu bian.  2005 1
薛昭慧. : Bei Mei Zhongguo xue : yan jiu gai shu yu wen xian zi yuan = Chinese studies in North America - research and resources / Zhang Haihui zhu bian ; Xue Zhaohui, Jiang Shuyong fu zhu bian.  2010 1
薛星明. : Zhongguo li shi wen hua ming cheng. Handan / Xue Xingming, Li Wei bian zhu.  1995 1
薛晨曦. : Qing ai pian / Xue Chenxi xuan bian.  1994 1
  薛暮橋 -- See Xue, Muqiao   1
薛暮橋.   2
  薛暮桥 -- See Xue, Muqiao   1
薛暮桥.   9
薛暮桥..   2
薛月順. : Cong jie yan dao jie yan / [zhu bian Xue Yueshun, Zeng Pincang, Xu Ruihao].  2000 1
薛林平.   3
薛林平, 1975-   5
薛梅, 1976- : Longxi xin xue de chuan bo yu "Xi you ji" yan jiu / Xue Mei zhu.  2016 1
薛榮久. : Ru shi yu zhi shi chan quan bao hu / zhu bian Zheng Zhihai, Xue Rongjiu ; fu zhu bian Zhang Hanlin.  2000 1
薛正文. : Aodaliya / APA Publications ; fan yi Xue Zhengwen.  2001 1
薛永年.   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next