My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
西清, 18th/19th cent. : Heilongjiang wai ji / Xiqing zhu ; [Liang Xinyi, Zhou Chengwang zhu shi].  1984 1
西漢南越王墓文物特展 (1998 : 國立歷史博物館) : Xi Han Nanyue wang mu wen wu te zhan = Artifacts in the Nanyue King's tomb of western Han dynasty / zhi dao dan wei Jiao yu bu, Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui, Zhonghua fa zhan ji jin ; xie ban dan wei Guangzhou xi han Nanyue wang mu bo wu guan, Zhonghua hai an liang an wen hua zi chan jiao liu cu jin hui, Tainan Shi li wen hua zhong xin.  1998 1
西沢保, 1950- : Hyakkaten no bunkashi : Nihon no shōhi kakumei / Yamamoto Taketoshi, Nishizawa Tamotsu hen.  1999 1
西沢 大良 : Gendai jūtaku kenkyū = Contemporary house studies / Tsukamoto Yoshiharu, Nishizawa Taira.  2004 1
西沢泰彦, 1960- : Zusetsu Dairen toshi monogatari / Nishizawa Yasuhiko.  1999 1
西沢 爽, 1919- : Nihon kindai kayōshi / Nishizawa Sō cho.  1990 1
  西沢立衛, 1966- -- See Nishizawa, Ryūe, 1966-   1
西沢立衛, 1966-   2
西尓枭.. : Guo min dang quan gui hou yi / Xi Erxiao zhu.  1995 1
西関, 隆夫, (1947- )   2
西青区 (Tianjin, China). 房地产管理局. : Xiqing Qu fang di chan zhi / Xiqing Qu fang di chan guan li ju bian.  1997 1
西青区城鄉建设志编修委员会. : Xiqing Qu cheng xiang jian she zhi / Xiqing Qu cheng xiang jian she zhi bian xiu wei yuan hui bian zhu.  2001 1
西青区情调查组. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Xiqing juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Xiqing qu qing diao cha zu].  1995 1
西俣美由紀, / author. : Nihongo de shakai to tsunagarō! : shakai sanka o mezasu Nihongo kyōiku no katsudōshū / Nishimata (Fukai) Miyuki [and 3 others] cho.  2016 1
西ケ谷恭弘, 1945-   2
西ヶ谷 恭弘, 1945- : Nihon meijō zukan : dōitsu shukushaku de miru jōkaku kibo no hikaku / Nishigaya Yasuhiro kanshū ; Nihon Jōkaku Shigakkai, Shiro no Kai cho ; irasutorēshon Kagawa Gentarō.  1993 1
西ヶ谷恭弘, 1945-   2
要友紀子. : "Onē" ga media ni moteru wake : bokutachi wa naze sekkusu o kataru no ka / Fujii Seiji [and twelve others].  2013 1
要子瑾. : Yanbei shi hua / Gu Hongfei, Yao Zijin.  1985 1
要求釋放傅申奇及其他民運人士委員會 (香港). : Min yun zhan shi Fu Shenqi te kan / "Yao qiu shi fang Fu Shenqi ji qi ta min yun ren shi wei yuan hui" (Xianggang).  1993 1
要田洋江, 1951- : Shōgaisha sabetsu no shakaigaku : jendā kazoku kokka / Yōda Hiroe cho.  1999 1
要英. : Cha yu Zhongguo wen hua = Chayuzhongguowenhua / Wang Guo'an, Yao Ying zhu.  2000 1
覃主元. : Da shi shan qu de xiang he cun luo [electronic resource] : Guangxi Bunuyao she hui jing ji wen hua bian qian / Tan Zhuyuan deng zhu.  2007 1
覃乃昌.   2
覃伊平. : "Liao zhai zhi yi" shang xi / Qin Yiping xuan xi ; Liang Chaoran shen ding.  1991 1
覃信刚. : Bian zhai qi qu lu / Tan Xingang zhu.  1984 1
覃俊平. : Huanjiang Maonanzu Zizhixian zhi / Huanjiang Maonanzu Zizhixian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Tan Pengxing, Cui Guocong ; fu zhu bian Tan Junping ... [et al.].  2002 1
覃兆福. : Zhuang zu li dai shi liao hui cui / Qin Zhaofu, Chen Muzhen bian.  1986 1
覃光广. : Wen hua xue ci dian / Tan Guangguang, Feng Li, Chen Pu zhu bian.  1988 1
覃光广.. : Zhongguo shao shu min zu zong jiao gai lan / Tan Guangguang ... [et al.] bian zhu.  1988 1
覃力.   3
覃召文.   2
覃夢松. : Yanhe Xian zhi : 18 juan, juan shou 1 juan / Tan Mengdu [i.e. song] zuan ; Yang Huayu xiu.  1974 1
覃大海. : Loulan gu cheng / Ding xiao lun, yang hong, wang bo, qin da hai.  2004 1
覃大钰. : Wulingyuan Qu zhi / zhu bian Tan Dayu ; zhi xing zhu bian Deng Xuebin ; Zhangjiajie Shi Wulingyuan Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2006 1
覃子豪, 1912-1963.   4
覃守达, 1974- : Hei yi Zhuang shen hua yan jiu = Heiyizhuang shenhua yanjiu / Qin Shouda zhu.  2005 1
覃尚文. : Zhuang zu ke xue ji shu shi / zhu bian Qin Shangwen, Chen Guoqing.  2003 1
覃延欢. : Guangxi shi gao / zhu bian Tan Yanhuan, Liao Guoyi ; zhuan gao ren Liao Guoyi ... [et al.].  1998 1
覃建珍. : Zhuang zu wu xin yang yan jiu yu Youjiang Zhuang zu wu ci yi zhu / Huang Guiqiu zhu ; Huang Guiqiu, Qin Jianzhen, Wei Hancheng cai lu yi zhu.  2012 1
覃彩鑾. : Zhuang zu shi / Zhang Shengzhen zhu bian ; Qin Cailuan bian zhu ; Ling nan wen ku bian ji wei yuan hui, Guangdong Zhonghua min zu wen hua cu jin hui he bian.  2002 1
覃明贵. : Ao yun, yi wen, li su : Li jie ao yun hui yu dong dao zhu / Tan Minggui, Sun Shuhua zhu bian.  2008 1
覃春华. : Han zu ti cai shao shu min zu xu shi shi yi zhu. Zhuang zu, Mulao zu, Maonan zu juan = Hanzuticaishaoshuminzuxushishiyizhu / Lan Ke zhu bian ; Tan Chunhua fuzhu bian.  2011 1
覃有土. : Piao ju fa quan shu / zhu bian Qin Youtu, Li Guilian; fu zhu bian Dong Zhandong ... [et al.].  1994 1
覃東平. : Zhu zai shan dong li de gu ren lei [electronic resource] / Qin Dongping zhu.  2001 1
覃桂清.. : Guangxi Xincheng tu si shi hua / Tan Guiqing.  1990 1
覃正高. : Laibin Xian tu di zhi / Laibin Xian tu di guan li ju ; zhu bian Qin Zhenggao, Wei Yong ; fu zhu bian Qiu Qilun, Wei Zhihe, He Henggui.  2002 1
覃溥. : Guangxi Kong miao / Tan Pu, Li Wen zhu bian; Guangxi Zhuangzu Zizhiqu wen wu ju, Nanning Kong miao bo wu guan bian.  2012 1
覃溥 (Museum curator), / editor. : Guangxi tong gu jing hua / Zhongguo gu dai tong gu yan jiu hui, Guangxi min zu bo wu guan bian ; Qin Pu zhu bian = Bronze drums in Guangxi / compiled by the Chinese Association for Ancient Bronze Drums Research & Anthropology Museum of Guangxi ; chief editor Qin Pu.  2017 1
覃照荣. : Cenxi Shi tu di zhi / zhu bian Tan Zhaorong ; Cenxi Shi tu di guan li ju.  1999 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next