My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
谢菁菁. : Guo ji shang shi zhong cai fa can kao zi liao / Zhao Xiuwen, Xie Jingjing bian zhu.  2006 1
谢菊曾, d. 1980. : Shi li yang chang de ce ying / Xie Juzeng.  1983 1
谢菲, 1973- : Liu zhu shou yi : ming lu zhi du xia min jian shou gong yi de bao hu yu chuan cheng yan jiu / Xie Fei zhu.  2016 1
谢蔚. : 晚清法部研究.  2014 1
谢薇 1981- : Qing mo Shanghai Zhong wen bao zhi zhong de Riben guang gao yan jiu / Xie Wei zhu.  2016 1
  谢衷洁 -- See Xie, Zhongjie   1
谢裕民. : Yu bing fen xi / Chen Ruiheng, Xie Yumin.  1980 1
谢路军. : Zong jiao ci dian / zong zhu bian He Li ; ben ce zhu bian Xie Lujun.  1999 1
谢辰生, 1922- : Xin Zhongguo wen wu bao hu shi ji yi / Xie Chensheng kou shu ; Li Xiaodong, Peng Lei zheng li.  2016 1
谢遐龄. : Xiang tu de li liang : Zhongguo nong cun she hui fa zhan de nei zai dong li yu xian dai hua wen ti / Fan Lizhu, Xie Xialing, Liu Fang zhu bian.  2014 1
谢重光.   3
谢 金华. : Han Ying zhen jiu zhi liao shou ce = A Chinese-English handbook of acupuncture and moxibustion / Xie Jinhua, Fu Wenbin, Ye Wei bian zhu ; Situ Ling zhi dao.  1994 1
谢.阿.多勃隆拉沃夫. : Yi ge Eguo jun guan de Manzhou zha ji / Jilin sheng she hui ke xue yuan bian ; Xie A Duobolonglawofu zhu ; Liu Xiuyun, Lü Jingchang yi jiao.  1982 1
谢雄标. : Xi bu di qu kuang chan zi yuan kai fa li yong li lun yu shi jian [electronic resource] / Yan Liang, Xie Xiongbiao zhu.  2010 1
谢雍君. : Fu Xihua gu dian xi qu ti yao jian zheng [electronic resource] / Xie Yongjun jian zheng.  2010 1
谢非, 1964- : Guo ji mao yi hui lv feng xian du liang yu gui bi yan jiu [electronic resource] / Xie Fei, Liu Xing zhu.  2010 1
  谢麟先 -- See Chia, Lin Sien   1
  谢琬若 -- See Xie, Wanruo   1
谢琦. : Zhongguo jing ji zeng zhang de jie gou fen xi / Xie Qi zhu.  2010 1
谢璞. : Xue mu dan / Xie Pu ; [cha tu Jia Dejiang]  1984 1
谢亚琴.   6
谢亚非. : Tang Song ci dian gu da ci dian [electronic resource] / Ge Chengmin ... [et al.] zhu bian.  1994 1
谢来顺. : Han Ying Ying Han Zhong yi da ci dian = Traditional Chinese medicine dictionary in Chinese-Enghich and English-Chinese / zhu bian Zheng Fengqin ; fu zhu bian Jia Yue, Xie Laishun deng.  1994 1
谢伟. : Zhongguo xiao fei dian zi ye de jue qi / Xie Wei zhu.  2004 1
谢伟忠. : Shanghai shu cai shang ye zhi / zhu bian Chen Huiying ; fu zhu bian Xie Weizhong, Ma Zhongji ; "Shanghai shu cai shang ye zhi" bian zuan wei yuan hui.  1996 1
谢伟铭, : Wu Qichang wen cun = Wuqichang wencun / Qing hua da xue guo xue yan jiu yuan zhu bian ; Xie Weiming xuan bian.  2016 1
谢储生.   2
谢刚, 1982- : Jing shen de wen li : Zhongguo dang dai xiao shuo de xian xiang chan shi yu wen ben jie du / Xie Gang zhu.  2016 1
谢向荣, : Shui xia wen hua yi chan bao hu : Bai Heliang ti ke yuan zhi shui xia bao hu gong cheng / Xie Xiangrong, Wu Jianjun, Zhang Rongfa zhu.  2014 1
谢囯桢, 1901-1982 : Ming dai she hui jing ji shi liao xuan bian / Xie Guozhen xuan bian ; Niu Jianqiang, Wang Xuechun, Wang Weizhen jiao kan.  2004 1
  谢园, 1973- -- See Xie, Yuan, 1973-   1
谢学潮. : Hong dian bo / Xie Xuechao.  1976 1
谢宝. : Zhu Jiang xu zhi / Xie Bao zong bian; shui li bu zhu jiang shui li wei yuan hui, <<Zhu Jiang xu zhi>> bian zang wei yuan hui bian.  2009 1
谢宝富. : Dang dai Zhongguo zheng fu ti zhi lun lue / Xie Baofu zhu.  2005 1
谢宝笙. : Dao - bo lang zhe xue yu bi an, Zhonghua dao lun yu de dao / Xie Baosheng, Xie Xiaoting zhu.  2007? 1
谢宝耿.   3
谢宝华, : Xining Shi zhi. Di wu juan, Gong ye zhi / "Xining Shi zhi, gong ye zhi" bian ji wei yuan hui bian ; Xie Baohua, Lü Pin zhu bian.  2010 1
  谢爱磊 -- See Xie, Ailei   1
谢庆奎.   3
谢怀栻. : Lao dong fa jian lun / Xie Huaichi, Chen Mingxia.  1985 1
谢怀庆. : Kuai ji fa gui ci dian / zhu bian Cui Shengjin, Xie Huaiqing.  1992 1
谢扬惠. : Huocheng xian zhi / zhu bian He Bin, fu zhu bian Xie Yanghui ; "Huocheng xian zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
谢启晃.   2
谢晓明. : Han yu chong die wen ti = Hanyu congdie wenti / Wang Guosheng, Xie Xiaoming zhu bian.  2009 1
谢晓晶. : Dian ying dao yan chuang zuo / Xie Xiaojing, Chen Yi zhu bian.  2011 1
谢晓霞. : Jia ting lu hua zhuang shi / Xie Xiaoxia, Zhao Xiwei bian zhu.  2001 1
谢晓斌. : 防范外资垄断性并购的法律保障研究.  2015 1
谢会斌. : Yichun shi huan jing bao hu zhi /cYichun shi huan jing bao hu zhi bian xie zu; zhu bian Xie huibin.  1989 1
谢东 : Gu qiao chong sheng [electronic resource] : Chengyang qiao yu Zhou Lin / Xie Dong zhu bian ; Zhong gong Sanjiang Dongzu Zizhixian wei yuan hui xuan chuan bu, Zhong guo ke pu zuo jia xie hui Liuzhou ke pu chuang zuo ji di bian.  2008 1
谢栋元.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next