My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
谭苏, : Xiu ci shi yu xia Lu Xun xiao shuo de xing xiang se cai yan jiu / Tan Su zhu.  2016 1
谭处端, fl. 1187. : Tan Chuduan, Liu Chuxuan, Wang Chuyi, Hao Datong, Sun Bu'er ji / Tan Chuduan ... [et al.] zhu.  2005 1
谭蝉雪, 1934- : Zhong shi ji fu shi / zhu zhe Tan Chanxue.  2016 1
谭见安.   2
谭志峰. : Wang Pengyun ji qi ci / Tan Zhifeng.  1991 1
谭志松. : 现代城市社会治理创新"一本三化"模式研究:来自宜昌的中国经验.  2015 1
谭志湘. : Xun Huisheng zhuan / Tan Zhixiang zhu.  1996 1
谭志图. : Ru Zhijuan zuo pin xin shang / Weng Guangyu, Tan Zhitu zhu.  1987 1
谭志云. : 区域文化产业发展新论.  2014 1
谭志国, : Tujia zu fei wu zhi wen hua yi chan yan jiu / Tan Zhiguo zhu.  2013 1
谭谈, 1944- : Feng yu shan zhong lu / Tan Tan zhu.  1982 1
谭译.   2
谭贻生. : Maonan zu feng su zhi / Meng Guorong, Tan Yisheng, Guo Wei bian zhu.  1988 1
谭载喜. : Xin bian Naida lun fan yi / Tan Zaixi bian yi.  1999 1
谭达先. : Min jian wen xue sui bi / Tan Daxian zhu.  1983 1
谭铭勋・ : Xing de zhi shi / Wang Wenbing, Zhao Zhiyi, Tan Mingxun zhu.  1981 1
  谭铁牛 -- See Tan, Tieniu   1
谭开先. : Guangxi jun shi ren wu, 1801-1995 [electronic resource] / Zhu bian Tan Kaixian.  1996 1
  谭凤仪 -- See Tam, Nora F. Y.   1
谭鹏星. : Zhongguo gong chan dang Huanjiang Maonanzu Zizhixian li shi : 1930-2007 [electronic resource] / Tan Pengxing zhu bian ; Zhongguo gong chan dang Huanjiang Maonanzu Zizhixian wei yuan hui dang shi yan jiu shi zhu.  2012 1
谭静. : 2052 : Wei lai si shi nian de Zhongguo yu shi jie = 2052 : a global forecast for the next forty years / (Nuowei) Qiaogen Landesi (Jorgen Randers) zhu ; Qin Xuezheng, Tan Jing, Ye Shuo yi.  2013 1
谭篪. : Tan Zhengbi xue shu zhu zuo ji / Tan Zhengbi zhu ; Tan Xun, Tan Chi bian.  2012 1
  谭锺嶽, active 19th century -- See Tan, Zhongyue, active 19th century   1
谭国侃. : Zhongguo nong ye quan shu. Guangdong juan / [zhu bian Tan Guokan].  1994 1
谭国应.   2
译谷, : China's Human Rights in Action: 2012 / compiled by China Society for human rights studies ; editor in chief Chang Jian.  2014 1
护和. : Cao yuan qi shou : Menggu zu / Hu He zhu.  2001 1
  誉田宏 -- See Honda, Hiroshi   1
读书杂志编辑部. : Zhu huan ji xing / Huang Shang ; [Du shu za zhi bian ji bu bian].  1985 1
  让・德雷茲 -- See Drèze, Jean   1
  让纳雷, 查尔斯・爱德华, 1887-1965 -- See Le Corbusier, 1887-1965   1
丰一吟. : 我的父亲丰子恺.  2013 1
丰一吟, 1929-   6
丰元草.   3
丰利 镇志编写组. : Fengli zhen zhi / Fengli zhen zhi bian xie zu.  1987 1
丰南县志编纂委员会. : Fengnan xian zhi / Fengnan xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1990 1
丰城市志编修委员会. : Fengcheng Shi zhi (1989-2006) = Feng cheng shi zhi / Fengcheng Shi zhi bian xiu wei yuan hui bian.  2008 1
丰城县县志编纂委员会. : Fengcheng xian zhi / Fengcheng xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Jin Damai ; fu zhu bian Hu You'an ... [et al.].  1989 1
  丰塔纳戴维 -- See Fontana, David   1
丰子愷, 1898-1975.   4
丰子恺. : 丰子恺散文(插图珍藏版).  2012 1
丰子恺, 1898-1975.   13
  丰愉 -- See Feng, Yu   1
丰收. : Zhongguo xi bu da jian yu / Jia Lusheng, Fengshou zhu.  1986 1
丰村. : Feng Cun xiao shuo xuan / [Feng Cun zhu].  1985 1
  丰田英二, 1913-2013 -- See Toyoda, Eiji, 1913-2013   1
  丰田幸夫 -- See Toyoda, Yukio   1
  丰羽 -- See Feng, Yu   1
  丰干, active 627-649 -- See Fenggan, active 627-649   1
丰亚利. : Zhongguo shu yuan [videorecording] = Chinese academies / zong ce hua Zhao Ruiyong ; jian zhi Feng Yali ... [et al.] ; chu pin Zhejiang chang cheng ying shi you xian gong si.  2008 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next