My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
資訊傳真股份有限公司. : Zi xun shi ji quan ji 2000 = IT in Taiwan 2000 / [Zi xun chuan zhen gu fen you xian gong si]  2001? 1
資訊工業策進會 (Taipei, Taiwan).   4
  賈一学 -- See Jia, Yixue   1
賈一学, : Wu chan jie ji zhuan zheng he wu chan jie ji wen hua da ge ming, Wang Li, Jia Yixue, Li Xin [zhu]  1966 1
賈乃谦. : Dongjiang shu jie tang bao jie chao / Mao Chengdou ji. Dongjiang ke wen / Wu Guohua zhuan. Dongjiang yi shi / Wu Qian ji.  1986 1
賈亦棣, 1916- : Zhongguo hua ju shi / Wu Ruo, Jia Yidi zhu.  1985 1
賈仲名. : Huang he lou / Zhu Kai. Wan jiang ting / Dai Shanfu. Sheng xian meng / Jia Zhongming. Jiu shi tong ju / que ming. Suo mo jing / que ming.  1941 1
賈仲明, fl. 1383. : Lu gui bu xin jiao zhu / Zhong Sicheng, Jia Zhongming zhuan ; Ma Lian jiao zhu.  1957 1
賈仲益. : Zhongguo bian jiang she hui diao cha bao gao ji cheng. di 1 ji / Wang Xiaoli, Jia Zhongyi zhu bian.  2010 1
  賈倍思, 1963- -- See Jia, Beisi, 1963-   1
賈公彥, 7th cent.   4
賈公彥, active 7th century. : Yi li zhu shu [electronic resource] : [17 juan / Zheng Xuan zhu ; Jia Gongyan shu].  2006 1
賈又福, 1942- : Rong bao zhai hua pu. Xie yi shan shui bu fen / Jia Youfu hui ; [bian ji chu ban Rong bao zhai].  1997 1
賈夏荔. : Shi er sheng xiao tu an ji / Jia Xiali bian hui.  1992 1
賈寶珉. : Qin niao hua fa / Jia Baomin hui zhu.  1991 1
賈尚軒, 1988-, : "Xi you ji" zhi chao feng jia gou yan jiu / Jia Shangxuan zhu.  2016 1
賈島, 779-843.   4
  賈平凹 -- See Jia, Pingwa   1
賈平凹.   12
賈廷詩.   2
  賈彬 -- See Jia, Bin   1
賈德蓉, : Zhonghua da dian. Yi yao wei sheng dian. Yi xue fen dian. Er bi yan hou kou chi zong bu / ["Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui bian zuan] ; zhu bian Jia Derong ; fu zhu bian Tian Li.  2014 1
賈思勰, 6th cent.   6
  賈思勰, active 6th century -- See Jia, Sixie, active 6th century   1
賈思勰, active 6th century.   4
賈恩紱. : Ding xian zhi : 22 juan, juan shou 1 juan / Jia Enfu deng zuan xiu.  1969 1
賈昌朝, 998-1065.   2
  賈春元 -- See Chia, Chuen-Yuan   1
  賈晉華 -- See Jia, Jinhua   1
賈 晉華. : Xianggang suo cang gu ji shu mu / Jia Jinhua zhu bian.  2003 1
賈楨, d. 1869. : Chou ban yi wu shi mo / [Wen Qing deng zuan]  1963 1
賈琪. : Huangdi ling / Huangling xian wen wu guan li suo bian ; zhu bian Jia Qi, Lan Cao, Cai Wenshui ; zhuan wen Lan Cao ; she ying Guo Youmin [and others].  1988 1
賈瑞梅. : Shan gan ning bian qu min zu zong jiao shi liao xuan bian / Shanxi sheng min zu shi wu wei yuan hui bian ; zhu bian Jia ruimei, Guo lin.  1991 1
賈祖璋. : Niao yu wen xue / Jia Zuzhang.  1982 1
  賈祖麟 -- See Grieder, Jerome B.   1
賈福堂. : Nanjing Hua yan xue xiao jia zheng ban ke ben / (Mei) Qin Jiale; Jia Futang zhu.  1916 1
賈耽, 730-805. : Tang Jia Dan ji bian zhou ru si yi dao li kao shi [5 juan] Wu Chengzhi [zhuan.  1968 1
賈芝.   2
賈蕙萱. : Chūnichi hikaku shokubunka ron : kenkōteki inshokuhō no kenkyū = The healthy diet in China and Japan : a comparative study of culinary culture / Ka Keiken ; Kokusai Nihon Bunka Kenkyū Sentā hen.  1995 1
賈蘭坡. : "Beijing ren" de gu ju / Jia Lanpo zhu.  1958 1
賈虎臣.. : Zhongguo li dai di wang pu xi hui bian / Jia Huchen bian zhu.  1970 1
賈誼, 200-168 B.C.   5
賈豐臻.   3
賈貴榮. : Li dai tao wen yan jiu zi liao xuan kan / [Jia Guirong, Zhang Aifang xuan bian].  2005 1
賈雙喜. : Liang Qichao ti ba mo ji shu fa ji / Ji Yaping, Jia Shuangxi deng bian.  1995 1
賈 順先. : Tuixi quan shu jin zhu jin yi / Jia Shunxian zhu bian.  1996 1
賈馥茗, 1926- : Jia Fuming xian sheng fang wen ji lu / fang wen Wang Ping ; ji lu Hong Huili, Cai Shuoli.  1992 1
賈鷗. : Zhen cang Shenyang / Jia Ou zhu bian.  2002 1
賈麓雲, : Ci xiu tu an ji : zhen tao tai bu shi yang / Jia Luyun, Zhang Moyuan bian hui.  1937 1
賈懋功. : Shunchang xian zhi : Fujian sheng : [10 juan] / Jia Maogong xiu.  1974 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next