My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
贵州省旅游文化硏究传播中心. : Tu xiang ren lei xue shi ye zhong de Guizhou gu zhen ming zhai = The folkloric heritage of Guizhou villages / [Quizhou Sheng lü you wen hua yan jiu chuan bo zhong xin bian zhu].  2001 1
贵州省普定县地方志编纂委员会. : Puding Xian zhi / Guizhou Sheng Puding Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
贵州省民委.   2
贵州省民委民族语文办公室. : Miao zu min jian wen xue xuan du : Chuan Qian Dian fan yan = Hmongb lol zax mit yif said geuf / Guizhou sheng min wei min zu yu wen ban gong shi bian, Alangmeng, Gulangmeng sou ji zheng li.  1995 1
贵州省民族事務委员会. : Dong zu qu yi yin yue / Guizhou sheng min zu shi wu wei yuan hui wen jiao chu bian ; [Zhang Yong, Liu Zhenguo zhu bian].  1997 1
贵州省民族事务委员会.   15
贵州省民族事务委员会. : Guizhou shao shu min zu yin yue / Guizhou sheng min zu shi wu wei yuan hui wen jiao chu bian.  1989 1
贵州省民族事务委员会. : Miaozu shen hua shi shi xuan = Lol dlangb ngoux loul said / [Yang Xingzhai, Yang Huaxian sou ji zheng li] ; Guizhou Sheng min zu shi wu wei yuan hui min zu gu ji ban gong shi bian.  2000 1
贵州省民族事务委员会. : Miao zu gu ge ge hua : Bangx hxak / Guizhou Sheng min zu shi wu wei yuan hui min zu yu wen ban gong shi bian ; Jindan zheng li yi zhu.  1998 1
贵州省民族事务委员会少数民族古籍整理办公室. : Shui shu : zheng qi juan, ren chen juan / Guizhou Sheng min zu shi wu wei yuan hui shao shu min zu gu ji zheng li ban gong shi, Qian nan Buyizu Miaozu Zizhizhou min zu shi wu wei yuan hui, Sandu Shuizu Zizhixian min zu shi wu wei yuan hui bian ; Wang Pinkui yi zhu.  1994 1
贵州省民族事务委员会文教処. : Zhongguo nuo wen hua lun wen xuan / Guizhou sheng min zu shi wu wei yuan hui wen jiao chu zhu bian.  1989 1
贵州省民族古籍整理办公室.   4
贵州省民族宗敎事务委员会. : Guizhou shao shu min zu gu ji yan jiu / Guizhou Sheng min zu zong jiao shi wu wei yuan hui min zu gu ji zheng li ban gong shi bian.  2001- 1
贵州省民族宗教事务委员会. : Guizhou min zu yan jiu [electronic resource] .    1
贵州省民族文化学会.   2
贵州省民族硏究所.   3
贵州省民族硏究所.. : Min zu yan jiu can kao zi liao / Guizhou sheng min zu yan jiu suo bian.  1980- 1
贵州省民族研究所.   14
贵州省民族研究所. : Xi nan Yi zhi xuan / Guizhou sheng min zi yan jiu suo Bijie di qu Yi wen fan yi zu.  1982 1
贵州省民间文学组. : Miao zu gu ge / Guizhou sheng min jian wen xue zu zheng li ; Tian Bing xuan bian.  1979 1
贵州省民间文艺家协会. : Miao ren de ling hun : Taijiang Miao zu wen hua kong jian / zhu bian Yu Weiren ; Zhongguo (Guizhou) min jian wen hua yi chan qiang jiu gong cheng ban gong shi, Guizhou Sheng min jian wen yi jia xie hui bian.  2005 1
贵州省江口县志编纂委员会. : Jiangkou Xian zhi / Guizhou Sheng Jiangkou Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
贵州省煙草公司. : Jinsha Xian yan cao zhi, 1941-1997 / Guizhou Sheng Jinsha Xian yan cao zhuan mai ju, Guizhou Sheng yan cao gong si Jinsha Xian gong si bian.  1999 1
贵州省石阡县地方志编纂委员会. : Shiqian xian zhi / Guizhou sheng Shiqian xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
贵州省社会科学院. : Guizhou she hui ke xue [electronic resource] = Guizhou shehui kexue.    1
贵州省社会科学院.   2
贵州省福泉县地方志编纂委员会. : Fuquan xian zhi / Guizhou sheng Fuquan xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
贵州省第五次人口普查办公室.   8
贵州省第六次人口普查领导小组办公室. : Guizhou Sheng 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Guizhou Sheng di 6 ci ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi bian = Tabulation on the 2010 population census of Guizhou Province / compiled by Office for the Sixth Population Census of Guizhou Province.  2012 1
贵州省群众艺术館. : Qian bei min su wen hua / Guizhou sheng qun zhong yi shu guan bian ; Wang Fengfei, Sun Youshan zhu bian.  1993 1
贵州省老艺术家委员会.   2
贵州省苗学研究会. : Huishui Miao zu / Guizhou sheng Miao xue yan jiu hui Huishui xian fen hui bian.  1996 1
贵州省荔波县地方志编纂委员会. : Libo xian zhi / Guizhou sheng Libo xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
贵州省赤水市地方志编纂委员会, : Chishui Shi zhi (1986-2006) / Guizhou Sheng Chishui Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2012 1
贵州省赤水县地方志编纂委员会. : Chishui xian zhi / [Guizhou sheng Chishui xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian].  1990 1
贵州省赫章县地方志编纂委员会. : Hezhang Xian zhi / Guizhou Sheng Hezhang Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2001 1
贵州省遵义市地方志编纂委员会.   19
贵州省遵义县县志编纂委员会. : Zunyi Xian zhi / Guizhou Sheng Zunyi Xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zhu.  1992 1
贵州省都勻市史志编纂委员会. : Duyun Shi zhi / Guizhou Sheng Duyun Shi shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
贵州省非物质文化遗产保护中心.   2
贵州省音乐家协会.   4
贵州省麻江县志编纂委员会. : Majiang xian zhi / Guizhou sheng Majiang xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
贵州省黔西南自治州史志征集编纂委员会.   5
贵州省黔西南自治州史志编纂委员会. : Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Wu jing zhi / Guizhou Sheng Qianxinan Zizhizhou shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2002 1
贵州省仡佬学会. : Gelao zu yu Yelang wen hua yan jiu [electronic resource] / zhu bian Zheng Jiqiang ; Guizhou Sheng Gelao xue hui bian.  2007 1
贵州省侗学硏究会. : Dong xue yan jiu. 5, Min zu di qu ji chu jiao yu lun tan [electronic resource] / Guizhou Sheng Dong xue yan jiu hui bian.  2003 1
贵州省瓮安县地方志编纂委员会. : Weng'an xian zhi / Guizhou sheng Weng'an xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
贵州省布衣学会.   2
贵州省凯里市年鉴编纂委员会办公室. : Kaili nian jian / Guizhou Sheng Kaili Shi nian jian bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian.  2003- 1
贵州省剑河县地方志编纂委员会. : Jianhe xian zhi / Guizhou sheng Jianhe xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next