My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
贾文丽, : Han dai Hexi jing lüe shi = History of manipulation strategy for Hexi region in Han dynasty / Jia Wenli zhu.  2017 1
贾文毓.   2
贾文青. : Lao gai chun qiu : yi ge yuan guo min dang jun zheng ren yuan de ji shu / Jia Wenqing zhu.  1983 1
贾春增.   2
贾春新. : Zhongguo shang ye yin hang gai ge yu chuang xin / zhu bian Cao Fengqi ; fu zhu bian Jia Chunxin.  2006 1
贾星文. : Rongshui Miaozu Zizhixian zhi / Rongshui Miaozu Zizhixian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; [zhu bian Jia Xingwen].  1998 1
贾松青,   2
贾桂栄. : Qing dai Minguo cang shu jia nian pu / [zhu zhe Zhang Aifang, Jia Guirong xuan bian].  2004 1
贾梅. : Mao Zedong sheng huo shi lu, 1946-1976 / Zheng Yi, Jia Mei bian zhu.  1989 1
贾植芳.   9
贾樟柯 : Zhantai [videorecording] = Platform / T-Mark, Inc., Artcam International jointly presented by Hu Tong Communication (Hong Kong), T-Mark, Inc. (Japan) in association with Artcam International (France), a film by Jia Zhang Ke ; producers, Li Kit Ming, Shozo Ichiyama ; director/scriptwriter, Jia Zhang Ke.  2005 1
  贾樟柯, 1970- -- See Jia, Zhangke, 1970-   1
贾樟柯, 1970-   8
贾永芬.   2
贾永轩. : Zhongguo qi ye jia gong fu / Jia Yongxuan zhu.  2005 1
贾永飞. : Shui ku yi min an zhi ren kou you hua pei zhi = Optimization collocation of resettlement population of reservoir displacement / Jia Yongfei, Shi Guoqing zhu.  2012 1
贾治邦. : Sheng tai jian she yu gai ge fa zhan : lin ye zhong da wen ti diao cha yan jiu bao gao.    1
贾洪榛, : Xiajiadian xia ceng wen hua zai Chifeng : cong Erdaojingzi yi zhi shuo qi / zhu bian Jia Hongzhen.  2014 1
贾海涛. : 综合国力与文化力系统研究.  2015 1
贾湛.. : Zhongguo lao dong ren shi bai ke quan shu / zhu bian Jia Zhan ; fu zhu bian Yang Heqing, Dong Keyong.  1991 1
贾煜虎. : Zhonghua min zu chuan tong mei de shi dian / Jia Yuhu ... [et al.] zhu bian.  1992 1
贾玉新. : Kua wen hua jiao ji xue = Intercultural communication / Jia Yuxin zhu.  1997 1
贾玉祥. : Taiyuan nong mu zhi / zhu bian Jia Yuxiang, Chang Fengyuan ; [Taiyuan nong mu zhi bian wei hui].  1991 1
贾玉芳.. : Gu wen chu du = A beginners's course in classical Chinese / bian xie: Jia Yufang, Liu Yongshan ; Ying wen fan yi: Sean G. Leung.  1992 1
贾磊. : Dian ying zhi shu : shi jie dian ying shi shang de 150 bu jing dian zhi zuo = Film : the critics' choice / (Ying) Jiaofu Andelu (Geoff Andrew) zhu bian, Jia Lei, Yi Mei yi, Yang Yuhao jiao.  2001 1
贾磊磊,   5
贾祥云. : Zhongguo shang shi da dian = Zhongguo shangshi dadian / zhu bian Jia Xiangyun.  1999 1
贾笑冰. : Zhongguo shi qian wen hua [electronic resource] / Wang Renxiang zhu.  1998 1
贾臻文. : "双规".  2015 1
贾芝.   2
贾芝.. : Zhongguo xin wen yi da xi, 1949-1966. Min jian wen xue ji / Jia Zhi [i.e. Zhi] zhu bian.  1991 1
贾芹, : Shang gu Han yu fan yi ci yan jiu = Shanggu Hanyu fanyici yanjiu / Jia Qin zhu.  2016 1
贾英勋. : Guo min jing ji guan li ci dian / zhu bian Jia Yingxun ; fu zhu bian Li Changnan.  1987 1
贾英华.   4
贾 英华.. : Mo dai huang di de hou ban sheng / Jia Yinghua zhu.  1989 1
贾茗. : Nü liao zhai zhi yi / Jia Ming ji.  1985 1
贾蕙萱, 1941- : Zhong Ri yin shi wen hua bi jiao yan jiu / Jia Huixuan zhu.  1999 1
贾行家, 1978- : Chen tu / Jia Xingjia.  2016 1
贾采珠. : Beijing hua er hua ci dian = Beijinghua erhua cidian / Jia Caizhu bian.  1990 1
贾 高建. : Dang dai she hui xing tai wen ti dao lun / Jia Gaojian zhu.  1994 1
贾魯生. : Gu lao di zui e : Guai mai fu nü ji shi / Xie Zhihong, Jia Lusheng zhu.  1989 1
贾俶. : Ci he dian / Jia Shu bian yi.  1966 1
  贾斌 -- See Jia, Bin   1
贾滕, 1971- : Xiang cun zhi xu chong gou ji zai hai ying dui : yi Huai He liu yu Shangshui Xian tu di gai ge wei li (1947-1954) = Social Reconstruction and Relief Efforts : A Case Study on the Land Reform of Shanghui County iin Huai River Basin / Gu Teng zhu.  2013 1
贾珺, : Henan gu jian zhu di tu = Historical architecural map of Henan / Jia Jun [and five others] bian zhu.  2016 1
贾珺, 1970-   11
贾璐. : 朱熹训诂研究.  2015 1
贾葆蘅. : Jianada Hua qiao yi min shi, 1858-1966 = History of Chinese migration to Canada, 1858-1966 / Li Quanen, Ding Guo, Jia Baoheng zhu.  2013 1
贾传棠.   3
贾丛民. : Zhongguo shen ji da ci dian [electronic resource] / Zhang Hongjie zhu bian.  1990 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next