My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
赵维威. : Ren xiao yao [videorecording] = Unknown pleasures / Office Kitano, Lumen Films, E-Pictures present a T-Mark Inc., Hu Tong Communication production in association with Bitters End ; jian zhi Shishan Shangsan, Li Jieming ; dao yan, bian ju Jia Zhangke.  2004 1
赵继敏, : Mo dai huang di Puyi zai Changchun / Zhao Jimin, Wang Wenfeng zhu bian.  2016 1
赵继鼎. : Duo kong jun ke / Zhongguo ke xue yuan Zhongguo bao zi zhi wu zhi bian ji wei yuan hui bian ji ; Zhao Jiding zhu bian.  1998 1
赵义山.   2
赵习. : Chaoxian yu jian zhi / Xuan Dewu, Jin Xiangyuan, Zhao Xi bian zhu.  1985 1
赵声良,   2
赵联赏. : Fu shi shi hua / Zhao Lianshang.  1998 1
赵与沐. : Linting zhi / Hu Taichu xiu ; Zhao Yumu zuan ; Changting xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui zheng li.  1990 1
赵兴勤, : Zhongguo zao qi xi qu sheng cheng shi lun = A Generating History of Chinese Early Opera / Zhao Xingqin zhu.  2015 1
赵兴民. : Lian he guo wen jian fan yi : an li jiang ping = Translation at the United Nations : examples with commentary / Zhau Xingmin bian zhu.  2011 1
赵兴红. : 文学的现场与在场.  2016 1
赵兴华. : Lao Beijing miao hui / Zhao Xinghua bian zhu.  1999 1
赵华. : 《匈奴王复活》.  2014 1
赵华敏, 1959- : Ri yu chang yong biao da xing shi yong fa ci dian / Zhao Huamin, Lin Hong bian zhu.  2003 1
赵华云. : Shanxi xi qu zhe zi xi hui cui / Guo Ende, Zhao Huayun zhu bian ; Shanxi sheng wen hua ting chuang zuo shi, Shanxi sheng xi yan suo xi you bian ji bu bian.  1989 1
赵苍率. : Xin Ri Han cheng yu yan yu ci dian / Wang Yongsheng, Zhao Canglu bian.  2002 1
赵艺文. : Xin Zhongguo de gong ye, Zhao Yiwen bian zhu.  1957 1
赵兰香. : Han wen gu ji tu lu [electronic resource] / Yu Lansheng zhu.  2010 1
赵萝蕤,   2
赵萝蕤, 1912-1998, : Huiteman shi xuan = Selected poems of Walt Whitman / (Mei) Huiteman zhu ; Zhao Luorui yi.  2013 1
赵卫防, 1967- : Xianggang dian ying shi, 1897-2006 = The history of Hong Kong film / Zhao Weifang zhu.  2007 1
赵卫东, : Jiu shi nian dai chang pian xiao shuo yan jiu zi liao = Jiushi niandai changpian xiaoshuo yanjiu ziliao / Zhao Weidong bian.  2018 1
赵诗淸. : Deng Xiaoping she hui zhu yi zhi du li lun yan jiu / Zhao Shiqing Zhang Qiushig bian zhu.  1999 1
赵诚. : Zhongguo gu dai yun shu / Zhao Cheng zhu.  1979 1
赵志凡. : Zhongguo fo xiang xun li / Hu Guangfan, Zhao Zhifan zhu.  1996 1
赵志勤. : Cai tu Antusheng tong hua / bian wen Zhao Zhiqin; hui hua Shi Jianqi.  1994 1
赵志忠,   2
赵志忠, 1954-   3
赵志立. : Ben teng de Yaluzangbu jiang / Wang Deming, Zhao Zhili.  1978 1
赵志超. : Mao Zedong shi er ci nan xun / Zhao Zhichao zhu.  2000 1
赵志伟, 1954- : Jiu wen chong du : da jia tan yu wen jiao yu / Zhao Zhiwei [bian zhu].  2007 1
赵志刚. : Dang dai yao xue ci dian / Zhao Zhigang zhi bian ; Lü Qiang deng fu zhu bian.  2006 1
赵志刚, 1975- : Chongsheng fang yan han zi zi liao de yan jiu [electronic resource] / Zhao Zhigang zhu.  2010 1
赵志华. : Taiwan er nü : liu mu hua ju / bian ju Qu Junjie ; zhi bi Zhao Zhihua.  1978 1
赵志强.   3
赵丰, : Zhongguo gu dai si chou she ji su cai tu xi. Tu xiang juan = The ancient Chinese silk material design department / zong zhu bian Zhao Feng ; fen ce zhu bian Yuan Xuanping.  2016 1
  赵丰, 1961- -- See Zhao, Feng, 1961-   1
赵丰, 1961-   4
赵丰田, d. 1980. : Liang Qichao nian pu chang bian / Ding Wenjiang, Zhao Fengtian bian.  1983 1
赵予生. : Duo gong neng Han Ying, Ying Han gang tie ci dian = Multifunctional Chinese-English & English-Chinese dictionary of iron and steel / Xu Shude, Zhao Yusheng zhu bian.  2010 1
赵予征. : Si chou zhi lu tun ken yan jiu / Zhao Yuzheng zhu.  1996 1
赵贵坤. : Guangxi min zu qu yu zi zhi ji cheng. Jinxiu Yaozu Zizhixian juan / zhu bian Wei Youjiang, Zhao Guikun.  2013 1
赵宾福,   2
赵贤州.   3
  赵贤德 -- See Zhao, Xiande   1
赵践. : Jiu shi lao Zhouzhuang / Zhao Jian, Zhou Chao zhu.  2002 1
赵军.   2
赵军峰,   3
赵辉.   2
赵农. : Yuan ye tu shuo / Ji Cheng zhu ; Zhao Nong zhu shi.  2003 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next