My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
赵 铁林, 1948- : Jing tou li de she hui = Jingtou lide shehui / Zhao Tielin zhu.  2004 1
赵长保.   2
赵长茂. : Lu jing yu dui ce : Zhongguo jing ji gai ge yu fa zhan zhong da wen ti yan jiu / Zhao Changmao zhu.  2002 1
赵长征. : Shi ji zhuan / Zhu Xi zhu ; Zhao Changzheng dian jiao.  2011 1
赵长华. : Zhongguo yu Lading Meizhou Dayang zhou wen hua jiao liu zhi / Liu Wenlong, Zhao Zhanghua, Huang Yang zhuan.  1998 1
赵长才. : Gu han yu xu ci ci dian [electronic resource] / Wang Haifen ... [et al.] bian.  1996 1
赵阳, 1965- : Nong ye jing ji li lun yu zheng ce qian yan wen ti yan jiu (2013-2014) : Riben nong lin zhong jin zong yan xi lie juan zeng jiang zuo bao gao ji / Zhongguo nong ye da xue Zhongguo nong cun zheng ce yan jiu zhong xin, Zhongguo nong ye da xue jing ji guan li xue yuan, Riben nong lin zhong jin zong he yan jiu suo ; Zhao Yang, Wang Xiuqing zhu bian.  2014 1
赵阳阳, : Wang Rongbao ri ji / Wang Rongbao zhu ; Zhao Yangyang, Ma Meiyu zheng li.  2014 1
赵际萍. : Jian zhu shi gong xian chang an quan shi gu jing shi shou ce [electronic resource] : zhen xi sheng ming zhong shi an quan yuan li shi gu / Zhao Jiping, Shi Xinchang zhu bian.  2011 1
赵双成. : Gu jian cai hua zi liao tu ji / Zhao Shuangcheng bian hui.    1
  赵云 -- See Zhao, Yun   1
赵云峰. : Urban Chinese : Mandarin in 21st century China = Di dao Han yu / Gerald Scott Klayman ; Yunfeng Zhao.  c2002 1
赵云田.   3
赵云芳. : Duo cai ning zhong de jiao xiang yue zhang : Yunnan min zu jian zhu / Duan Bingchang, Zhao Yunfang, Dong Xiutuan bian zhu.  2000 1
赵云声.   2
赵云清. : Wutai shan / Shanxi Sheng shang ye ting, Lü you gong ying gong si bian ; Ding Yunyan, Zhao Yunqing she ying.  1984 1
赵顺太. : Zhongguo mu ban nian hua ji cheng. Jiangzhou juan / zhu bian Feng Jicai ; [ben juan zhu bian] Zhao Shuntai.  2010 1
赵颂尧. : Gansu ku ta si miao / zhu bian Li Yanping, Zhao Songyao, Guan Lianji.  1999 1
赵显人.   4
赵骏, : Bian ge zhong de guo ji jing ji fa : Zhongguo de jue se, tai du he lu jing xuan ze = International economic law in transformation : China's role, attitude and path selection / Zhao Jun zhu.  2013 1
  赵骥 -- See Zhao, Ji   1
赵骥, : Xin ju kao zheng bai chu / Zhao Ji xiao ; Zheng Zhengqiu zhu.  2016 1
  赵鸣 -- See Zhao, Ming   1
赵鸣. : Hui huang shi wu nian. Lianyun gang juan / [zhu bian Xu Shousheng ; fu zhu bian Wei Yuhuai, Duan Yaoting, Zhu Yongyuan ; zhuan gao she ying Liu Zhaoji, Zhao Ming].  1995 1
赵凤岐.. : Zhe xue xiao bai ke / zhu bian Xing Bensi, fu zhu bian Zhao Fengqi ... [et al.].  1986 1
赵凤晨. : Han zi yi jin zi dian / zhu bian Zhao Fengchen, Zhao Fuhai.  1990 1
  赵凤翱 -- See Zhao, Dan   1
赵鸭桥. : 2003-2004 Yunnan nong cun fa zhan bao gao / zhu bian Zheng Baohua ; fu zhu bian Zhao Yaqiao, You Yan.  2004 1
赵鸿昌. : Dang wen Yuannan shi liao ji chao / Yuan Renyuan, Zhao Hongchang ji.  1989 1
赵鸿明. : Jiu shi ming yue : Lao Beijing de feng tu ren qing / Zhao Hongming, Wang Ping zhu.  2004 1
赵鸿铁. : Zhongguo gu dai jian zhu kang zhen [electronic resource] / Zhang Pengcheng, Zhao Hongtie zhu.  2007 1
赵鹏,   2
赵鹤鹏 : Xiao hua xuan / yuan zhu Feng Menglong ... [et al.] ; jin yi Zhao Hepeng ; ying yi Kou Zhiming.  2002 1
赵丽. : Bai nian hun lian / Zhao Li deng bian zhu.  2002- 1
赵丽宏, 1951-. : Jing tian di qi gui shen : Wenchuan da di zhen shi chao / Zhu bian Zhao Lihong, Wu Guping.  2008 1
赵丽明.   2
赵丽明, 1948- : Zhongguo xi nan bin wei wen zi tu lu : Qing hua bai nian xi nan bin wei wen zi zhan xuan / Zhao Liming, Song Zhaolin bian = Catalog of the endangered scripts in Southwest China / editor, Zhao Liming, Song Zhaolin.  2011 1
赵丽莎, : Yi shi zai xi fang de Zhongguo shi : Faguo "Xiao ri bao" ji lu de wan Qing, 1891-1911 / Li Hongli, Zhao Lisha bian yi.  2015 1
赵丽霞. : Beijing Lu Xun bo wu guan [electronic resource] / Lu Xun bo wu guan bian ; Liu Lihua, Zhao Lixia zhi bi.  2001 1
赵冬. : Xiang ju Aozhou / zhu bian Zhao Dong.  2003 1
赵冬菊. : Ruan jin zai Tujia zu di qu de tie jiang jun : Ye Ting zai E xi / Zhao Dongju zhu.  2004 1
赵齐平, 1934-1993. : Yue du he xin shang. Gu dian wen xue bu fen / Zhao Qiping .... [et al.] bian.  1986- 1
赵龙英, : Gong gong fu wu bao zhang ji zhi : ji yu pin kun di qu nong cun ji chu she shi jian she de jing yan zheng ju = The guarantee machanism of puplic service : based on empirical evidence for the construction of rural infrastructure in poverty-stricken areas / Jin Yongzhu, Zhao Longying zhu.  2016 1
赵晔琴. : Construction des espaces urbains et renovation d'un quartier de Shanghai : la problematique de la migration et du changement social / Zhao Yeqin = Shanghai cheng shi kong jian jian gou yu cheng shi gai zao : cheng shi yi min yu she hui bian qian / Zhao Yeqin zhu.  2011 1
赵沨.   3
赵炜. : Xi hua ting sui yue : wo zai Zhou Enlai Deng Yingchao shen bian san shi qi nian / Zhao Wei zhu ; Ling Feng zhi bi.  2004 1
赵炜坚.   28
赵靓, 1980-, : Zhongguo fu nü / (Fa) Zhuliya Kelisidiwa (Julia Kristeva) zhu; Zhao Liang yi.  2010 1
赵骜. : Xue shan shang de hao shou = Xueshan shang de haoshou / [Zhao Ao xie ; Qin Dahu hua]  1972 1
赵坚, 1950- : Mian xiang 2020 nian de "shi yi wu" qi jian wo guo xian dai fu wu ye fa zhan gang yao yan jiu bao gao / zhu bian Zhang Qiusheng ; bian zhu Zhao Jian ... [et al.]  2007 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next